05 maj 2008

Europas framtid


Brussels Journal är för tillfället min favoritsajt.

Varför? Svar: den publicerar skribenter som John Laughland och Daniel Pipes.

Dessa speglar olika strömningar inom den anti-islamistiska rörelsen. Speciellt med avseende på inställningen till USA:s Mellanösternpolitik och utrikespolitik överhuvudtaget.

Laughland, som är engelsman, har i stora drag utvecklats på samma sätt som jag: dvs. från att tidigare varit extremt pro-amerikansk utrikespolitiskt (en spasm från kalla kriget), så har han sedan USA:s bombningar av Irak 1998 intagit en allt mer kritisk hållning till det land som han tidigare såg som världens mest fulländade (samma här).
Brussels Journal

Pipes, som är amerikan, född samma år som jag, och son till Sovjetexperten Richard Pipes, delar min och Laughlands syn på hotet mot Europa via den muslimska massinvandringen, men stödde Irak-invasionen med motiveringen att Saddam utgjorde ett stort hot mot USA. Samma linje som den av mig beundrade Lawrence Auster intog, men inte jag.

Auster har varit den mest envetne kritikern av Pipes, Melanie Phillips och Mark Steyns inkonsekvens i islamiseringsfrågan: att varna för följderna av den muslimska massinvandringen, samtidigt vägra uttala sig emot fortsatt muslimsk invandring.
FrontPageMagazine
Daniel Pipes

Pipes, liksom de andra två, är alltså typiska "neokonservativa". Laughland och jag är ifråga om invandring och Irakkrig "paleokonservativa".

Med tanke på Pipes felbedömning av Saddam-hotet, så kastar det en tvivlets skugga över hans analys av Europas situation.

Tyvärr, för i fråga om det islamistiska hotet mot Europa, så är tecknen så många och uppenbara, att Pipes definitivt har rätt.

En resumé av vad han skriver på länken nedan:

Europas framtid har betydelse inte bara för dess urbefolkningar (svenskarna, fransmännen, etc) utan för USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland.

Eftersom vår kontinent varit och fortfarande är en källa för idéer, människor och varor (det står så på engelska, fast det är väl inte den bästa översättningen) för de där länderna.

Hursomhaver, Pipes menar (och många med honom) att följande framtidsscenarier är de mest troliga och två av dem mer troliga än det sista.

1) Europa blir en del av den muslimska världen. Hur? Utan att lista alla faktorer han nämner, så må den uttjatade demografiska åter framhållas. Den är naturligtvis väldigt viktig, även om jag tvivlar på behovet av invandring på grund av för låga europeiska födelsetal.

Dock - emedan europeiska kvinnor föder 1,4 barn i snitt, så är det muslimska barnafödandet tre gånger större.

2) Européerna säger nej till islamisering. Européerna, som fortfarande utgör 95 procent (sic) av kontinentens befolkning, vaknar en dag och säger "basta".

Detta är inte så avlägset som det kan tyckas, vilket bland annat framgångarna för invandringskritiska partier visar. Kanske dessa partier skulle kunna avvärja katastrofen på ett fredligt sätt.

Pipes, liksom Steyn, kan inte riktigt förlika sig med det utan drar fram risken för en mer balkaniserad framtid, dvs. inbördeskrig.

Pipes citerar den amerikanske europahataren Ralph Peters, som skrivit "istället för att ta över Europa genom att föda barn, så lever Europas muslimer på lånad
tid. . . förutsägelser om ett muslimskt maktövertagande. . . bortser från historien och Europas outplånliga ondska." Istället, mot bakgrund av att européerna fullkomnat folkmord och etnisk rensning, så bör muslimer skatta sig lyckliga om de blir deporterade.

Nonsens, om ni frågar mig. Neokonservativa tycks ha lättare för att fantisera om folkmord än att säga "minskad invandring" (de stora tabuorden!).

3) För att citera Mark Steyn: "Europa förvandlas till Wien med svenskt skattetryck." Wien står här för den habsburgska (ungerskt-österrikiska) imperiet, som var mångkulturellt.

Det senare alternativet, det som den europeiska eliten eftersträvar, är enligt Pipes och Peters (och mig) det minst sannolika.

Det, enligt mitt förmenande, mest troliga är det första scenariot: via högre muslimsk nativitet, fortsatt massinvandring, hot, unga européers konvertering till islam (speciellt bland manliga européer på grund av den aggressiva, mansfientliga feminismen), åsiktsförtryck, etc., så kommer Europa att bli muslimskt innan slutet av detta sekel.

Daniel Pipes

1 Kommentarer:

Knute sa...

Invandring från Afrika och Mellanöstern är i sig problematisk, och ännu mer problematisk eftersom den är övervägande muslimsk. Nu ställs vi för ett moraliskt dilemma när det gäller kristna flyktingar från Irak. Ska de sändas tillbaka till förföljelse och död? Går det att ta hänsyn att de har större skyddsbehov på grund av sin religion och låta dem stanna? Eller ska man som regeringen bortse från det, och försöka skicka tillbaka flyktingarna oavsett deras tro.

I praktiken har det visat sig att de flesta flyktingar stannar fast de fått avslag på asylansökan. Men kan man misstänka att kristna är fogligare och lättare att utvisa?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.