26 juni 2008

Symbios media - styrelsen för psykologiskt försvar


"I en demokrati är det fullt tillåtet att försöka manipulera opinionen. Man får vinkla och vara partisk.

Och man får försöka undergräva förtroendet och tilltron till Sveriges ledning. I valrörelser är det en populär sysselsättning i politiska kretsar.

Om nu så gott som alla är överens om att detta är grundstenar i en demokrati, varför ska då Styrelsen för psykologiskt försvar hålla uppsikt efter 'informationsattacker' på nätet som Journalisten kunde berätta om i förra numret? [. . .]

Sannolikt är detta en följd av att nästan alla personer med ett dominerande inflytande inom mediavärlden på något sätt ingår i SPFs nätverk. Antingen ingår de i något av SPFs råd, krigsorganisation eller har de uppdrag för SPF ."

Journalisten
- - -

Artikeln ur vilka citaten ovan är hämtade nämner också "massinvandring" som ett potentiellt hot som motiverar statlig övervakning av nätet.

Alltså den massinvandring som samtliga riksdagspartier propagerar för och som blivit en helig ko!

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.