26 maj 2008

Vår rätt att veta vad politikerna och journalisterna vet


Massmedia spelar en avgörande roll i den politiska processen i en demokrati. Utan en fri press och en ocensurerad nyhetsförmedling som förser allmänheten med så uttömmande information som möjligt, skadas den politiska processen.

Massmedierna är väljarnas enda chans att få veta samma saker som politiker och journalister vet. Och därigenom kunna fatta informerade beslut. Det är ungefär som att fatta beslut vid husköp eller aktieköp.

Vet köparen mindre än säljaren, så kan det skada köparens ekonomi. Han eller hon kanske betalar överpris, och kanske skulle avstått från köpet om man hade haft samma information om produkten som säljaren.

Ett likartat förhållande kan uppstå ifråga om stöd för en förd politik. Döljer politiker och journalistkår vissa fakta, så ger säkert många sitt stöd till en politik som de inte skulle stödja om de visste lika mycket som politikerna och journalisterna.

Detta för oss "osökt" in på det här med att mörka om brottslingars etnicitet i brottsrapporteringen. Ja, som vi kunde erfara i rapporteringen i SVT från Oskarhamn, blåljuga om en av de misstänktas etnicitet.

Ibland är det säkert så att etniciteten är oklar, men det kan trots det finnas ett bra signalement rörande detaljer i utseendet. Till exempel hårfärg, hudfärg och språk.

Sådan information är viktig för att allmänheten skall kunna bilda sig en uppfattning om hur ofta de brott som massmedierna rapporterar om har med invandringen att göra. Detta i sin tur har betydelse för dels hur man röstar, dels hur man diskuterar samhällsproblem.

Varför skall inte allmänheten ha rätt till samma information i fråga om signalement som polisen? Enstaka gånger kan det säkert vara befogat att hålla inne med signalement, men oftast är det inte det utan censuren beror på att man dels vill dölja den invandringsrelaterade brottslighetens omfattning, dels undertrycka diskussioner om sådan brottslighet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.