20 juni 2008

Tidningstips

På flyget hem från Turkiet stiftade jag bekantskap med en väldigt intressant engelskspråkig turkisk dagstidning, Turkish Daily News. Bra politiska och populärkulturella krönikörer.

Läste bland annat att Frankrike har EU:s största militära försvar plus, vilket jag redan visste, kärnvapen!

Nu söker man sig tillbaka till NATO, vars gemensamma försvarsledning man lämnade 1966, i syfte att bevara Frankrikes självständighet, vilken de Gaulle ansåg hotades av USA:s dominerande roll i alliansen.Sarkozy lovar att närmandet inte medför att självständigheten nu minskar eller att man förlorar kontrollen över sina kärnvapen.

Det står också att Frankrike kommer att investera 377 miljarder euro i sitt försvar mellan 2009 och 2020. Ökade försvarsanslag från 2012 i kombination med den typ av regementsnedläggningar som vi känner från vårt land. (Som jämförelse kan nämnas att Sverige årligen anslår 40 miljarder kronor till sitt försvar av en total budget om ca tusen miljarder kronor).

Sarkozy lovar även att trots det irländska förkastandet av Lissabon-fördraget fortsätta att eftersträva en sextiotusen man stark "EU-styrka". Hm.

Med andra ord syftade Lissabon-fördraget till upprättandet av en sådan militär enhet. Något som bekymrar mig enär jag fruktar att mina barnbarn skulle kunna tvingas iväg till Kazakstan för att försvara EU:s gränser.

http://www.turkishdailynews.com.tr/article.php?enewsid=107568

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Det er en god grund til, at vi skal holde os så langt borte fra EU, som vi kan.

Kommer det til, at vi indleder en modstandskamp i Danmark, så kunne det lige passe, at den blev nedkæmpet af tyske og franske soldater.

falkeøje

Knute sa...

Det närmaste halvåret är Frankrike ordförandeland i EU och Sarkozy är kejsare. Sen genomförs Lissabonfördraget och EU får en kejsare på riktigt, en president som inte utsetts av folket utan av en klick feodalherrar. Falkeöje kan mycket väl få rätt i sin förutsägelse.

Jean Moulin sa...

Falköje,

Så länge ett medlemsland får lämna EU, så finns inte den hotbilden.

Men jag erkänner, att den finns i ett längre tidsperspektiv.

Ju närmare EU kommer att bli ett USA, desto större är risken att inga "delstater" tillåts utträda ur unionen, att en rörelse för ett sådant utträde skulle betecknas som statsfientlig och förbjudas.

Ett reellt hot är möjligheten av en federal inkomstskatt.

Jag känner på mig att en sådan planeras, men att tiden ännu inte anses mogen, att föra fram tanken på den.

USA fick sin 1913 via ett författningstillägg och sedan dess har USA blivit allt mer icke-liberalt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.