24 juni 2008

Europa muttrar

Förenta Nationernas Säkerhetsråd har nu gett fyra (4) resolutioner till Iran för att förmå dem att stoppa anrikningen av uran.
Varje gång har man understrukit löftena om ekonomiskt och diplomatiskt stöd till Tehran om de slutar med sina planer att framställa kärnvapen.
USA har till skillnad från Europa inga officiella diplomatiska förbindelser med Iran men nu
lovar Obama att han ska ta ett snack med Ahmadinejad utan att man ska ställa några förutfattade krav.

Europeiska ledare är emellertid inte så förtjusta som man skulle kunna tro. Man vill inte att ett krav som varit så viktigt under alla resolutionerna bara sätts åt sidan.

"Att bara strunta i ett enhälligt villkor som drivits av säkerhetsrådet skulle komma att tydas av Iran och Amerikas bundsförvanter som en ovillkorlig kapitulation och betraktas som ett bevis på Amerikas opålitlighet", säger en fransk militäranalytiker.

Om man försöker vinna ett presidentval i USA måste man framstå som moderat även om man i själ och hjärta är socialist/marxist.
Obamas rådgivare försöker nu förklara att det är skillnad på "underhandlingar" och "förberedande samtal" och att vad Obama menar är att han vill slå följe med EU's utrikeschef Solana när denne träffar Irans representanter.

Samtidigt sällar sig
Kim Jung II till skaran av de utländska ledare som uttrycker sitt stöd för Obama. Bland de övriga kan nämnas Hamas, Castro och Chavez så Obama är i gott sällskap.

dagen

2 Kommentarer:

Knute sa...

Obama vägrar att träffa krigsveteraner från Irak och han vägrar att träffa överbefälhavare Petraeus. Varför? Han vill inte få någon information som kan rucka på hans beslut att dra hem trupperna från Irak om han blir president. Han vill inte veta att de amerikanska soldaterna är hjältar i den irakiska vardagen. Han vill inte veta att den irakiska regeringen börjar få styr på landet. Däremot vill han träffa Ahmadinejad.

Knute sa...

För USA:s utrikes­minister Condoleezza Rice finns ingen motsättning mellan USA:s nationella egenintresse och främjandet av mänskliga rättigheter. Den amerikanska demokratin vilar på universella värden och inget gynnar USA:s säkerhet mer än en omvärld som delar dess ideal och strävanden.

Föreningen av idealistisk demokratisyn och militär aktivism har varit en grundpelare i USA:s utrikespolitik sedan republiken grundades.

Européerna snarare än amerikanerna har bytt fot inom säkerhetspolitiken – från traditionell maktpolitik till mjuk diplomati.

Lennart Berntson: Fiaskot i Irak ändrar inte USA:s politik

Fiaskot? Det återstår att se. Kanske eftervärlden kommer att omvärdera Bush liksom man omvärderat Reagan som fick utstå mycket spott och spe.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.