21 maj 2008

Terrorförsök mot A-kraftverk?

Två svetsare fastnade med högexplosivt ämne i säkerhetskontrollen på atomkraftverket i Oskarshamn. Samma sorts sprängämne, TATP, användes i bombningarna i London 2005.

Snaphanen kommenterar:

"TATP har bara använts i terrorsyfte, och såvitt känt bara av muslimska terrorister. Enligt SVT Rapport tog det polisens bombtekniker åtta (8) timmmar att nå från Malmö till Oskarshamn. Sträckan är 367 kilometer.

Terrorförsök mot A-kraftverk? Konsekvenserna blir svåra att ignorera.

I skrivande stund är inte känt hur mycket som håller i denna historia - det kan även röra sig om en kristen domedagsterrorist, en Sverigedemokrat, en dansk, eller bara en av de överallt närvarande svenska "rasisterna" ... eller hur? - men om detta visar sig ha sitt ursprung i fredens religion, kommer det att ge upphov till obehagliga men oundvikliga frågor om screening av anställda på dessa platser, utifrån för närvarande oacceptabla kriterier. Det vi brukar behandla här handlar om konsekvenserna i en obestämd framtid, men när det rör sig om säkerheten på kärnkraftverk eller transatlantiska flygningar, blir det plötsligt en fråga med omedelbart brådskande och internationella konsekvenser. Fall som dessa, eller de skandaler som omger den brittiska säkerheten på t ex Heathrows flygplats, kunde i bästa fall - efter att attentatet förhoppningsvis har förhindrats – bli murbräckor mot Hemlighållandets järnridå."

Svensk-Dansk ordbog:

“Låg hotbild mot Sverige”: En fyr forsøger at smugle eksplosiver ind på et atomkraftværk.

“Sprängämne”: Terror-bombe.

“Sabotage”: Islamisk terrorisme.

“Någon vill ha uppmärksamhet”: Islamisk terrorisme.

* * *
Som Snaphanen skriver är det mycket som inte är känt i denna historia. Vilka är de två svetsarna? Tänkte de spränga kärnkraftverket? Det är inte säkert att vi får veta hela sanningen. Hemlighållandets kultur är stark, folk ska inte oroas för då kan de börja ifrågasätta att vårt land har blivit en fristad för terrorister. Sådan är den bistra verkligheten, även om just dessa två skulle visa sig vara oskyldiga. Sverige har sedan årtionden varit ett ställe dit personer som varit inblandade i terrorverksamhet sökt sig, personer som nu har blivit svenska medborgare.

Snaphanen nämnde säkerheten på Heathrow, där det nu avslöjats att en afghansk flygkapare arbetade. En sån sak kunde bara hända i det islamofila och dhimmifierade Storbritannien. Eller?

5 Kommentarer:

Knute sa...

Ekoterrorister

"Det är symptomatiskt att desillusionerade kommunister numer återfinns bland radikala "miljökämpar". De behöver en universell ideologi att hänge sig åt, så att de slipper tänka själva. Och att ändamålet helgar medlen gäller lika starkt för jesuiter, Baader-Meinhof och ekoterrorister."

http://www.metrobloggen.se/jsp/public/permalink.jsp?article=19.2680018

Carl T sa...

Bara i förbifarten, Knute: det som du tillskriver jesuiter räknas av historieämnet till mytgenren. Litet grand som de förr vanliga påståenden om att kristna barn offrades av judar - ryktena om denna sorts barnamord syns ha varit... synnerligt överdrivna.

Jesuiternas valspråk är inte "Ändamålet helgar medlen" utan "Ad maiorem Dei gloriam" ("Till Guds större ära"), och ordensgrundaren Ignatius har heller aldrig yttrat de berömda men felaktigt tillvitade orden. Inte heller har någon jesuit kunnat beslås med att ha försvarat en tes av detta slag, en tes som i så fall hade stridit mot såväl naturrätt som katolsk dogm.

Man bör 2008 kunna finna bättre historiekällor än Topelius och "Fältskärns berättelser"... Om inte annat för att ens kritik av islam skall kunna tas på allvar.

Inom parentes kan man f.ö. påpeka att konsekvensmoral och nyttomoral är utpräglade pragmatiska synsätt som i Sverige länge varit tongivande. Rättspositivismen som förr var officiell svensk rättsfilosofi och det statsbärande partiets enda filosofi jämte materialismen är ett uttryck för denna omständighet. Följaktligen torde "ändamålet helgar medlen" vara en passande beskrivning av flertalet moderna svenskars pragmatisk-relativistiska inställning till moralfrågor (så t.ex. i synen på p-medel och abort). Med jesuitorden, däremot, har orden inget att skaffa.

Anonym sa...

Tror nog att svetsarna var omedvetna om att de var kontaminerade med spår av sprängämne. Vid Tjernobylolyckan märktes ju förhöjda strålningsvärden på personer som var på väg IN på ett kärnkraftsvärk i Sverige. Detta är nog ett exempel på att vi har en mycket effektiv säkerhet på kärnkraftsverken. Tror jag.

Knute sa...

Aloysius, bra vederläggning av den falska myten om jesuiterna! Jag håller fullständigt med. Det slank med i citatet som jag tyckte var intressant, ekoterrorister!

Carl T sa...

Uppfattat, Knute.

:)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.