09 maj 2008

Ett par lästips


För mig är bloggning inte bara att ventilera sina tankar och åsikter, utan också en webblogg över texter som man funnit speciellt intressanta.

En sådan läste jag på Vdare och en annan i brittiska Spectator:

1) Obamas själasörjare tills nyligen, pastor Wright, har hävdat att HIV är en lömsk komplott för att döda svarta. Givetvis har den gode pastorn en skruv lös, vilket inte hindrar att det han påstår inte är science fiction.

http://www.slate.com/id/2186860/?from=rss

Så tidigt som 1970 skrev professor Carl Larsson vid fakulteten för mänsklig genetik på Lunds universitet, att ärftliga skillnader i kroppskemin hos olika befolkningar skulle kunna utgöra bas för en ny generation biologiska stridsmedel.

Med andra ord vapen, som bara dödar människor med en speciell genuppsättning. Teoretiskt skulle HIV kunna vara ett virus för att döda enbart människor med en afrikansk genuppsättning, men eftersom HIV också dödar vita - både hetero- och homosexuella - så är HIV inget sådant vapen.

Å andra sidan, den som är galen nog att vilja massmörda med hjälp av virus, är säkerligen amoralisk nog att överse med att medlemmar av den egna rasen stryker med.

Det intressanta med det möjliga i den sortens vapen är, att det motsäger alla påståenden om att DNA-kartläggningen visar att det inte finns några raser.

Kan man "skräddarsy" ett virus som drabbar enbart eller huvudsakligen de med en viss genuppsättning, så blir begreppet ras inte alls meningslöst.

Som ett svar på Iraks hot om kemiska och biologiska attacker, arbetade, enligt brittiska The Times, Israel på ett genetiskt vapen som endast skulle skada araber men inte judar. Detta fick Saddam Hussein att gå med på att låta FN skicka vapeninspektörer till Irak.

Israeliska forskare medgav att utvecklandet av ett genetiskt vapen försvårades av att både judiska israeler och araber hade samma genetiska ursprung, men att man lyckats identifiera en speciell genuppsättning vad gällde irakier. Kanske störtandet av Saddam fick israelerna att lägga ned sin forskning.

Till Israels försvar kan sägas att en medlem i Knesset fördömde forskningen.

http://www.peace.ca/geneticwarfare.htm

http://www.vdare.com/misc/080428_miele.htm


2) Sextiotre år efter andra världskriget kanske det är dags att diskutera de allierades krigföring utan oro för att negativa fakta, skulle kunna skapa ett slags moraliskt likställande av de krigförande parterna. Jag är glad för att västmakterna segrade, men det innebär inte att hur de gjorde det inte bör få ifrågasättas.

Om inte annat så visar fakta i den frågan hur brutaliserande krig är för alla inblandade. De som tror sig för moraliskt högtstående för att i krig kunna mörda kvinnor och barn i massakrer kanske kan få sig en nyttig tankeställare.

I en recension i Spectator nämns en blockad som orsakade massvält i Naziockuperade länder, att jämföra med blockaden mot Irak efter Kuwaitkriget.

Den förstnämnda blockaden var nyheter för mig. Recenscenten berör även två frågor som jag ställt de senaste åren:

a) Hade Roosevelt förhandskännedom om attacken på Pearl Harbor?

b) Kan den attacken och USA:s inträde i andra världskriget i december 1941 ha bidragit till beslutet i Wannsee i början av 1942 att massförinta Europas judar?


http://www.spectator.co.uk/the-magazine/books/628636/were-we-any-better-than-the-nazis.thtml

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Pearl Harbor: Konspirationsteorier är inget nytt fenomen men det är tveksamt om presidenten skulle gått med på att offra så många slagskepp.
Nu var hangarfartygen borta från basen och det är väl det som gör att rykten om konspiration lever vidare. Finns det något annat?

Ang Wannsee så förstår jag inte hur du menar. USA passade inte på att förklara Tyskland krig och tvingade därmed inte Tyskland att överge t ex planerna på massdeportation av judarna. Det var Adolf själv som såg tillfället att utöka sin fiendeskara.

Jean Moulin sa...

Delsvar till Lasse:

I recensionen i Spectator talas om att kriget ev. bidrog till Förintelsen. Detta väckte till minne en misstanke jag hyst några år om att Amerikas inträde i kriget beseglade de europeiska judarnas öde.

Inser nu - efter lite snabb-googling - att den misstanken ev. var obefogad. Att planer av det slag som Wannsee-konferensen utmynnade i existerade tidigare.

Jag har emellertid stora kunskapsluckor, trots att jag ingalunda saknar relativt stora kunskaper om andra världskriget;
ett slags tämligen ackurat von-oben-perspektiv, vad gäller krigets stora drag.

I min ålder och min generation har detta krig varit ett slags nav kring vilket mycket roterat. Jag har läst åtskilliga böcker och sett än fler tv-serier om det.

Innan jag snabb-googlade tänkte jag ungefär så här:

om man antar, såsom gjorts, att ett judefritt Europa var överordnat alla andra mål, så kan insikten att man med USA:s inträde i kriget skulle förlora det, lett till beslutet om systematisk, forcerad massförintelse. Tidsmässigt är det ju möjligt, eftersom Wannsee följde på Pearl Harbor.

Antagligen såg man även en judisk konspiration bakom de allierade. Innan det befarade nederlaget ville man därför antagligen tilldela världsjudendomen ett så hårt slag som möjligt.

Något sådant. Jag är inte tillräckligt insatt för att kunna försvara en sådan tes. Jag bara spekulerar.

Svagheten i mitt resonemang är att masslikvideringar av judar redan påbörjats, åtminstone under Barbarossa.

Under Rysslandsoffensiven vet vi ju att speciella insatskommandon utförde masslikvideringar av kommunister och judar.

Kanske beslutet i Wannsee hade fattats även om Pearl Harbor inte inträffat.

Vidare kan man ju undra över motivet till att Hitler ingick en pakt med Japan, med tanke på den risk för ett krig med USA det medförde.

Hade inte en sådan pakt funnits, hade inte en amerikansk krigsdeklaration gentemot Japan med automatik inneburit en krigsförklaring även mot Tyskland -
ett påstående som du Lasse, förmodligen helt riktigt, ifrågasätter. I alla fall formellt sett.

Tyskland förklarade USA krig den 11december 1941, fyra dagar efter Pearl Harbor - USA förklarade alltså inte Tyskland krig.

Läste tidigare i dag den tyska krigsförklaringen till USA, i vilken nämndes ordern att sänka alla tyska fartyg den amerikanska flottan påträffade, alltså innan ett formellt krigstillstånd rådde mellan USA och Tyskland.

Man lär sig något nytt varje dag.
Nästan.

Ang. Roosevelts förhandskännedom om det japanska angreppet:


http://worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=44354

Berit sa...

Det var ingen hemlighet att USA sökte efter en anledning att blanda sig i kriget. Man var ju redan utsatt för fartygssänkningar av tyskarna och upplyste britterna om var de tyska ubåtarna fanns.
Man protesterade mot Japans inblandning i Kina och bojkottade oljetransporterna. Japan hade inte mer än tre månaders olja för sin militär.
Att Japan skulle anfalla var klart men man trodde inte att målet skulle bli så långt från hemlandet. Filippinerna verkade vara troligast.
Vad Stinnett skriver är lika troligt som att Bush avsiktligt skulle ha dödat 3000 människor Sept. 11.

Jean Moulin sa...

USA bistod redan 1940 med leveranser av vapen till Storbritannien. Tyskarna begick följaktligen inget brott när de angrep amerikanska handelsfartyg. Såvida man inte
anser, att i och med att överfallet på Polen var ett brott, gjorde det allt som tyskarna efteråt företog sig för att vinna kriget till kriminella handlingar. Ungefär som att fly undan polisen efter ett bankrån vore ett brott.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lend-Lease_Act

http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Atlanten

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.