02 april 2008

Överhuset punkterar Browns argument


Nedan europeiska nyheter av det slag som vår tv och våra tidningar aldrig rapporterar.

En arbetsgrupp i det brittiska överhuset har i dagarna släppt en rapport om invandringens inverkan på samhällsekonomin.

* Den avfärdar som "befängd" regeringens försäkran om att invandrare tillför ekonomin 6 miljoner pund per år.

* Den avvisar helt regeringens påstående att utlänningar kommer att desarmera den tidsinställda bomb som pensionerna utgör.

* Den förvandlar till smulor det i grunden bristfälliga regeringsargumentet att invandrare fyller vakanser i ekonomin.

* Den varnar för att invandrare kommer att driva upp huspriserna med 10 procent de närmaste två decennierna.

* Den medger att samhällsekonomins storlek har ökat på grund av fler individer, men påpekar att BNP per capita har förblivit densamma.

* Den drar slutsatsen att den ekonomiska fördelen med invandringen har varit lika med noll, men kostnaderna enorma!

Tyvärr kommer vi aldrig att få ta del av en parlamentarisk undersökning av effekterna av massinvandringen till Sverige.

Daily Mail , Daily Mail , Brussels Journal

2 Kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Jean Moulin sa...

Hej Jenny,

törs inte låta kommentaren stå kvar pga ditt språkbruk. Kan ju vara en fälla för att kompromettera bloggen eller rentav få oss fast för hets mot folkgrupp.

Kriminella är förvisso "pack", men "hemlösa" och "outbildade"?

Tänk alltså på hur du formulerar dig framöver. För du vill väl inte misskreditera den invandringskritiska kampen?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.