21 maj 2008

Och nu lite genusteori!


En teori är att kvinnor och män redan från barndomen formas efter ett kulturellt mönster. Och visst är det till stor del så.

Detta formande sker inte alltid medvetet hos uppfostrarna utan hela samhället är så inrättat efter det, att man av hänsyn till barnens anpassning och välbefinnande dras med i den starka ström som detta formande utgör. Man köper dockor och kläder med tjejfärger till tjejer, och man köper inte kjol till sin lille son. Det uppstår med andra ord förväntningar hos alla samhällsmedlemmar på hur en pojke och en flicka, en mamma och en pappa, skall uppträda, inom ramen för vissa mindre variationer.

Detta skulle kunna utgöra förklaringen till att kvinnor självmant väljer vissa yrken trots samma utbildning och samma IQ som män. Man har omedvetet formats av samhället till att intressera sig för vissa områden men inte andra, ett slags känslomässig betingning.

Om man då skulle ändra på de kulturella mönster som vi formas efter, så skulle kvinnor och män antagligen välja andra yrken än de gör idag. Antagligen skulle också vissa tv-program, som "Du är vad du äter", förlora sin övervägande kvinnliga publik, liksom "Sex and the City" samt "Desperate housewives" plus "Andra avenyn". Amelia och Tara, som huvudsakligen vänder sig till kvinnliga läsare, skulle bli utan läsare eller få manliga istället.

Men om det inte mest beror på en kulturell indoktrinering utan huvudsakligen på medfödda, mentala könsskillnader? Ja, hur skall vi veta? Vad kom först - hönan eller ägget?

Två amerikanska studier utförda av ekonomer och samhällsvetare har kommit fram till samma slutsats: när det gäller vissa matte- och vetenskaps-relaterade yrken, så väljer högt kvalificerade kvinnor bort dem till förmån för andra yrken. De undviker fysisk och annan "hård" vetenskap till förmån för medicin och biologi.

Forskarna hävdar inte, att inte sexism och ett kulturellt tryck inte spelar in, bara att de inte vet hela förklaringen. Det enda de säkert vet är, att det stora och ständiga gapet mellan kvinnligt och manligt yrkesval till största delen beror på kvinnors och mäns egna preferenser.

Frågan är då om man inte borde respektera det och från politikerhåll strunta i att försöka lära om män och kvinnor från grunden. För antag att gapet beror på medfödda könsskillnader!

Vore det inte i så fall ett övergrepp mot barn, att tvinga pojkar att leka tjejlekar och tjejer att leka pojklekar, vilket jag har hört sägas är en del av genuspedagogiken på vissa dagis? Varför inte acceptera skillnaderna? Och istället lägga ned resurser på att skapa tolerans för de pojkar och flickor som avviker från den så kallade normen?

Mer på länken nedan:

http://blog.vdare.com/archives/2008/05/20/who-knew-a-womans-right-not-to-be-an-engineer/

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Visst är det ett övergrepp mpt barn.
Finns forskning som klart visar att en man (hane) måste för att utvecklas väl och må bra i sitt genus få ätt stimulans och rätt förebilder likaväl som en kvinna (hona) måste få det. Det finns stora avgörande skillnader i kroppsgenetiska egenskaper som skiljer könen, vilket är precis som det skall vara. Forskare som hävdar dett syns aldrig i debatten.

Knute sa...

"Nanny-staten til fædre: I er unødvendige!

Velfærdsstaten (aka socialisme blandet med feminisme) bliver vestens undergang. Således har nu et poltisk flertal i Storbritannien besluttet at børn ikke har brug for en far.

Det er flere år siden jeg forudså denne konsekvens af det jeg kaldte "Sugar Daddy Staten"

Den slags love breder sig langsomt ud over EU.

Se:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1020344/MPs-reject-IVF-r...

Fathers aren't needed say MPs:

Commons decides IVF babies can do without a male role model.

Fathers were last night effectively declared an irrelevance in modern Britain.

Vi mænd må konstatere at de folkevalgte udviser ikke så lidt af en frækhed ved at erklære os for unødvendige. Det er os, der betaler disse nyttige idioters løn.

Til gengæld får vi en spytklat i synet!"

http://maskulinmodstand.com/blog/jfa/

Carl T sa...

Det finns en fråga som följer av ditt inlägg, Jean, men som få tyvärr ställer sig: varför har feminiseringen av samhället etablissemangets stöd?

Alain Soral och Éric Zemmour hör till de få som dock ställt frågan och sökt svar. Jag tror nu att faktorerna är flera, men man har nog inte råd att bortse från de bägge herrarnas av varandra oberoende men icke desto mindre överlappallande analys:

Kvinnan är överlag mera konsumtionsinriktad, mindre analysbenägen, mera konformistisk och lättare manipulerad än mannen. I ett modernt, atomiserat sammanhang är kvinnan även mera vänster (i bemärkelsen kulturradikal) och snällistisk, vilket alltså inte stämde före 60-talet, då kvinnan såg mera till familjen.

Kvinnan är som grupp betrktad helt enkelt en bättre kugge i maskineriet än mannen. Åtminstone om man kan atomisera henne (lösgöra henne från de naturliga gemenskaper som det moderna samhället upplöser och till sist mer eller mindre avskaffar), så att hon inte längre tänker ens på de sina.

Rolf S sa...

Könsroller är inget som arten människa har hittat på. De flesta däggdjur har kösroller som liknar våra. Titta på schimpanserna. Könsroller innebär en arbetsfördelning mellan könen med syfte att säkerställa avkommans överlevnad. Man kan anta att denna arbetsfördelning varit framgångsrik ur ett evolutionistiskt perspektiv. Annars skulle den kanappast ha överlevt.
Evolutionen har inneburit att vissa egenskaper med överlevnadsvärde selekteats fram. Hannens roll har ofta blivit försvar av avkomma och hona.
Selektionen har verkställts genom att honorna valt sådana hannar som bäst har kunnat trygga hannes och avkommans fortlevnad. Hannarna har valt sådana honor som bäst har kunnat föra deras gener vidare. Därmed har också vissa könsbundna egenskaper selekterats fram. Egenskaper som fortfarnde präglar könen. Könsrollerna är därför inte enbart en social konstruktion. I huvudsak inte, skulle jag tro.
Rolf Strömberg. Huddinge

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.