30 april 2008

Historiker med dåligt politiskt omdöme

Ännu en i raden av akademiker som bytt ut Marx mot Muhammed. Den brittiske historikern Tony Judt har fått en lång USA-kritisk artikel publicerad på Sydsvenskans kultursida.

Bland annat försöker han relativisera den islamiska terrorismen genom jämförelser med tidigare terrorism i historien. Men antalet muslimska terrorangrepp sedan 11 september 2001 har just passerat siffran 11 000, det går inte att bortförklara.

Den muslimska folkvandringen till Västvärlden nämner han inte alls.

Han anklagar USA för att demonisera sin fiende. Islamisternas demonisering av Väst nämner han förstås inte. Han är besatt av att finna fel hos demokratierna men märker inte den islamiska världens barbari.

Islamisterna för krig mot oss sedan 1400 år antingen vi vill eller inte. Den moderna islamiska terrorismen började redan på 1920-talet och har ökat hela tiden sen dess.

Pie in the Sky

Det finner en oändlig mängd teorier och gissningar om den mängd olja som finns tillgänglig.
Allt ifrån domedagsförutsägelser till trösterik optimism.

Ju högre priset är desto lönsammare blir det att utvinna olja från källor som tidigare varit olönsamma. tex. oljesand och skiffer.

I en artikel från 2005 av
Georg Crispin
hittar jag en annorlunda uppfattning om vad olja egentligen är.
Crispin beskriver hur man vid ett flertal tillfällen pumpat olja och när alla normala tecken visar att man närmar sig botten, har nya flöden uppenbarat sig och källan börjat fyllas igen med olja från en annan geologisk era.

Teorin är att olja är en primitiv smet som ständigt nybildas av planeten under extremt heta förhållanden och under enormt tryck.
Substansen rör sig uppåt och samlar på sig bakterier som attackerar smeten så att det verkar som den har organiskt ursprung från djur och växter.

Han säger också att ryska vetenskapsmän delar uppfattningen om att petroleum har ett mycket primitivt ursprung.
Det finns många bevis för att metan existerar i universum och det är också en beståndsdel av jorden.
Under rätta förhållanden, vad gäller temperatur och tryck, omvandlas det till kolväten.
Om denna teori är riktig betyder det att vi har en obegränsad tillgång till olja.

29 april 2008

Beroende

Om vi nådde Peak Oil 2005 (vissa tror att vi gjorde det redan 1970) som många befarar betyder det inte automatiskt att all olja tar slut, men att efterfrågan är större än tillgången.

Vi ser nu just hur ekonomiska krafterna försöker balansera genom att priset på bränsle går upp.
Hur beroende är vi av olja?

Första tanken är naturligtvis, "Jag kör mindre så ordnar det sig", men det är långt mer komplicerat än så.
Låt oss ta en titt på mat.

Jordbruksredskap som traktorer och skördetröskor körs på diesel och kommersiella gödningsmedel görs från ammoniak som kommer från naturgas.

Kyl och fryssystem görs i fabriker som drivs med elektricitet som oftast kommer från olja och kol och transporteras med dieselbilar.

Tillverkningen av en bil kräver i genomsnitt olja motsvarande dubbla vikten av den färdiga bilen.

För tillverkning av en dator åtgår det tio gånger så mycket fossila bränslen som datorn väger och när vi sitter här och surfar konsumerar internet 10% av all elektricitet producerad i USA.

Det är i det närmaste omöjligt att föreställa sig hur mycket olja som åtgår till asfalt för att bygga gator och vägar. För ett ton cement behövs energi motsvarande 170 liter olja eller 180 kg kol.
För allt som vi tillverkar av metall krävs det olja eller gas för att driva fabrikerna. Aluminium är bland de mest energikrävande och det går åt tolv gånger så mycket att bearbeta aluminium som järn.
Om vi bygger kärnkraftverk behöver vi oljedrivna maskiner för att utvinna uran och transportera det.
De jordbruksprodukter som på ett så förkrossande sätt används till subventionerat biobränsle odlas under high-tech industriella metoder.

Nästan allt arbete som utförs, all tillverkning, konstruktion och transport görs med olja eller gas som energikälla. Det arbete numera som utförs med muskelkraft är minimalt.

Min avsikt är inte att låta som en domedagsprofet. Jag har ingen aning om oljan verkligen är på upphällningen men tycker det är nyttigt att vi alla tar oss en titt på hur beroende vi egentligen är inom områden som vi inte alltid tänker på.

Vägmärken


Är det snart slut med könsdiskrimineringen vid våra övergångsställen? Tvärtom, de nya skyltarna med kjolklädda figurer är en eftergift för muslimerna. Vilka kvinnor utom dem bär kjol nu för tiden?

Kjol är inte en symbol för kvinnlighet. Män kan också ha kjolar. Klädesplagg ska inte användas för att könsbestämma och diskriminera, då hamnar man i muhammedanism, som är en dålig vägvisare. Den nuvarande skylten är för övrigt ganska könlös. Gubbe eller gumma vid övergångsställen är ingen jämställdhetsfråga, i trafiken är vi människor först och främst. Trafikregler ska gälla för alla, oavsett kön.

Löjligt, det finns vettigare saker för Vägverket att använda pengarna på än att klä hundratusentals skyltar i kjol. Vad blir nästa tokförslag?

Om något borde ändras är det lagen som tillåter fotgängare att gå rakt ut i gatan. En onödig lag som bara medfört fler olyckor. Även innan den infördes hade fordonsförare väjningsplikt.

* * *
"Mens den ene kvinnofridsbastion efter den anden ramler ned om ørerne på dem, går svensk ligestilling nu ud på at der kommer damer i kjole ved fodgængerovergangene. Altså: ligestillingssagens latterlighed er ligefrem proportional med de attentater den udsættes for. Dette må være udtænkt meget langt fra det virkelige liv - på et universitet muligvis."
Snaphanen Steen

Sydsvenskan, SvD, AB, Gates of Vienna

"Peak Oil" falskt alarm?


Det statsägda brasilianska oljeföretaget Petrobras har gjort det största oljefyndet på över trettio år. Fyndet kan innehålla 33 miljarder fat råolja.
Detta är det andra stora oljefyndet i Brasilien det senaste halvåret.
E24

I november 2007 meddelades att man funnit olja utanför delstaten Sao Paulos kust. Geologer gissade då att det skulle kunna finnas än större fyndigheter intill, vilket nu alltså bekräftats.
Realtid.se

Vår värld

Världen kan i stort delas in i tre block, så som i Frederik Pohls roman JEM:

Mat-Blocket, vars specialitet är att producera föda och fungera som världens skafferi.

Olje-Blocket, vars främsta tillgångar är energikällor och dess utvägar att komma åt dem.

Människo-Blocket, som exporterar arbetare till länder som inte kan eller vill producera tillräckligt på egen hand för att upprätthålla sin arbetsstyrka.


Denna vision har visat sig alldeles riktig.
Tyvärr har Mat-Blocket, där USA är den största och mest synbara medlemmen, förslavats under både Olje-Blocket och Människo-blocket.
Västerländerna importerar varor från Olje-och-Folkblocken i så hög grad att vårt Block har allvarligt underminerats.

Olje-Blocket använder den uppsjö av dollar som vi spenderar på olja till att försvaga vårt motstånd mot deras geostrategiska initiativ och krav. För att undkomma detta har Väst även börjat omvandla mat till bränsle i en alarmerande utmaning mot naturen.

Konsekvensen av detta är att världen har matbrist och amerikanerna ställs inför hotet om matransonering för första gången i nationens historia.

Människo-Blockets länder har skickar hit horder av immigranter som gradvis skapar en femtekolonn och som bryter ner landet genom våld och undanflykter. De har nästan lyckats när det gäller Europas länder.

Vad man måste hålla i minne är att både i den Gamla Världen och i den Nya, har fiendens framstötar gjort framsteg tack vare underförstådd assistans av våra nationers regeringar.

Amerikaner är åtminstone inte okänsliga för detta. Rädslan för kolonisering och ekonomiskt underkuvande växer dagligen bland oss. Ändå kan vi inte klara ut vad man ska göra åt det....eller vem som ska göra det.

Fran Porretto

"Alarmerande" brittisk patriotism


BBC meddelar:

Två tredjedelar av tusen tillfrågade personer i Storbritannien fruktar att rasrelationerna är så dåliga, att de kan slå över i våld.

60 procent anser att det finns för många invandrare i landet.

Överhuvudet för kommissionen för jämlikhet och mänskliga rättigheter, Trevor Phillips, fann resultatet "alamerande".

Undersökningen var beställd med anledning av fyrtioårsjubileet av Enoch Powells "floder av blod"-tal 1968.

Tillfrågade om de upplevde att deras hembygd inte kändes brittiskt längre, svarade 25 procent ja. En ökning med 50 procent på tre år.

60 procent svarade att invandringen gjort att Storbritannien känns som ett främmande land.

Morrissey, den åldrande popstjärnan och ikonen från 80-talet och popgruppen The Smiths, har flyttat till Rom av den anledningen.

Via Brussels Journal.

Läs The Times "Morrissey complains that immigration has led to the loss of Britain's identity"

Enoch Powells tal översatt till svenska på denna debattråd

28 april 2008

Malmö Central i söndags

Efter tågresan från Köpenhamns lufthamn steg en utlandssvensk familj ut i vårvärmen på trappan vid Malmö Central. Det hade gått några år sedan de senast var i Malmö men de insåg genast att staden förändrats när en BMW gled förbi och föraren skrek till några flickor på trappan: "Djävla horor! Horor!"Flickorna såg förbryllade ut och kände sig knappast drabbade. På svenska betyder hora en kvinna som ligger med män mot betalning. Men för den utomeuropeiske bilföraren hade ordet en annan betydelse, en kvinna som bejakar sin sexualitet och själv bestämmer vem hon vill ha umgänge med.

En extrem kulturkrock. Hur ska detta sluta? Den gästande familjen kanske hade tänkt att låta sina barn åka tåg ensamma, sånt var hur vanligt som helst för några år sen. Men nu är det inte tillrådligt, knappt ens under dagtid. Horder av våldsbenägna unga män har ändrat hela samhällsklimatet.

* * *
Om skolvåldet: sds, svd. Om gatuvåldet: svd
Om brottsförebyggande rådets manipulerande av statistiken:
här och här
Och i Skånskan kan man läsa om hur 20 kulturberikande barn i Eslöv sparkar boll med en igelkott.

Rena bedrägeriet

John Coleman, grundare av The Weather Chanel och numera pensionär säger följande:

Global uppvärmning d.v.s. Klimatförändring handlar inte om miljövård eller politik. Det är inte heller en religion. Det är inte något som man "tror" på. Det är vetenskap; den vetenskap som kallas meteorologi.
Det är mitt fält av livslång erfarenhet och specialitet. Och jag påstår att Global uppvärmning är en påhittad kris och totalt lurendrejeri.
Jag påstår detta trots att jag vet att du nog inte tror mig, en TV -väderman, som utmanar en Nobelprisvinnare, Oscarspris och Emmy vinnare och tidigare Vise President av United States.

Må så vara. Jag är uppretad över en otrolig media-glamour, den politiskt korrekta löjligheten och de oförskämda avfärdanden av motargument som levereras av Översteprästen för Global uppvärmning.

Himlen faller inte ner över oss. Och naturliga cykler och avdrifter vad gäller klimatet är orsaken till eventuella förändringar som kan ligga framför oss. Jag är övertygad om att de kommande tjugo åren kan lika gärna innebära en avkylningstrend som en uppvärmningsperiod.

Inom ett decennium eller två kommer detta skandalösa bedrägeri att avslöjas. När temperaturhöjningarna uteblir, när smältningen av polisarna inte sker, när kustöversvämningar och stormar inte sker som man förespått, kommer alla att inse att vi blivit duperade.

Om ni har en halvtimme till övers, lyssna på denna
engelska intervju med Coleman där han bemöter alla argument som vi dagligen matas med.

Sverigedemokrat: "Arbetskraftsbristen en myt"


På sd-blogg:

"I debatten framförs ofta bilden av det åldrande Sverige, med stora framtida problem att klara bemanningen i äldrevård och sjukvård. Sanningen är ju att andelen pensionärer minskat de senaste tio åren, från 17,8 % till 17,5 %. Då skall vi komma ihåg att nära hälften av 40-talisterna redan gått i pension. Att många inlandskommuner, inte minst Jämtlands län, har en åldrande befolkning måste lösas solidariskt via skatteutjämningssystemet."

Läs mer här!

Sd-kritikern Tobias Struck instämmer:

"Inte för att jag stödjer Sverigedemokraterna, det vet väl alla vid det här laget, men detta var ju ett lustigt symptom på att Expressen utestänger en seriös debatt om invandrinsgpolitiken. Varför? Naturligtvis för att massinvandringen av icke-flyktingar från Nordafrika och Västasien gynnar de rika familjer som äger medierna: Ett ökat arbetarutbud håller lönerna i schack - och fler fattiga konsumenter/skattebetalare/bidragstagare ökar tillväxten utan att priserna stiger alltför mycket, vilket ju skulle sänka värdet på de rikastes kära, kära vinster. Men, invänder någon, förlorar inte staten på att få fler sjuka och deprimerade svenskar att ta hand om? Nej, statens största intäkter är från företag som de inom läkemedelsbranschen, som omsätter miljarder varje år. Tänk vad mycket det blir i skattepengar med rådande skattetryck!"
Läs mer här!

- - -

Hade jag inte haft internet och inte läst engelskspråkiga tidningar, så hade jag inte vetat att många ekonomer och demografer utanför Sverige avfärdar behovet av arbetskraftsinvandring.

En invändning är att arbetskraftsinvandring inte löser pensionskrisen (att fler och fler går i pension), något som aldrig nämns i svensk debatt.

Visserligen har jag och andra invandringskritiska bloggare tagit upp saken, men det är inget som de flesta människor får höra om. Utan de flesta får dagarna i ända höra: "Vi behöver fler invandrare på grund av vår åldrande befolkning."

En afrikansk invandrare, en artikulerad och välklädd medelålders man, frågade i en tv-debatt dåvarande chefen för Integrationsverket, Andreas Carlgren, hur Sverige kunde behöva arbetskraftsinvandring med tanke på att hundratusenstals människor går arbetslösa. Carlgren, som förmodligen inte hade väntat sig mothugg från det hållet, kunde inget annat än svara att det ändå var så.

Logik bet tydligen inte på honom! (Komma här och ställa logiska frågor - vet hut!)

Eller så här: de som vi hittills importerat och försörjer har inte de kvalifikationer som krävs, och kommer aldrig att få det.

En annan logisk fundering. I varje nyhetssändning sedan massor med år är det alltid något företag på en mindre ort som flyttar verksamheten utomlands. Så hur kan det finnas en sådan stor arbetskraftsbrist?

Vad vi vet däremot är att invandringen de senaste femton åren medfört en förlust mot tidigare en vinst för folkhushållet, enligt nationalekonomen Bo Södersten.

Alltså samma slutsats som en tvärpolitisk arbetsgrupp i brittiska överhuset kom fram till rörande Storbritannien, trots den brittiska regeringens påstående om motsatsen.

Även samma slutsats som skattebetalarnas förening i Frankrike kom fram till, för Frankrikes del, när de räknade på saken.

Mer här

Ja, även i USA är ekonomer eniga: arbetskraftsinvandringen driver ned löner och de flesta arbetskraftsinvandrare betalar mindre i skatt än vad de får igen i sociala förmåner, eftersom de flesta är lågutbildade.

I Kanada medgav en professor i demografi att invandringen inte handlade om behov av arbetskraftsinvandring för att täcka befolkningsminskning utan om landets självbild av att vara ett öppet och tolerant samhälle.


Mer här! och Och här!

27 april 2008

Autochrome och färgfotografins historia


De flesta tror nog att färgfoto är något relativt nytt. Varför skulle det annars finnas så lite av den varan från tiden före andra världskriget?

Jag vet inte orsaken, men gissar att det har med kostnaden att göra. Detta innebär dock inte att det inte finns ganska mycket färgfoton som är mer än hundra år gamla.


Det underbara med dem är att de genast lyfter bort den tidens slöja som lagts mellan nutid och forntid via onaturliga svart-vita foton med allvarliga män med stora mustascher.

Avstånd på hundra år försvinner helt.

Här en samling exempel:

Hundra år gamla färgfoton

Färgfotografins historia

Color photography

En mjuk mans bekännelse


Med utgångspunkt från mig själv, och att jag förmodligen inte är unik, så tror jag att många män (om inte de flesta) upplever mansrollen som betungande. Det vill säga, alla de outtalade krav som ställs på en man, men inte på en kvinna.

De flesta kvinnor vill att en man skall vara på ett speciellt sätt och absolut inte kvinnlig. Detta gör män osäkra på om de duger. Ofta får de uppleva att de inte gör det.

Utifrån det föreföll mig jämställdhetstanken på 80-talet som tilltalande. De där kraven på att vara så in i bomben manlig, kunna laga en punka, mecka med bilen, bygga en friggebod, skulle vittra bort och män med intellektuella och mjuka intressen skulle få höjd status.

Så kom tidiga 90-talet. En tendens via speciellt kvällstidningarnas söndagsbilagor började förmärkas. Rubriker som var mansförnedrande blev allt vanligare. Och då menar jag rubriker som hade upplevts som kvinnoförnedrande om man bytte ut man eller män i dem mot kvinna eller kvinnor, eller honom mot henne.

"Spola honom", "ge din man en örfil" (Kvinna AB), "kasta ut honom", "unga män och mogna kvinnor", "skaffa dig en älskare", etc.

Jag blev bestört. Vart tog jämställdheten vägen? Skulle inte män och kvinnor behandlas exakt lika? När någon undrade det, så fick de världens lamaste ursäkt: nu är det dags för kvinnor att göra det som män alltid har gjort. Med andra ord pay back time.

Som om kvinnorörelsen var en gerilla som just tagit över huvudstaden och nu skulle massmörda den gamla regimens hantlangare. Moget.

Män skulle dock inte få göra det män alltid hade gjort, bara kvinnor skulle få det. Kvinnor skulle få se på manliga strippor, men män inte på kvinnliga. Kvinnor skulle få sätta upp kalendrar med hunkar på jobbet, män skulle plocka ned sina Slitz-kalendrar.

Allt i en anda av kollektiv kvinnlighet som på den där fabriken dit Magnus Härenstam kommer som ingenjör och häradsbetäckare, medan karlarna gör lumpen. Samhällsdebatten föreföll allt mer schizofren.

Man bortsåg från att alla män inte alls alltid gjort "vad män alltid gjort". De flesta män har varit nedtyngda av mansrollen, varit sexuellt trogna familjeförsörjare, utan kvinnorörelsens mansbild var en karikatyr baserad på en liten klick mäns dåliga beteende.

När jag sedermera började diskutera det här med feminister på nätet insåg jag, att deras försäkringar om att i framtiden skulle det bli annorlunda, inte ens var önsketänkande utan undanflykter. Den nya feminismen verkade vara ett förvirrat uttryck för att både vilja ha kakan och äta den.

Den exotiske mannen jämfördes med den svenske till den senares nackdel. Den senare kunde inte kombinera mjukhet och hårdhet i rätt dos, utan gick från för stor hårdhet till för stor mjukhet. Jätteproblem. Måste diskuteras. Den sydländske mannen och unga invandrarkillar var mer trygga i sin mansroll.

Intellektuellt sett rena hjärnsläppet alltså. Den ädle vilden och allt det där. Insidan i DN hade en artikel med tre "färgstarka" invandrarkvinnor som sågade den svenske mannen.

De kom fram till att den svenske mannen blev rädd för starka färgglada invandrarkvinnor. Visste inte om jag skulle skratta eller gråta.

Debatten var nu så urspårad och fördummad att feminismen var som kristendomen, något som man skulle bekänna sig till utan att egentligen tro på. Ni vet svenska ateister som sjunger med och deltar i bönen på barnadop och dylikt. Men kan man tro på en ideologi som motsägs av verkligheten?

Inte ens den påstådda lönediskrimineringen existerar. Fast det måste man tro på, precis som påven måste tro på jungfrufödseln.

Lite eftertanke säger en att de stora flertalet löntagare, vilka omfattas av kollektivavtal, inte kan lönediskrimineras på grund av kön. Det existerar inga speciella kvinnolöner eller manslöner, som det gjorde före 1979 eller 1980, när det förbjöds. Den tidigare diskrimineringen berodde på att barnfamiljer var mer beroende av mannens lön än kvinnans.

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män bland yrken som omfattas av kollektiv lönesättning beror på kvinnliga anställdas större sjukfrånvaro, mindre övertid, etc.

Att som ibland ställa alla svenska kvinnors genomsnittsinkomst i relation till alla svenska mäns bevisar än mindre någon diskriminering. Men om nu det inte finns någon diskriminering, så blir ju kvinnorörelsen onödig.

Men tror någon att någon feminist vill erkänna det? Det är samma sak som när man avskaffar all etnisk diskriminering, men ändå hela tiden upptäcker att den existerar, men på ett så osynligt sätt att bara Masoud Kamali kan se den.

Islamismens frammarsch i Svealand


Målning av Leonardo övermålad efter protester från muslimer.

Leonardo da Vincis berömda studie av manskroppen, "Den vitruvianske mannen" blev för mycket naket för personer med anknytning till Ekenäs lärcenter i Motala. En större replik av konstverket i ett trapphus fick målas över.

Motala ligger i Götaland, närmare bestämt Östergötland, så jag borde haft Svea rike som överskrift. Götar som svear, sluta vara dumma dhimmis, vakna upp och visa er som stolta kafirer!

"De som reagerar introducerar något helt nytt, helt andra värden, något Leonardo inte har varit utsatt för. Man accepterar och böjer sig för muslimers neurotiska förhållande till människokroppen. Det är att förråda inte bara Leonardo, men västlig kultur."

"Snacka om att hjälpa bödeln att föra hans kniv mot egen strupe. Värre skall det bli."

document.no


Den libanesiska läxan

fotot ej från Libanon
Det är underligt.

Vår härskarklass (alla samhällen har en) är så övertygad: fred och rikedom är det oundvikliga resultatet av stater med medborgare av olika bakgrund och religion.

Ser en tv-serie om Albert Kahns fantastiska värld. Kahn var en ofantligt rik pacifist som ville dokumentera en värld som höll på att försvinna. I kvällens program handlar det om Libanon.

Kunskapskanalen

Den kvinnliga speakern säger, att genom att skapa en nationalstat med människor med olika bakgrund och religion, lades grundens till dagens konflikter i Libanon.

Borde inte samma sak gälla för alla länder, även Sverige?

I programmet berörs även Arthur Balfours försök att skapa en judisk stat. I århundraden hade judar och muslimer levt sida vid sida i fred, säger en gammal jude.

Förr i tiden talade judarna i Palestina arabiska och araberna hebreiska. I dagens läge finns det fler araber som talar hebreiska än judar som talar arabiska.

De palestinska muslimerna vädjade till Balfour att inte tillåta judisk invandring och avvärja det ”sionistiska hotet”. Annars skulle man tvingas offra sitt blod.

Konflikten går alltså tillbaka till mellankrigsåren. Den började inte när staten Israel bildades utan innan. Detta var intressant att få veta. Framför allt då de palestinska muslimernas invandringskritik.

Alla svenska invandringsentusiaster kan ju tänka på den, när de kritiserar de svenskar som vill minska eller rentav stoppa massinvandringen av människor från mycket främmande kulturer.

Men vill människor förstå? Vill någon lära av historien? Är inte önsketänkande viktigare än verkligheten?

Ett avsnitt i programmet skildrar även Atatürks försök att skapa en sekulär turkisk stat för turkar. Man fördrev således greker som bott där i evigheter.

Samma historia där som i fråga om palestinska judar och araber.

Den stilistiskt häpnadsväckande moderne Eric Ambler berör i "Dimitrios mask" just fördrivningen av grekerna från Turkiet. Försök läsa hans fantastiska politiska spionromaner!

26 april 2008

Kommentar till Tobias Struck om aborter


Under strecken en kommentar till Tobias Struck som jag skickade, med anledning av denna bloggning, men som tydligen inte kom fram.

Eftersom Struck är liberal så är det naturligtvis inte fråga om censur från hans sida utan om ett tekniskt missöde. (Även kommentarer till Beska Droppar har misslyckats.)

Innehållet är dock så pass intressant, att det förtjänar en så stor publik som möjligt.

Struck avfärdar Sverigedemokraterna med att de är anti-modernistiska. Och nämner abortfrågan som ett lackmustest på ens modernism.

Jag tycker han överdriver, fast det inte är helt oberättigad kritik. Men Sd är inte unika i sin anti-modernism. Den omfattas även i viss utsträckning av kristdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sossarna. Ja, även av moderaterna och folkpartiet. Jag syftar på alla inslag av förmyndarmentalitet och anti-individualism i deras politik, t ex på knarkområdet.

Med tanke på hur knäppa unga folkpartister är (Fredrik Malm, Birgitta Ohlsson, Metso) , så förstår jag inte hur Struck vill beblanda sig med dem genom att stödja folkpartiet. Det kan ju inte vara bättre än att beblanda sig med Sverigedemokraterna. Snarare betydligt sämre.


Här kommentaren som nästan hamnade i cyberrymdens minneshål:

Oönskade graviditeter berättigar inte till barnamord. Att påstå att abort-negativism är anti-modernism är ett tunt argument.

De flesta människor som försvarar den nuvarande abortlagen ogillar aborter, men försvarar abortlagen av pragmatiska skäl. Eller ogenomtänkta.

Ett populärt nonsens-argument är kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Om nu den rätten finns, varför har hon inte rätt att göra abort efter vecka 22?

Och är inte alla begränsningar av rätten att använda vissa droger en kränkning av den rätten?

En man skulle kunna invända, att rätten att bestämma över sin kropp ger honom rätten att röka hasch. Samhället anser dock att hans rätt att bestämma över sin kropp har begränsningar, som samhället anser sig kunna sakligt motivera.

På samma sätt kan man hävda att kvinnans rätt att bestämma över sin kropp inte automatiskt ger henne rätt att göra abort.

Rättigheter måste alltid vägas mot andra intressen. Ofta innebär det att vi har rättigheter, men att dessa begränsas av andra intressen. Eller, nota bene, andras rätt till liv.

Om dödsstraffet är en kränkning av rätten till liv, varför är inte aborter det? Människolivet börjar vid konceptionen och rätten till liv implicerar att den existerar från den stunden.

Underkänner man det argumentet, så underkänner man logiskt sett rätten till liv som ett argument mot dödsstraff. (Har alla människor samma rätt till liv? Samma människovärde? Eller kan värdet devalveras? Hade Hitler efter judeutrotningens inledning samma rätt till liv som Anne Frank?)

Tag ett foster i vecka 22. Har det ett människovärde? Om svaret är ja, då är en abort på det ett mord. Om ett foster föds i vecka 22, alltså en förtidig födsel, så gör läkarna allt för att rädda det. Och jag antar att i och med det, så upphör det att vara foster och blir ett förtidigt fött barn.

Vissa foster/barn överlever aborter. Vad gör man då? Jo, man låter dem gnälla (de gnäller!) och dö självmant. Det kan ta timmar. I alla fall är det så i Storbritannien och Australien.

Man kan inte försvara sena aborter. Det är barbari. Tag bara sättet att stycka dem i moderliv, kväva dem med saltkokslösning. Modern får smärtlindring, men inte fostren/barnen som avlivas /mördas på ett sätt som vore förbjudet om det handlade om djur.

Så hur kan abortfrågan reduceras till en fråga om modernism eller inte? Varför kan man inte vara för föräktenskapligt sex och emot porrförbud och förbud mot sexköp, och även homosexuellas rätt att gifta sig, utan att vara för abort? Jag förstår inte varför man måste köpa hela paketet.

Det verkar som om du, Tobias, ser abortlagen som en förutsättning för ansvarslöst sex. Ja, det är väl det, men varför måste ens ett vidlyftigt sexliv vara helt renons på ansvar för det liv man skapar? Växer vi inte när vi måste ta ansvar för konsekvenserna av våra handlingar?

I andra länder som till exempel USA tillåter man abort efter vecka 22. Alltså mord på spädbarn. Man tillåter även den sinnessjukt barbariska metoden som kallas partiell födelseabort. Som paret Clinton försvarar.

NRLC

Man hör aldrig någon kritik mot det för svenska abortentusiaster, för sådana finns. Hur bisarrt det än kan låta.
Aftonbladet

Vi har även en klinik i Spanien som mot betalning utför abort i vecka 32. Förtjänar personalen där att leva?

Dagen, Otäcka bilder , Libertarians for Life, Wikipedia, Every Kinda People

P.S. The Times om barn som överlever aborter efter vecka 21:

"Its guidelines say that babies aborted after more than 21 weeks and six days of gestation should have their hearts stopped by an injection of potassium chloride before being delivered. In practice, few doctors are willing or able to perform the delicate procedure."

Det är ras som räknas

USAs Demokratiska Parti har hamnat
"between a rock and a hard place", eftersom de övergav Hillary till förmån för Obama och om de ändrar sig nu, tappar de mängder av de nödvändiga svarta rösterna.

De tappar också alla dessa människor som svimmat av hänförelse vid Obamas sammankomster; alla som fallit för retoriken "Förändring vi kan tro på" utan att någonting meningsfull blir sagt.

Det enda Obama åstadkommit är att han valdes in i Senaten genom att ställa upp i ett val mot en annan demokrat som förintade sig själv i en sex-skandal.

Nu sitter glorian på sned.
Vi har upptäckt att Obama tillbringat 20 år i en kyrka, vars pastor predikar hat mot Amerika och anklagar vita för att avsiktligt smitta svarta med AIDS.
Man försöker med ursäkter om att Obama inte visste vad som sades, samtidigt som det visar sig att han skänkte över 20,000 dollar till denna kyrka under 2006 och kallar pastorn för sin handledare.
"Give me a break!"

Vad återstår att göra nu när man ändå måste hålla fast vid Obama?

Man måste på något sätt skydda honom mot konsekvenserna av vänskapen med pastor Wright och också frågor om hans ultra-liberala hållning vad gäller regeringsinflytande.

Det bästa skyddet är hans färg, hans ras. Vad som än ifrågasätts i framtiden kommer att vändas emot den som frågar.
Vi kommer att få höra fler och fler säga att om du inte stöder Obama är det för att du är rasist.

Om man inte håller med Obama, (dvs. om man inte är en anti-kapitalistisk Marxist),
är det därför att man inte tycker om svarta.
Vi kommer att bli slagna i huvudet med "vita skulden" som straff för 400 år av slaveri.

Från och med nu kommer Obama att omges av en mantel av svart immunitet. All kritik, vare sig det gäller hans politik, hans vänner, hans filosofi....kommer att kallas rasism.
Minns mina ord!

Ett litet skämt som finns på webben i lite olika varianter:

Vi i Danmark kan inte förstå varför ni håller val i USA.

Å ena sidan har ni en ragata som är en advokat gift med en advokat, som utmanar en advokat som är gift med en ragata som är en advokat.

Å andra sidan en krigshjälte gift med en vacker kvinna med stora bröst som äger ett företag som distribuerar öl.

Kaos i svenska förorter

"Ligister skapar kaos i svenska förorter", skriver Gulan Avci i Expressen. "I veckan har tunnelbanan mellan Tensta och Rinkeby i Stockholm stoppats på grund av ungdomsgäng. Tidigare hotades och misshandlades journalister i Bergsjön i Göteborg. I Rosengård i Malmö vågar brandkår och ambulans inte åka utan poliseskort."

Och så vidare, listan över eländet är lång. För att råda bot på det uppmanar hon "invånarna i Tensta, Rinkeby, Ronna, Bergsjön med andra, samt andra medborgare, att demonstrera mot de ligister som förstör för så många. [...] Jag är övertygad om att det går att vända utvecklingen."

Snaphanen skriver: "Om Sverige hade dubbelt så mycket polis, och hälften så mycket ungdomsarbetslöshet, skulle något vara vunnet. Men de egentliga byggstenarna i samhället, tillit och ömsesidighet, är skadade för alltid, bortom reparation. Vålds- och dominanskulturer kan bara styras med… våld och dominans. Inte av “dialog-poliser” och pedagoger. Det är att sända nunnor och diakonissor i krig, och det är ju synd.

I mellanöstlig förståelse är Sverige en kapitulerande klan, värd att bedra, bekriga och förakta. Ändå är artikeln så vågat skriven, att bara en ung, kurdisk kvinna skulle ha en chans för att få den i Expressen, men ute i verkligheten flyttar den inget. Upplösningen skrider oanfäktat vidare."

En amerikansk valkampanj


Mark Twain skrev "Running for governor" 1870. Det är en satir om det som fortfarande kännertecknar amerikansk politik: det ohämmade smutskastandet av en politisk motkandidat.

Vi kan se det nu i kampen mellan Hillary Clinton och Barack Obama.

Inget av deras smutkastning kommer dock i närheten av den hemska tv-annons ("Daisy"), som demokraterna använde mot republikanen Barry Goldwater i presidentvalet 1964. En liten flicka som plockar blommor mot bakgrunden av ett kärnvapenmoln.

Twain är i berättelsen en naiv och godtrogen kandidat, som aldrig skulle sänka sig till att beljuga sina motståndare.

Dessa har emellertid inte några skrupler alls på det området, inte heller de tidningar som stödjer dem, utan dagarna i ända trycker man de mest fasansfulla lögner om den oberoende kandidaten Twain.

De flesta handlar om hans påstådda alkoholism, besök på bordeller, mordbränder för att få ut försäkringspengar, vräkningar av gamla änkor och faderslösa barn.

En tidningsledare avslutar uppräkningen med att man inte ville uppmana läsarna till våldsdåd, men att man hade förståelse för om de inte kunde besinna sig, varvid Twains hem attackeras och han tvingas fly hals över huvud undan en uppretad mobb.

Det som slutligen får honom att kasta in handduken är när de infama motståndarna skickar fram en skock unga av alla kulörer på ett valmöte, som samtliga ropar "pappa, pappa".

Hela texten på engelska

Living room candidate

Finland: tankepolisen slår till


Så har det hänt: tankebrott är nu officiellt ett brott i Finland. Att uttrycka sin åsikt kan vara olagligt.

Mikko Ellilä dömdes till böter för det han skrivit på sin blogg om olika etniska och religiösa gruppers kriminalitet och genomsnittliga IQ. Han måste också radera det han skrivit.

I fortsättningen får oliktänkare och regimkritiker vara försiktiga när de luftar åsikter som kan misshaga den finska minoritetsombudsmannen. Även när åsikterna, som i detta fall, grundar sig på regeringens egen statistik!

Jean Moulin kommenterar: "Lagen om hets mot folkgrupp är gummiartad just för att man skall slippa precisera vad som är olagligt. Bättre att avgöra från fall till fall.

Om en artikel kan antas skapa missaktning eller hat mot en grupp, så behöver man inte ta hänsyn till innehållet eller ens uppsåtet utan kan hänvisa till den befarade effekten.

Med det synsättet blir förstås alla artiklar som ger en negativ bild av muslimer och förhållandena i muslimska länder hets mot folkgrupp."

Ordered to burn blog post
The trial of Mikko Ellilä
The fall of Finland
Multicultural madness in Finland
Mikko Ellilä's blog
Finland och yttrandefriheten
Finlands press friast i världen

25 april 2008

Anti-vita pogromer


Läser en artikel i amerikanska Weekly Standard från april 2005 om den anti-vita rasismen i Frankrike. Även kallad "francofobin".

Den 8 mars 2005 marcherade tiotusentals studerande genom centrala Paris för att protestera mot regeringens utbildningsreformer. Vid upprepade tillfällen angreps de fredliga demonstranterna av afrikanska och arabiska ungdomar - ett tusental allt som allt, enligt polisens beräkningar.

Ögonvittnesskildringar av offren, lärare och angriparna själva samlade av vänstertidningen Le Monde bekräftar att motivet var rasism. En del angripare uttryckte öppet sitt hat mot "de små fransmännen".

En artonåring vid namn Heikel, utrustad med både franskt och tunisiskt medborgarskap, var stolt över sina handlingar. Han hade anslutit sig bara för att misshandla människor, speciellt "små fransmän som ser ut som offer". Han tillade att han hade ett trevligt minne av att upprepade gånger ha sparkat en student, som redan låg försvarslös på marken.

En annan angripare förklarade våldet med att de "små vita" inte vet hur man skall slåss och att de är fega. (I Gallia Watch läste jag att det var en anledning som gavs för att man hellre rånar fransmän än invandrare, eftersom invandrarna, till skillnad från fransmännen, gör motstånd!)

En lärare som deltog i demonstrationen blev så upprörd över våldet, att han sov illa i flera dagar. Han såg hur studenter slogs ned och drogs i håret. Han betonade att angripare som stal mobiltelefoner slog sönder dem framför offren. "Det var en lek. Hat och skoj."

En del av offren fick föras till sjukhus. De som intervjuades bekräftade att de hamnat i ett anti-vitt upplopp och att polisen inte gjorde någonting för att skydda dem.

Som svar på denna händelse publicerade ledande offentliga personer, tillsammans med tusen högskolestuderande, ett fördömande av de "anti-vita" pogromerna.

Bland dessa återfanns filosofen Alain Finkielkraut, journalisten Jaques Julliard från Le Nouvel Observateur, förre hälsovårdsministern och grundaren av Läkare utan gränser, Bernard Kouchner, den framgångsrike iranskfödde författaren Chahdorrt Javann, journalisten Ghaleb Bencheikh, och filmregissören Elie Chouraqui. På en presskonferens fördömde de "francofobi" och "judeofobi".

Julliard uttryckte bestörtning över frånvaron av en reaktion från allmänheten på denna uppvisning i rashat.

Det finns även en vardagsrasism mot vita fransmän.

Weekly Standard nämner hur en fransyska med barnvagn knuffades åt sidan i ett varuhus av en välklädd, förmögen arabisk kvinna med orden "smutsiga fransyska". Ockupantbeteende, med andra ord!

Hat mot judar har nu utvidgats till hat mot vita. Detta borde stämma till eftertanke. Vad är det för värld som väntar våra barn och barnbarn? Kommer de att falla offer för den anti-vita rasismen/svenskfientligheten?

Mot vilka har vi störst ansvar?

Situationen i Frankrike påminner om judeförföljelserna i Nazityskland. Kristallnatten och allt det där. Redan hösten 2000 meddelade Weekly Standard att åtta synagogor utsatts för mordbrand i Frankrike, och att förövarna var arabiska muslimer. Så kom inte och snacka om "relativisering av Förintelsen" mot den bakgrunden!

Ingenstans är spänningarna större än i de franska skolorna, enligt Weekly Standard. När muslimska elever tillfrågas om sin nationalitet, svarar de "muslim" istället för fransman. Detta beror på att extremistgrupper arbetar för att testa republikens styrka och få unga människor att förkasta Frankrike och dess värderingar.

Fredric Encel, professor i internationella relationer vid det prestigefulla Ecole Nationale d'Administration i Paris, och en man som inte är känd för att ropa varg, har sagt att Frankrike förvandlats till ett nytt Libanon. Undermeningen, hur långsökt den än kan tyckas, var att det kanske bara är några år kvar till samhällets sammanbrott, utlöst av en växande etnisk och religiös polarisering.

Pågår en liknande utveckling i Sverige? Visst gör det det.(Se min förra postning "Omvänd rasism? Svenskfientlighet är ett bättre ord"!)

Kanske det är lika bra att vi inte utbildar fler till stridspiloter, om ni förstår vad jag menar. Tänk er en andlig kusin till självmordsbombarna i London 2005 bakom spakarna på ett Jas-plan!

Ni bör betänka att frågan om islamistisk infiltration av det militära tas på största allvar i Holland.

För en initierad inblick i den svenska skolans vardag bör ni läsa denna artikel på
Skymningszonen.

Läs mer på dessa länkar:

Weekly Standard , Every Kinda People, Haaretz, Every Kinda People, GalliaWatch


Håll koll på brottslingar


Med tanke på den ytterst tragiska händelsen, mordet på den lilla flickan Engla, har jag tittat på och jämför de olika lagar och regler som gäller publiceringen av brottslingars personuppgifter i Sverige och delstater i USA.

För några år sedan våldtogs och mördades flickan Jessica av en tidigare straffad sexförbrytare och det gav upphov till
Jessica's law.
Det innebär att en sexförbrytare som ger sig på ett barn döms till 25 års fängelse och livstids elektronisk övervakning med fotboja.
Alla som dömts för sexförbrytelser måste
registreras när de släpps. Man publicerar deras bild, namn och adress och i kommunen där jag bor ser listan ut så här


Förutom ett förbrytarfoto får man också namn, adress och brottsbeskrivning. Man kan även ta fram en karta över sin närmaste omgivning och se om något svin bor där.

Det finns sidor där man kan ta sig en titt på de personer som nyligen arresterats och många sidor över efterlysta personer i olika
delstater och av FBI

I Sverige är det tillåtet att publicera personuppgifter i löpande texter. Likaså att lagra texter med personuppgifter i en dator. Däremot kommer det vara förbjudet att lagra eller publicera känsliga personuppgifter. Hit hör exempelvis politiska åsikter, sexuell läggning och etnisk tillhörighet, såvida inte berörda personer lämnar samtycke.
Förtroendevalda behöver dock inte inte tillfrågas.

Det har varit och är fortfarande väldigt mycket diskussioner i media om vad som är rätt eller fel med publicering av namn, innan en person är dömd.
Medias "etiska regler" m.m. diskuteras stort och smått överallt i.o.m. Engla-fallet där 42-åringens namn och bild publicerades rätt snart efter gripandet.
Sveriges tolkning av bl.a.
personuppgiftslagen har snävat till det rätt bra så web.platser som de ovan beskrivna finns inte i landet.

Det gör att det också blir ganska meningslöst att skicka ut efterlysningar på människor när man inte kan visa en bild eller tala om vem de är.

Muhammedkarikatyrerna är rena befrielseteologinDen modiga fritänkaren Wafa Sultan förklarar varför de kränkande karikatyrerna av Muhammed är nödvändiga och nyttiga.

Tips
Mr Andersson

24 april 2008

Omvänd rasism? Svenskfientlighet är ett bättre ord


Via Beska Droppar läser jag tre artiklar som jag inte läst tidigare.

Några smakprov:

"Vi måste ställa oss frågan om varför svenska flaggan är ett känsligt ämne på skolorna, medan Iran och Iraks nationalsymboler är accepterade. Det är inte heller ingen slump att det just är invandrarkillar som styr på nattklubbarna och de som rånar svenska killar på sina mobiler. Detta sker i fler skånska städer där det bor ett relativt stort antal invandrare, exempelvis Landskrona och Malmö."
Skånska Dagbladet

"Sofia berättar om glåpord som jävla svenne, isande blickar och knuffar. Ibland var gränserna mellan skolans grupper särskilt tydliga – som när hennes kompisar som inte var etniska svenskar bara hälsade på varandra."
Länstidningen

"Johan säger att gänget bestod av invandrarkillar i 16–22–årsåldern.
– Ingen vågar säga någonting när det handlar om invandrargäng, de är kända för att ge sig på folk igen.
Johan slog aldrig tillbaka. Han tvekade ändå att göra en polisanmälan, men gjorde det till slut.
– Jag vill inte att de här personerna ska gå runt på stan och tro att de kan göra vad som helst. Men jag hade nog inte vågat anmäla om jag inte haft så många som stöttar och hjälper mig."
Nya Wermlandstidningen

Jag blir naturligtvis upprörd när jag läser detta. Tänker på den försiktiga termen "omvänd rasism". Det finns något urskuldande i den. Omvänd rasism liksom omvänd sexism har en klang av något negativt, som inte är lika negativt som "rasism" och "sexism". Det låter som "rasism light" och "sexism light", inte som "hard core"-varianter.

När du hör ordet rasist, tänker du automatiskt på en vit sådan. När du hör ordet sexist, tänker du på en man.

Jag tycker termen "omvänd rasism" inte har den valör som svarar mot innehållit de tre artiklarna ovan. Beska Droppar talar om "svenskhat". Att det finns ett sådant, det vittnar tidningscitaten och bilden ovan om, men det finns även en mer utbredd svenskfientlighet, för vilket ordet hat kanske vore för starkt. (Nu talar jag inte om svenskfientlighet hos Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin eller Birgitta Ohlsson.) Men jag kanske har fel? Hat och fientlighet är kanske synonymer?

Citat ur Magnus Karavelis sex år gamla artikel i moderata Svensk Tidskrift:

"Uttalanden som det av Mahmoud Aldebe, ordföranden för Sveriges muslimska råd, där han förklarar att han inte kan acceptera att en muslimsk kvinna gifter sig med en svensk, därför att hon då skulle gå 'förlorad för islam', ger en bild av de värderingar som bidrar till att avskärma invandrare från den svenska kulturen. (Det får dock sägas vara ett hoppingivande tecken att Turkiska ungdomsförbundet nylige tagit initiativ till ett projekt med det uttalade syftet att 'motverka svenskfientliga attityder i turkiska familjer'. Det vore otänkbart för Integrationsverket att starta något projekt med en sådan inriktning.)

'Det är inget självändamål att ha svenska vänner eller att uppmuntra barnen att ha det.' Så uttalade sig några turkiska och kurdiska invandrarkvinnor i trettioårsåldern (uppvuxna i Sverige) i en artikel i Dagens Nyheter för några år sedan. 'Jag har en son som är arton, och jag vill helst inte att han umgås med svenskar. Man blir som de man umgås med', förklarade en av dem.

I en annan artikel, i Göteborgs-Posten för två år sedan, gav intervjuade muslimska flickor uttryck för samma avståndstagande från det svenska. Ingen av flickorna kunde tänka sig att gifta sig med en svensk, kristen man. Och svenska tjejer var lösaktiga, tyckte de. Deras egna män ligger med svenska tjejer, men sedan föraktar de dem och gifter sig med muslimska oskulder, kostaterade de."

Svensk Tidskrift

Mer här: Aftonbladet , GP, Beska Droppar, DN , Aftonbladet, Weekly Standard

Vägen till Sverige

Smuggling av människor kan vara lukrativt.

Här är
historien om Jabber.
Han säljer vykort och småsaker utanför den svenska ambassaden i Amman och fångar upp de besökare som avvisas från ambassaden.
Hans "företag" kallas "Immigrations Sevices" och han håller i trådarna till ett sofistikerat nätverk som transporterar illegala till främst Sverige.

Han mest framgångsrika år var mellan 2004 och 2006 när han arrangerade så att 80 avvisade irakier kunde transporteras till Skandinavien för 3000 dollar per person.

Smugglarna har olika alternativ när det gäller att få in sina "kunder" till Europa och trots att vissa länder skärpt gränsövervakningarna är det ändå relativt enkelt att smuggla människor.
Jabber får förskottsbetalning och sedan transporteras kunden med båt till Grekland och Italien där de sedan får bilresa till norra Europa.

För lite mer pengar kan man flyga till Skandinavien om man först flyger till Bankok eller Singapore och utgår därifrån.

Eftersom tullmyndigheter kräver pass instruerar Jabber alla att riva sönder och kasta bort passen innan de kommer fram.

Mediarapporter indikerar att runt 40,000 människor tog sig olagligt till Sverige under 2007.

Nyheter från Norge


Via Jihad i Malmö

Mobbningskultur och flaggfobi

I Danmark brukar man pynta födelsedagstårtan med små rödvita flaggor, symboler på livsglädje och stolthet över sitt yndige land. Men nu har man drabbats av den svenska fobin för flaggan:

En 19-årig flicka var tillsammans med två väninnor på väg från en födelsedagsfest i Århus. En var klädd i Henry Lloyd-kläder och hade en dannebrogsflagga, vilket av vänsterflygeln anses vara högerorienterat. De passerade en bänk där det satt tre "autonoma" flickor, och strax efter fick den 19-åriga fem slag i ansiktet av en av de tre flickorna varvid fem tänder lossnade.
Se där resultatet av vänsterflygelns paranoida hets mot ”rasism” och ”främlingsfientlighet”. (Autonoma = vänsterhuliganer)

Till saken hör att den 19-åriga flickan är medlem av den nationalistiska föreningen Vederfølner, men det ursäktar inte överfallet.

Jyllandsposten via Hodjas blog

sds

23 april 2008

Sverige, Sverige, Schlaraffenland


Förr satt människorna i ring runt elden och lyssnade på sina ledare. Kanske man knorrat under dagen, men nu lugnades man av ledarnas ord. Det var ingen fara på taket.

TV fyller samma funktion som elden. Människorna sitter framför den och lyssnar på sina ledare. Kanske man knorrat under dagen, men nu lugnas man av ledarnas ord. Det är ingen fara på taket.

Denna masspsykologi underlättar för ledarna att behålla sin makt. Vidare bidrar det till att missförhållanden består och förvärras.

Wikipedia

Avd. alla är jämlika, men vissa mer jämlika än andra


När kvinnor eller vissa kvinnor vill bada topless i simhallar används det könsneutrala argumentet: Män får bada topless, därför måste också kvinnor få det.

När folk vill polisanmäla Anne Lundgren för att hon slagit till Janne Josefsson i tv-sändning, eller när Micke Alonzo vill berätta att hans förra fru slog honom, så ses kraven på likabehandling som något misstänkt.

Attityden de möter kan formuleras så här:

”Visserligen är det fel att en kvinna slår en man, men si och så många kvinnor blir ihjälslagna varje år, därför kan man inte göra en affär av enstaka fall av mansmisshandel.”

Jag tror många ser uppmärksammandet av misshandel av män som dold misogyni, att män har hittat ett litet försumbart exempel på att samhället diskriminerar män, och att man använder det för att kunna angripa jämställdheten.

Men för att återgå till det första exemplet. Hur ofta används inte det könsneutrala argumentet i rimliga och orimliga sammanhang? Om man då i konsekvensens namn skall vika sig för det, så upphöjer man den absoluta konsekvensen till högsta jämställdhetsprincip och sätter likhetstecken mellan total könsneutralitet och jämställdhet.

Då kan man inte helt plötsligt falla tillbaka i traditionella könsroller och på oskrivna lagar med rötter i ett för-jämställt samhälle. Man kan inte till exempel acceptera att det ställs lägre fys-krav på kvinnliga polisaspiranter än på manliga. Vilket staten gör.

Man kan inte bagatellisera när män misshandlas av sina kvinnliga partners.

Tack och lov finns det intelligenta och välformulerade medborgare som signaturen ”Biståndsbedömare” i SvD:

Det kvinnliga våldet har länge framställts som något ofarligt, ja nästan gulligt. I hur många filmer har vi väl inte sett en man få en välförtjänt örfil? Tänk er det omvända förhållandet? Den slagne mannen har setts som antingen löjlig figur (lilla Fridolf till exempel) eller en man som förtjänar det.”

Läs mer här

Tyvärr finns det bland många män en machoattityd, förutom då en trötthet på jämställdhetstjatet, som gör att det här fenomenet aldrig tas upp till debatt.

När manliga jämställdhetsivrare som Pär Ström dissekerar samhällets dubbla budskap, så borde han applåderas av feminister. Istället vet indignationen inga gränser från just feministiskt håll.

För de uppväxande släktena är det viktigt att de principer man itutas verkligen gäller; att om man får lära sig att man inte skall behandla någon bättre eller sämre på grund av genus eller hudfärg, så skall man kunna lita på att samhället och lagstiftarna stöder den principen.

Då duger det inte att myndigheterna agerar passivare om Anne Lundberg misshandlar Janne Josefsson än de skulle göra om Janne Josefsson misshandlade Anne Lundberg.

Inte heller att hatbrott mot svenskar inte klassas som hatbrott, emedan hatbrott mot invandrare leder till några extra månaders fängelse.

Alla är väl lika mycket värda?

Hälsovådligt


St George's Day parade inställdes i Bradford, England eftersom polisen ansåg att den "kunde vara skadlig för hälsan". Det är ett annat uttryck för att man befarade rasupplopp och inte anser sig kunna garantera åskådarnas och deltagarnas säkerhet, (vilket naturligtvis är skadligt för hälsan.)

Ett-tusen skolbarn hade tränat inför paraden som skulle gå genom en del av innerstan där man tidigare har haft upplopp.

"Paraden var tänkt som ett utmärkt tillfälle att befrämja integration och att fira känslan av att vara brittisk. Polisen och stadens styrelse har misslyckats bedrövligt vare sig det beror på politisk korrekthet eller något annat. Det är patetiskt!"

Ett utmärkt exempel på hur terrorism fungerar i Europa. De skaror som inte har det minsta intresse av att integrera sig i samhället styr andras liv genom hot om våld.

Spin-off från googling


"Moderaterna ansåg att värdet av medborgar-skapet riskerade att devalveras. Partiet vände sig emot att man ska kunna rösta i parlamentsval och ställa upp på valbar plats i mer än ett land.

Frågan om värnplikt orsakade också bekymmer. Vad skulle effekten bli? Att man riskerar att tvingas göra värnplikt i två länder? Vilka lojalitetskonflikter skulle då kunna uppstå?

Att integrationen skulle främjas av dubbelt medborgarskap var långt ifrån säkert, menade moderaterna.

– Jag tror att det lika gärna kan vara så att integrationen befrämjas av att man tar ställning och faktiskt satsar på det nya landet där man valt att bosätta sig, sade moderaternas Gustaf von Essen i riksdagsdebatten."


Vidare: "Täppas Fogelberg vs Peter Wahlbäck om invandringspolitik" på You Tube.

Invandring.se

Kalla fakta


Amerikanska skattebetalare bidrar med 9000 dollar per år i kontanter eller socialbidrag till varje invandrare i landet. Det innebär 36,000 dollar till en fyrapersoners familj.
Man kan leva bra på det här i landet.

Man beräknar att en tredjedel av dessa immigranter är illegala och eftersom USA har 37 miljoner invandrare (legala och illegala) uppgick summan till 346 miljarder dollar under förra året, vilket motsvarar det dubbla budgetunderskottet.

Detta är information som undanhålls allmänheten och ingen av de pajkastande presidentaspiranterna besvarar frågor om detta.

En stor del av kostnaden faller på skolsystemet där 3.8 miljoner barn ( gissningsvis mest illegala) tar del av den icke-engelska undervisningen och 1,030 dollar spenderas på varje lagligt eller olagligt immigrantbarn; totalt 3.9 miljarder dollar.

Nästa kostsamma institution är kriminalvården. Den kostar skattebetalarna 1.5 miljarder att hålla 267,000 kriminella invandrare under lås och bom varje år. Eftersom fängelserna är överbelastade skickar man ut närmare 100,000 tillbaka på gatan i förtid. Dessa kriminella åstadkommer skada på egendom och liv och beräknas till 1.6 miljoner för varje offer.

Immigranterna (lagliga eller kriminella) håller nere lönerna för infödda amerikaner och orsakar därför ett skattebortfall som beräknas till 100 miljarder.

Medicaid är ett statligt sjukvårdsprogram och 25 % av immigranthushållen får vård genom detta och det kan omfatta allt från örsprång, skottskador och AIDS.
En av mina vänner är akutläkare vid vårt sjukhus och berättar att massor av "wet backs" kräver sjukvård genom akuten vilket många gånger försenar hjälp till verkligt sjuka personer. Hispanics utgör 13.7 % av befolkningen men upptar 19.2 % av alla Medicaid-kostnader.

Det senaste huslåne-fiaskot beror till stor del på att regeringen tvingat bankerna att låna ut pengar till husköp med mycket låga egna insatser, detta för att ge låginkomsttagare (läs immigranter) möjlighet att äga hus.
Med en egen insats på endast 200-300 dollar kan man sedan bara hoppa av om man inte klarar avbetalningarna och gissa vilka som får stå för fiolerna efteråt?

Manhattan Institute

Vem är den misshandlande kvinnan?


"När Michael Alonzo och makan bryter upp och bosätter sig på varsitt håll går det månader innan han får träffa sonen. När de stämmer träff dyker hon inte upp med pojken. Han kontaktar försäkringskassan, socialen och en advokat för att begära delad vårdnad och berätta att han är misshandlad. Misstänksamma blickar riktas mot honom. Han blir inte trodd och känner att de redan har valt sida – exfruns. Av sin egen advokat, som är en kvinna, får han rådet att inte ställa krav och att inte söka upp sonen för då kan han förlora vårdnaden."

SvD

Post scriptum:
Flashback

Avslöjande e-postlista

Via Tobias Strucks blogg fick jag nys om en artikel i Expressen, som ni bör läsa.

I den berättas om "Antirasistiska Akademien" förkortat "ARA", som håller sig med en e-postlista där deltagarna uttrycker betydligt mer extrema åsikter än vad de gör i den offentliga debatten.

"På ARA:s e-postlista odlas dessutom en 'vi mot dom'-attityd. Man anar fiender överallt. När Örebroforskaren Fuat Deniz mördades skrev en skärrad Masoud Kamali att det kunde vara rasistiskt motiverat: 'Snart kan vi inte ens gå fria på våra institutioner och arbetsplatser.'

Det är överlag mycket hårda omdömen som forskarna fäller i sina mejl.

Personer med invandrarbakgrund som inte delar analysen av det svenska majoritetssamhällets förtryck behandlas mycket bryskt; namn som Nyamko Sabuni, Evin Rubar, Mauricio Rojas och Dilsa Demirbag-Sten återkommer som måltavlor i mejlväxlingarna. Lars Leijonborgs kommentar till mordet på Deniz beskrevs som en 'sjuk formulering', av genusvetaren Katarina Mattson.

När Nyamko Sabunis, Jan Björklunds och Erik Ullenhags debattartikel om att få invandrarflickor att delta i sexualundervisning publicerades i DN den 6/3 skrev sociologen Adrian Groglopo att folkpartiet bedriver 'svensk raspolitik i sin fascistiska form'.

Efter nyheten att svenska universitet har samlingar med kranier hävdade universitetslektorn Mekonnen Tesfahuney att västerlandet nu bevisat att: 'nekrofili och kannibalism är rasismens ’egentliga’ drivkraft."

Expressen

Kulturradikal kristendomsfientlighet

Nyss på Kulturnyheterna på SVT funderade programledaren högt om orsaken till serbisk homofobi och kom fram till att den antagligen berodde på kristendomens inflytande på den europeiska historien.

Se programmet här

Men hur förklarar hon då homofobin i Iran och bland muslimer i största allmänhet? Beror den också på kristendomen eller på islam?

Varför får man inte skylla homofobi på islam? Finns det någon världsreligion som inte är homofob?

Bryr sig inte Kulturnyheterna om dödsstraff för homosexualitet i Iran?

22 april 2008

Fet äldre man med ätstörning

Ätstörningar väcker sympatier om de drabbar unga kvinnor, men löje när de drabbar äldre överviktiga män.

Detta har John Prescott fått erfara, när han berättat att han led av bulimi under sin tid som tillförordnad brittisk premiärminister.

Men bulimi och anorexi är mentala sjukdomar, så frågan är varför man skall bemöta någon som lider av en sådan med hån?

Utgör en manlig medelålders fet bulimiker ett hot mot djupliggande föreställningar om manligt och kvinnligt?

Salon.com

P.S. Själv lider jag av falsk bulimi (obs. ingen mentalsjukdom!): dvs. jag hetsäter (ibland), men kräks inte.

(Förlåt.)

5,7 miljarder, 57 miljarder, eller 570 miljarder?


TA NED SKYLTEN tycker landshövding Björn Eriksson, tidigare också rikspolischef och chef för Tullverket. Han skriver i
SvD att kommunerna måste tvingas ta emot flyktingar, annars kommer Sverigedemokraterna att få fler röster i valet.

Ett ologiskt resonemang, blir inte effekten den motsatta? Folk gillar säkert inte att tvingas ta emot flyktingar utan att tillfrågas. I synnerhet som 95 procent inte har giltiga skäl att få asyl utan lockas av vår generösa välfärd. Men å andra sidan föreställer sig Eriksson att det blir lättare att dölja invandringens kostnader om staten tar över styret från kommunerna, vilket skulle göra människor mindre benägna att rösta på Sverigedemokraterna. Om jag har förstått hans resonemang rätt.

Han skriver: "En fara med oklarheter i styrning och tillsyn är att rasistiska rörelser konverterar dem till pseudofakta." Någon som begriper? Pseudofakta, är det nyspråk för invandringens verkliga kostnader?

"Trots att det finns demografiska och ekonomiska bevis för att vi behöver invandring, senast i Långtidsutredningen 2008:14, så inbjuder bristen på kvalitetssäkring och revision från statens sida till främlingsfientlig populism."

Sverige behöver INTE invandring. Det hjälper inte hur många Långtidsutredningar makthavarna beställer, fakta talar för sig själv. I vissa invandrargrupper är arbetslösheten nära nog total. Borde inte dessa börja arbeta och smälta in i samhället först?5,7 miljarder kr går till kommunerna som ersättning för flyktingmottagande. Denna summa är bara en bråkdel av invandringsindustrins kostnader. De som jobbar i denna industri är förstås intresserade av ökad invandring och blundar för att den innebär nedskärningar på alla andra områden.

Sveriges Television hjärntvättar barn

BEFRIA MEDIA beskriver hur det statliga propagandaorganet SVT använder små barn i sin hets mot svenskar:

SVT's barnsida på nätet propagerar nu för gangsterkulturen och vill visa hur coolt det är att vara "rebell", eller ghettogangsters som på bilden. Barn kan beställa en knapp och tatuering med texten "rebeller", barn kan se hur coolt det är att spraya graffitti "mot våldet". Man kan skriva "kontrakt" med "Rebellarmén" och få uppdrag. Kontraktets första paragraf uppmanar barn till följande:

"Det sitter många unga inlåsta, det är fel och vi vill förebygga det."

Barn invaggas i tron att låsa in folk är fel oavsett vad de gjort.

Läs mer här.

Kortsiktigt tänkande


Är nyss hemkommen efter en bilresa fram och tillbaka över den amerikanska kontinenten, 1100 mil (svenska).
Samtalsämnet vid motell och restauranger tycks vara det höga priset på bensin och diesel som för ovanlighetens skulle kostar mer än bensin.
Medelpriset för en gallon bensin ligger runt 3 dollar och 50 cents; med dagens kurs blir det 5,50 kronor per liter.

Oljepriset är nu uppe i rekordhöga 117 dollar per fat och Saudiarabien vägrar att öka produktionen och använder sig av den makt de har över konsumenterna.

Det är oerhört viktigt att vi anstränger oss att eliminera energiberoendet från arabländerna och att använda de resurser vi har inom landet.

Vi kan börja med att borra i ANWAR,
Alaska i det område som tidigare undantagits just för olja och gas. Projektet beräknas ta minst 10 år så det är dags att börja nu.

Borra också utanför Floridas kust för att nå de enorma reserver av gas och olja som finns där och som Kuba planerar att borra efter.
Miljöaktivisterna gömmer sig bakom turistindustrin och påstår att oljeriggarna som placeras 4 mil ut i havet skrämmer bort turister. Har någon sett de små öarna som byggts utanför Kaliforniens kust?

Ta till vara de stora mängder oljeskiffer som finns i västra delen av landet.

Utveckla tekniken att omvandla kol till gas.

Bygg fler raffinaderier och fler kärnkraftverk.

I stället fortsätter vi att subventionera jordbrukare som odlar etanolväxter i stället för människoföda.
Nästan all
ökning av majsodling mellan 2004 och 2007 används till bio-bränsle samtidigt som befolkningsmängden ökar framför allt i länder med lite mat.
I Haiti äter man lera bara för att fylla magen.

Slagord som "Inget Blod för Olja!" låter så präktigt och omtänksamt när man protesterar mot vad USA gör, men det är acceptabelt att låta människor i tredje världen svälta ihjäl därför att vi ägnar oss åt vanvettiga experiment bara för att "det känns bra"

Om anledningen till invasionen av Irak var "bara för olja" hur kommer det sig att USA inte har lagt beslag på det svarta guldet?

Människor dör av brist på spannmål!
Det har redan förekommit mat-upplopp i nio länder och områden som Burkina Faso, Cameroon, Egypt, Indonesia, Ivory Coast, Mauritania, Mozambique och Senegal har också visat tecken på oroligheter.

Energioberoende är livsviktigt för västerlandet men bio-bränsle har ytterligt begränsad betydelse. Hela världens spannmålsskörd skulle behövas bara för att ersätta USAs årliga behov av bensin.

Bilderna: En "olje-ö" utanför Long Beach och en gammal bensinstation i Scipio.

svd

Se upp - kampanj för en världsregering!


Om du ogillar EU, så kommer du att hata ett världsparlament och en världsregering under FN!

Förre partiordförande i Kd Alf Svensson och EU-parlamentarikern Anders Wijkman (kd) vädjar i en DN-debatt-artikel om inrättandet av ett världsparlament som en del av FN - precis det som Liberala Ungdomsförbundet ville med sin kampanj "Avskaffa Sverige" 2001.

DN

Problemet är att en majoritet i parlamentet skulle representera diktaturer som Kina, de i Afrika och i den muslimska världen. Demokratiernas representanter skulle bli i minoritet.

Antalet ledamöter kommer att baseras på antal invånare i respektive medlemsstat. Man kommer alltså inte att ge varje land lika många ledamöter.

Det största problemet är att FN ges beskattningsrätt samt fullmakt att fördela jordens resurser. Antagligen kommer även FN att som nu kunna sätta in militär för att krossa trilskande stater.

I DN-artikeln talas inte om en världsregering, men det är bara något som Svensson och Wijkman mörkar om.

Carl Ingemar Dagman skriver på sin blogg:

"Artikeln nämner inte att detta förslag syftar till en 'världsregering', men på UNPA Campaigns hemsida [Läs här] står det tydligt att detta är 'ett första praktiskt steg för att nå det långsiktiga målet med en världsregering' ('first practical step towards the long-term goal of a world parliament.')

Alla som vill ge FN mer makt har som motiv att beskära USA:s makt. FN domineras av och korrumperas av och fördärvas av att alla länder får vara med. Det som behövs är ett nytt forum, ett UDN, United Democratic Nations."

länk

I åratal har högerextrema grupper i USA varnat för The New World Order och en världsregering under FN. Som alltid (tänk härskarteknik!) har de avfärdats som paranoida galningar.

Nu blir de sannspådda. Samma sak med deras varningar om ett nordamerikanskt EU med en egen valuta innefattande Kanada, USA och Mexiko.

För många USA-vänner är tanken så skrämmande att man avfärdar den med att amerikanska folket aldrig skulle tillåta det. Och? Vad spelar det för roll vad det tycker?

Extra läsning: The New American