07 maj 2008

Den amerikanska invandringssuccén 1924-65


Med all rätt har USA fått stå symbol för lyckad invandring. Detta tack vare ansträngningarna att amerikanisera invandrare och 1924 års invandringslag.
Wikipedia

Efter en lång rad invandringsvågor runt förra sekelskiftet hotade dock amerikaniseringen att utebli. Man började märka av enklavisering, gettoisering, invandringsrelaterad brottslighet och till och med framväxten av terrorism bland invandrarna. En del anarkistiska bombdåd ägde rum och ett speciellt förödande sådant på Wall Street den 16 september 1920. Vilket utlöste ett slags anti-terroristiska insatser.

De så kallade Red Raids/Palmer Raids.
Wikipedia

Vidare fick man en ny invandringslag. Varje nationalitet fick en invandringskvot på 2 procent. Bortsett då från kineser och indier, som inte alls fick invandra.

En ohelig allians stod bakom lagen:

Rashygieniker ville bevara den nordiska majoriteten i landet, protestanter ville minska invandring från katolska länder, fackföreningsrörelsen import av billig arbetskraft.
Lagen stöddes av den store fackföreningskämpen, Samuel Gompers, en judisk immigrant, som struntade i att andra judar kritiserade hans stöd som "antisemitiskt".
Wikipedia

Hur som helst gav lagen Amerika ett andrum under vilket det överskott man mottagit kunde amerikaniseras. Detta skapade föreställningen om den amerikanska smältdegeln och USA som förebild för lyckad invandring.

1965 utdömdes lagen som rasistisk och kvotbestämmelserna slopades. Oro för en övervikt fattiginvandrare från underutvecklade länder avfärdades som orealistiska. Nu vet vi att oron var synnerligen befogad.
Wikipedia

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.