12 maj 2008

Hat

Gissa vilket år följande skrevs:

"När vårt folk, Muslimer, betraktar Judar och Kristna drar vi slutsatsen att den judiska religionen i jämförelse är ofördelaktig likaväl som deras trosförklaring, och att deras övertygelse måste vara den vidrigaste av alla eftersom de är den smutsigaste av alla nationer.
Att Kristna, även om de är fula, är mindre fysiskt motbjudande kan förklaras med det faktum att judarna inte tillämpar ingifte och det har intensifierat anstötligheten i utseendet.
Exotiska inslag har inte blandats in; inte heller har män från främmande raser haft umgänge med deras kvinnor, inte heller har deras män levt samman med kvinnor av annan härstamning.
Den judiska rasen har därför förvägrats högre mentala egenskaper, en sund fysik och överlägsen laktation. Samma resultat får man när hästar, kameler, åsnor och duvor är inavlade."
Det är troligt att vi gissar att det skrevs av någon mufti runt 1940 eller kanske tidigt 1900-tal.

Vi tror att arabers hat gentemot judar har sitt ursprung i konflikten mellan palestinier och Israel men ovanstående text var skriven av en mångkunnig historiker al-Jahiz som dog år 869.

Den illustrerar en anti-judisk attityd inom det islamiska samhället och är nedskriven över ett tusen år tidigare än vad vi förväntas tro.
Den uttrycker också en diskriminerande etnisk/rasistisk uppfattning långt innan någon sekulariserad västeuropeisk antisemitism exporterades till Östern.
Tvärtom, nazismens judehat var inspirerat av islam.

Al-Jahiz presenterar två förklaringar till denna varaktiga fientlighet från muslimsk sida gentemot judar.
Den första orsakades av det hätska förhållandet som uppstod mellan två muslimska grupper, varav den ena bosatte sig bland judar i Medina.

Osämja uppstod mellan de inflyttade och judarna och den muslimska gruppen anklagade judarna för att för att underminera deras tro. Stridigheter, avundsjuka och hat präglade samvaron.
Kristna var inte inblandade eftersom de levde långt ifrån Mecca och Medina vilket gjorde att kristna tolererades lite bättre.

Den andra, och viktigare anledning till jude-hatet, enl. al-Jahiz är vad som står skrivet i Koranen 5:8 och hur det tolkades av det muslimska folket.

"Du kommer att finna att de mest fientligt inställda till de troende är judarna och deras avgudadyrkare; och du kommer att finna att de som står närmast denna tro är de som säger:
"Vi är kristna; det är därför att en del av dem är präster och munkar och de är ödmjuka"
De som senare genom åren kommenterat Koranen, (al-Tabari (d. 923), Zamakashari (d. 1143), Baydawi (d. ~ 1316), and Ibn Kathir (d. 1373), har varit överens om att den inbitna oviljan gentemot judar hör samman med det centrala motivet i Koranen.

Andrew G. Bostrom har skrivit mycket mer och ingående om detta i
Misunderstanding Islamic Antisemitism och han ger många exempel på judehat i Egypten, Syrien och Marocco från tidigt 1800-tal.
Han avslutar med följande.

Det är nödvändigt att göra en omfattande prövning av islamiska doktriner och historia för att förstå det bestående fenomenet av muslimers hat gentemot judar, vilket går tillbaka till Islams ursprung. Även om alla icke-muslimska judehatande teman mirakulöst skulle försvinna från den islamiska världen skulle ändå arvet av judehatet och våldet rotat i islams heliga texter....Koranen, hadith och sira ändå förbli intakta.
Bedömningen och förståelsen av islamisk antisemitism måste börja med en analys av de anti-judiska motiven som är inbakade i dessa fundamentala islamiska texter.

2 Kommentarer:

Jocke sa...

SD-väljare anklagas dagligen av medierna för att vara okunniga. Utan okunnighet om islams mörka historia hade multikultiprojektet aldrig kunnat drivas så här långt.

Anonym sa...

En rättelse, jag letade upp ditt koran citat och det är 5:82 och inte 5:8 som gäller.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.