24 maj 2008

En obekväm sanning

Realtid.se berättade den 8 april att en oberoende brittisk politisk rapport sänder kalla kårar genom det politiska etablissemanget.

Det handlar om Brittiska överhusets rapport om invandringens kostnader och regeringen Browns myter om invandringens ekonomiska fördelar, som tidigare skrivits om på denna blogg.

"1. Invandringen har gett en tillväxt i ekonomin.

Självklart växer ekonomin, säger rapporten, om nära en halv miljon arbetsvilliga tillströmmar varje år, men för att få fram den reella ökningen bör man enligt lorderna titta på inkomsten per capita i stället. Och här har ingen större skillnad skett, tvärtom, de lägsta inkomsttagarna har fått det sämre ställt. Och ser man enbart på inkomst per infödd medborgare sjunker siffran ännu mer.

2. Invandringen gör att det uppstår färre lediga jobb

Inte alls. Antalet vakanser har inte alls minskat, den siffran är mer eller mindre konstant. Nya jobb skapas, men en stor andel av dessa fylls av arbetssugna invandrare.

3. Invandringen gör att staten får högre skatteintäkter

Inte heller detta stämmer. Regeringen menar att invandrarna tillför den offentliga sektorn mer än de utnyttjar den. Här finns få tillgängliga data, men rapporten påpekar att det gäller enbart för de invandrare som är i arbete. Ofta kommer invandrarna med sin familjer, som i sin tur belastar den offentliga sekorn. Lorderna räknar med att ökade bidraget till skattekistan uppvägs av de ökade kostnaderna för de medföljande i form av hyresbidrag, sjukvård, skolor etc.

4. Invandringen kommer att bidra till framtidens pensionskostnader

En dubbelbluff. Detta är ett problem som inte invandringen kan lösa. Invandrarna kommer ju en dag också bli pensionärer. Det enda sättet att kunna betala utlovade pensioner är att höja pensionsåldern. Det är helt fel att tro att en ökad invandring kan minska det växande betalningstrycket av framtida pensioner. Premiärminister Brown vägrar att lyssna till lorderna om att bromsa immigrationen. Detta klargjorde han dagen efter det att rapporten publicerats.

Inte heller lyssnar han till väljarna, som ser effekterna av immigrationen på huspriser, ökat tryck i skolsystemet och en högre arbetslöshet bland de unga, som alltmer förlitar sig på samhället för sin försörjning.

För tio år sedan oroade sig ytterligt få över immigrationen, enligt opinions-undersökningarna rörde det sig om några enstaka procent. I dag ser över 40 procent av väljarkåren immigrationen som av de viktigaste frågorna i den politiska debatten. Rapporten har fått stor genklang i brittiska media. För första gången har effekten av den stigande invandringen mätts med opartiska mått. Debatten har bara börjat."

http://www.realtid.se/ArticlePages/200804/07/20080407160458_Realtid155/20080407160458_Realtid155.dbp.asp

Läs även detta i
http://www.dailymail.co.uk/news/article-548688/COMMENTARY-The-facts-shatter-Labours-big-immigration-myth.html

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.