16 juni 2008

Beröm när det är berättigat

I går var det Fars Dag i USA och Obama höll tal i sin nya kyrka för första gången sedan han lämnade den kontroversiella Trinity kyrkan och predikanten Wright.

Obama talade till svarta familjer och fäder som inte är närvarande i sina barns liv.
Det är allmänt känt att 60 procent av svarta barn växer upp med bara sin mamma, vissa undersökningar påstår att siffran är så hög som 87 procent.
Lyndon Johnson startade sitt "Krig mot fattigdomen" under sextio-talet och det resulterade bl.a. i att antalet svarta barn som lever med bara mamma mer än fördubblades.
Om man ersätter pappa med statliga bidragsprogram eliminerar man fädernas försörjningsansvar.

Vi måste ge beröm till Obama för att han säger :

"Fäder saknas i alltför många liv och alltför många hem. De har övergett sitt ansvar, de uppför sig som pojkar i stället för män. Och grunden för våra familjer är svagare på grund av detta."

Obama talar ofta om vikten av föräldra-ansvar och han har faktiskt stött ett förslag som ger mer pengar till barn genom att erbjuda skattelindring för pappor som betalar underhåll. Han stöder också ett mer effektivt system när de gäller att gå efter pappor som inte betalar och hårdare straff för dessa.

Bara en färgad kan säga detta. Om McCain sa samma sak skulle det ta hus i helsike.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.