24 maj 2008

Churchill om gas i Irak med mera


Läste Henrik Berggren i DN i morse.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=772397

Han skrev att Geoffrey Wheatcroft recenserat Churchill-biografier i New York Review of Books. Recensentens namn utövade en lika stark dragningskraft som ämnet för biografierna, så jag surfade in på nämnda tidskrifts hemsida.

Blev imponerad av en artikel av Wheatcroft i Spectator för några år sedan, som handlade om hur starkt motståndet mot en judisk stat var bland judiska ledare före kriget, just med argumentet att man fruktade att den skulle öka antisemitismen, något som ju förefaller ha inträffat.

Bland böckerna som recenseras är några av John Lukacs och Pat Buchanan samt Nicholas Baker. Den senares "Human Smoke", en bok helt byggd på citat, dock inte utan ett politiskt syfte, har jag redan läst en recension av i Spectator. Lukacs har förresten avfärdat Bakers bok som kass.

Trots detta omdöme ligger den på New York Times best seller-lista.

Wheatcroft skriver bland annat att:

* det brittiska krigskabinettet diskuterade fördelarna med giftgas och 1920 hade Churchill försvarat dess användade mot "ociviliserad stammar" i Irak. Ironiskt med tanke på hur ofta Saddams ruttenhet exemplifieras med hans gasattack mot kurder.

* George Bush har en Churchill-byst i Ovala rummet.

* Versaillefreden var inte alls så hård, som påståtts av liberaler och av den amerikanske nationalisten Buchanan. Speciellt inte med tanke på att Tyskland bar huvudansvaret för krigsutbrottet. Att kriget var det enda medlet för att uppnå nationens mål var en djupt förankrad tanke inom samhällseliten i Tyskland 1914.

* Andra världskriget, som både Baker och Buchanan menar var ett onödigt krig, ledde till ett kallt krig som hotade övergå i kärnvapenkrig och till att Sovjet lade under sig halva Europa.

Wheatcroft hävdar att det krig under vilket Churchill ledde sitt land, hur hemska dess konsekvenser än blev, var nödvändigt till skillnad från det i Irak. Och att man borde nästan tacka Bush och Blair för att de klargjort den distinktionen.

http://www.nybooks.com/articles/21410


0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.