24 maj 2008

Contra skriver om arbetskraftsinvandring

"Det har talats om behov av en arbetskraftsinvandring på 75.000 personer per år (Svenskt Näringsliv) för att kompensera för fyrtiotalisternas pensioneringar och för att upprätthålla kvoten mellan arbetande och 'försörjda'. Idag går det två arbetande på en pensionär, med nuvarande trender skulle vi år 2030 hamna på 1,4. För att 'återgå' till nuvarande kvot skulle det då behövas 75.000 nytillkommande arbetande per år - förutsatt att de inte tar med sig några anhöriga alls till Sverige.

Men det finns en rad faktorer som gör att en arbetskraftsinvandring på 75.000 är en siffra tagen ur det blå.

Andelen arbetande av hela befolkningen är naturligtvis en viktig faktor när man bedömer försörjningsbörda och skattebelastning för ett lands invånare. Men man ska inte bara se till antalet pensionärer, utan till antalet som inte arbetar av andra skäl. Barn, studerande, hemmafruar, arbetslösa osv.

Och man ska inte nöja sig med att titta på dagens befolkningstal och göra enkla framskrivningar. De framskrivningarna förutsätter till exempel att åldern då ungdomar kommer ut i arbete ökar och åldern då folk går i pension minskar. Det finns ingen anledning att tro att nuvarande trender kommer att fortsätta för lång tid framöver. Då skulle vi inom hundra år gå i pension innan vi avslutat våra studier...

Tvärtom, det finns goda skäl att utgå från att åldern då folk kommer in i arbetslivet kommer att minska och att pensionsåldern kommer att öka. Om vi ser till utbildningsnivån så är andelen med lång akademisk utbildning högst just hos de fyrtiotalister, som nu kommer att gå i pension (från 2005 om den 'traditionella' pensionsåldern, 65 behålls). Senare generationer har klarat sig med kortare utbildning, och det går säkert bra att göra det i framtiden också. Det är deto viktigare att det blir RÄTT utbildning - fyrtiotalisternas akademiska betyg i filmvetenskap och sociologi klarar vi som samhälle oss ganska gott utan. Pensionsåldern påstås ha sjunkit (fast ingen riktigt vet), men i lagstiftningen är pensionsåldern redan höjd från 65 till 67 - även om nästan alla kollektivavtal håller sig till 65 - än så länge. När folk i höga ålder successivt blir allt friskare, samtididigt som medellivslängden ökar, finns det all anledning att tro på en ÖKAD inte en sänkt pensionsålder i framtiden.

Redan här har vi alltså två utvecklingstrender som sannolikt kommer att vända och kraftigt reducera behovet av arbetskraftsinvandring enligt de kalkyler som gjorts i debatten.
Det är också så att antalet fyrtiotalister inte alls är så stort som man ibland försöker göra gällande i debatten. Fyrtiotalisterna är visserligen många fler än trettiotalisterna. Men den största årsklassen bland fyrtiotalisterna - 56-åringarna (födda 1946) var senaste årsskiftet 132 578 stycken, vilket slås av både 36-, 37- och 38-åringar (födda 1964, 1965 och 1966). Även omkring 1990 finns det årskullar i storleksordningen 130.000. Den demografiska utvecklingen är alltså inte alls så katastrofal som man vill göra gällande. Om man jämför årskullar med 45 års mellanrum (från 20 till 65 år) blir det faktiskt plustal det första året fyrtiiotalister går i pension enligt 65-årstraditionen...

De kommande åren (2006 och senare) blir det minustal på ett par tusen fram till dess att de små årskullarna från 1990-talets senare del ska sättas in i arbetskraften (2025-2030), då kan det bli kärvt, då fattas det 25.000-30.000 personer per år, men inte fler. Och år 2002 är födelsetalen på väg tillbaka till mer normala nivåer igen. Sverige har ett demografiskt problem med få födda åren 1996-2001. Det problemet skulle kunna lösa med arbetskraftsinvandring i storleksordningen 25.000 personer årligen år 2015-2020... Helt andra siffror än de som framförts i debatten.

Observera att det här bara är ett resonemang som utgår från de demografiska variablerna. Det kan ju finnas helt andra skäl till arbetskraftsinvandring, till exempel önskan att ekonomin ska bli större (men också delas av fler), men ser vi alltså till de rent demografiska aspekterna är inte behovet av arbetskraftsinvandring särskilt stort de kommande 15 åren och därefter rör det sig om 25.000-30.000 personer under några år, varefter behovet återigen kan bli ganska litet."

http://www.contra.nu/aldre49.html

15 Kommentarer:

Anonym sa...

Nutidens politikere tror ikke, at et folketal kan variere helt naturligt.

I Danmarkshistorien har vi flere eksempler på befolkningens variable størrelse.
I en periode på Valdemar Sejrs tid svandt folketallet så voldsomt, at den jord, der var opdyrket, igen henlå uopdyrket.
Så satsede danskerne på studeavl, som de eksporterede til nabolandene.
Guderne må vide, hvordan de transporterede dem.

Et andet eksempel er, at Den Sorte Død reducerede folketallet kraftigt.
Men det har hver gang rettet sig igen.

Politikerne har bare skabt et samfund, der virker som et gigantisk pyramidespil, hvor en stor masse i bunden skal betale til nogen få i toppen.
Det er politikernes fejlslutning, den skal folket ikke lide under.
Så hellere kassere politikerne og deres rådne samfund.

falkeøje

Jean Moulin sa...

Problemet är att politikerna ljuger. Det låter så affekterat och överdrivet att påstå det, men sedan upptäcker man att de verkligen gör det! Tag t ex när Tobias Billström helt plötsligt påstår, trängd av rapporteringen i en seriös affärstidning, att det inte alls har med samhällsekonomin att göra, när man hävdar att vi måste ha arbetskraftinvandring för att ersätta t ex fyrtiotalisterna etc.

Men varför i så fall påstå det annars, som man ju hela tiden gör, när det inte är sant!?

Det är så svårt att beskriva den känsla man får av sådan otrolig fräckhet, en fräckhet som man aldrig skulle kunna uppvisa själv i arbetslivet eller i privata relationer utan att det ödelade dem.

Dessutom kryper det fram att det är bara vissa företag och vissa sektorer som behöver arbetskraft, inte samhället som helhet,
som istället går back, enligt professor Jan Ekberg, med fyrtio miljarder per år på invandringen, om man räknar på vad invandrare
betalar i skatt och vad de får tillbaka i olika bidrag.

I den statliga och kapitalistiska propagandan "bortser" man från, att de flesta arbetskraftsinvandrare inte kommer ensamma utan tar med hustru och barn som kostar samhället i form av dagis, skola, sjukvård, infrastruktur, etc. Men det är klart - det slipper företagen betala, istället överlåter man notan åt skattebetalarna.

Det är dags att ställa lögnhalsarna till svars!

Anonym sa...

Det er ikke for erhvervslivets eller for statens skyld, at vi er i live og til.
Det er for vor egen.
Lad det være slået fast.

At folketallet varierer, det må staten og politikerne acceptere.
Også uden at de begynder at importere ubrugeligelige indvandrere.

Vi har nu en periode, hvor folketallet synker, men det kan hurtigt ændre sig.
Det så vi under 2. Verdenskrig, da steg folketallet enormt.
Det var ikke en gave til politikerne, det ragede ikke dem.

Derfor skal de heller ikke blande sig i, hvad folketallet skal være.
Det skal de tage som noget givet, og handle derud fra.

falkeøje

Anonym sa...

Det handlar ju bara om att ha en så hög arbetslöshet som möjligt. Och då så importerar man arbetslöshet så att man kan hålla lönerna nere!

Anonym sa...

Det vidner om, at det er ikke politikerne, der skal styre os, men os der skal styre politikerne.
Vil de ikke acceptere det, så skal vi sparke dem ud.

falkeøje

Jean Moulin sa...

Det är svårt för oss vanliga människor att fatta, att makthavare kan vara så cyniska. Är de det inför sig själva också eller klär de sitt handlande i en vacker ideologisk retorik, skyller på "globaliseringen" och att slutresultatet blir bättre än t ex restriktiv invandring? A la Lenins "man kan inte gör omelett utan att knäcka ägg"?

Jag vet inte. Men jag tänker på franske filosofen Alain Finkielkrauts jämförelse mellan mångkulturalism och kommunism.

Mångkulturalismen är vår tids kommunism, vår tids luftslott.
Man kan alltså inte förvänta sig att rationella argument, fakta och dylikt påverkar mångkulturalisterna. De är precis som frikyrkliga som tror att Gud skapade världen precis som det står i Första Mosebok.

Tyvärr kommer konsekvenserna av mångkulturalismen, att bli lika förödande för väst som kommunismen blev för länderna i Östeuropa.

Gates of Vienna

Anonym sa...

Vi har i Danmark, Gud ske lov, en dato, der satte bom for vildførte politikere, det var den 29 august 1943.
Dengang sagde vi nej, ikke et skridt mere.
Og så indledte vi modstandskampen.
Den blev blodig og hensynsløs, men den var nødvendig.
Både Danmark og broderlandet Sverige står nu atter overfor det samme dilemma.

Vi kommer ikke udenom en ny modstandskamp.
Vi må slås.
Efter kampen, så hejser vi Dannebrog og det svenske flag.
Norden er nordisk, ingen skal ændre på det.

falkeøje

Jean Moulin sa...

Jag hoppas du inte menar att den kampen måste föras med samma medel som den under andra världskriget.

Hoppas du skrev metaforiskt och menade kamp i dess pacifistiska form.

Jean Moulin sa...

P.S. Vill uppmana alla vänner av denna blogg att tänka på hur de uttrycker sig.

Jag är allergisk mot censur, men ibland så måste man nog av hänsyn till yttrandefrihetens juridiska gränser avvisa en del kommentarer.

Så än en gång: besinna er! Skada inte kampen!

Anonym sa...

Passivitet er den største skade vi kan påføre vor frihedskamp.

falkeøje

Jean Moulin sa...

Min förebild är Martin Luther Kings kampmetod, som förresten tillämpades under demonstrationen mot islamiseringen i Bryssel 11 september 2007, då en parlamentsledamot för Vlaams Belang misshandlades av polisen inför kamerorna.

Vi invandrings- och EU-kritiker (anti-globalister) måste våga ut på gatorna och max sträcka oss till civil olydnad i vår kamp.

Våld i alla former måste avvisas.
Låt samhället/staten stå för det!

Anonym sa...

Vi kan protestere, vi kan diskutere, vi kan demonstrere, men alt imedens så strømmer muslimerne ind over vore gamle fædrelande og sætter normer for, hvad de kan acceptere - i vore fædrelande.

Vi er aldrig blevet spurgt, om de skal lukkes ind, det har politikerne egenrådigt bestemt.
Så er det folkets sag at sige nej.
Om nødvendigt at gribe til våben for at forsvare deres fædreland, deres hjemstavn og det område, der er deres og deres efterkommeres - uanset hvad politikere ellers mener.

Folket er ikke politikere - folket er landets sjæl.

falkeøje

Jean Moulin sa...

Yttrandefrihet i all ära, men du går för långt Falköje.

Jag har alltid i åtanke agent provocateurs, som spelar sympatisörer till en viss gräns bara för att kunna skriva något som om jag eller mina kamrater publicerar det kan anföras mot oss. "Bloggen ger utrymme åt olagliga uppmaningar" (eller åsikter som kommer mycket nära sådana).

Vill du inte respektera min oro i detta avseende, så får du finna dig i att nästa kommentar med samma innehåll som den ovan inte publiceras.

P.S. Antingen klickade jag fel eller så var Knute inne och publicerade din text, för jag hade nog inte gjort det avsiktligt.

Anonym sa...

Dine sidste kommentarer viser, at hælen er ved at blive tværet ud i de nordiske folks øje.

Derfor er tiden ikke længere til at diskutere, men til at handle.
Det er vore fædrelande det gælder.

falkeøje

Anonym sa...

Bloggen er jeres, men jeg bliver både vred og bedrøvet, når I betegner patriotisk tale som utilstedelig, ja, ligefrem ulovlig.
Det er kættersk tale og en hån mod alle, der i tidens løb har givet deres liv for fædrelandet.

fralkeøje

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.