12 maj 2008

Bortgift mot sin vilja


En flicka i Borås blev bortrövad till Pakistan och tvingades gifta sig med en man hon aldrig träffat. Innan dess hade hon misshandlats svårt av sina föräldrar under en längre tid. Anledningen var att hon hade en svensk pojkvän, som inte var muslim.
Expressen
1, 2

Svenska politiker måste tänka om medan tid är. Regeringen måste få stopp på tvångsäktenskap och hedersrelaterat våld. Fåfänga förhoppningar förmodligen, men ett litet steg vore att följa i Danmarks fotspår:

Den danska 24-årsregeln är något av det mest geniala som gjorts för integrationen.

När unga med invandrarbakgrund inte kan bli gifta i ung ålder med någon från föräldrarnas hemland, håller de sig till studierna i stället. Tendensen till att hoppa av en utbildning efter grundskolan är högre för personer som är gifta.

24-årskravet är en lag som förhindrar en dansk och en icke EU-medborgare som inte fyllt 24 år att bo ihop i Danmark, eftersom den senare inte kan få uppehållstillstånd.

Lagen satte stopp för en del av det systematiska missbruket av arrangerade äktenskap med familjesammanförda. Ungdomar berättar hur regeln beskyddar dem mot att bli gifta mot sin vilja under press från föräldrarna. Antalet tvångsäktenskap har reducerats markant.

Veritas Universalis

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.