06 maj 2008

Moder Svea bor inte här


"Sammanlagt finns det över 11000 utlandsägda bolag som sysselsätter 572715 svenskar eller 23 procent av alla som jobbar i det privata näringslivet.

Vi är med andra ord synnerligen väl integrerade i världen, globaliserade som nästan inget annat land.

Det gäller också det svenskaste av allt. Nämligen folket.

Invandrarna är i dag en bra bit över två miljoner - om vi som invandrare räknar utrikes födda plus folk födda i Sverige som har en eller båda föräldrarna födda utomlands (cirka 600000).

Av de 'nya svenskarna' är över 300000 muslimer - den överväldigande majoriteten flyktingar från länder som Irak, Bosnien eller Somalia.

Flyktinginvandringen tog fart på 70-talet. Sen dess har vi importerat tillräckligt många människor för att fylla landets tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Man kan säga att vi bytt folk på det gamla landet och fortsätter att göra det - särskilt som utvandringen tagit fart."

Expressen

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.