26 juni 2008

Kritiken mot FRA-lagen

”Lagen har fått hård kritik från flera håll för att vara ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten och kallas av vissa kritiker för ’Lex Orwell’, efter författaren till romanen 1984.

Lagen har även kritiserats för att urholka meddelarskyddet samt att det strider mot Europakonventionen, som enligt Regeringsformen har särställning i svensk lag. Denna syn delas av bland andra Per Broström, folkrättsjurist vid Försvarshögskolan.
Enligt Electronic Frontier Foundation, en USA-baserad organisation som bevakar civilrättsliga frågor kring internetanvändande, får Sverige med den nya lagen den mest långtgående lagstiftningen på signalspaningsområdet bland världens alla demokratiska länder.

Förre chefen för Säkerhetspolisen Anders Eriksson har kritiserat lagen som han anser brister svårt vad gäller rättssäkerheten samt ifrågasatt huruvida den är förenlig med svensk grundlag.

Enligt Magnus Norell, forskare i terrorism vid Totalförsvarets forskningsinstitut, finns inget hot mot Sverige som kan motivera lagen. Norell har även ifrågasatt huruvida lagen kommer att leda till att några terrorister grips.

Såväl Tidningsutgivarna som såväl Svenska Journalistförbundet som European Federation of Journalists är motståndare till lagen som man anser strider mot grundlagens källskydd och meddelarfrihet. Även Reportrar utan gränsers svenske ordförande Jesper Bengtsson har uttryckt stark kritik mot lagen.

Motståndet på Internet är stort, i synnerhet bland bloggar, någonting som har uppmärksammats av ett flertal större dagstidningar. Genom ett upprop på bland annat Nätverket Stoppa FRA-lagens webbplats, samlades hundratals demonstranter den 18 juni klockan åtta på morgonen utanför Riksdagshuset i Stockholm för att demonstrera mot lagen.

Samtliga riksdagspartiers ungdomsförbund är motståndare till lagen.
Per Wirtén kritiserade de svenska medierna för att ha svikit sitt uppdag genom att inte lyfta frågan förrän det hade blivit en personstrid och dramatik.
Professorn i praktisk filosofi, Per Bauhn, menade i en kommentar att det mest anstötliga med FRA-lagen är att den jämställer vänner och fiender: ’I den meningen utgör lagen en perverterad tolkning av den också i andra sammanhang tanklösa parollen 'Alla ska med'.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/FRA-lagen

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.