19 juli 2008

Ge apan i dig en chans!


”I det av religionen så präglade och fredsälskande landet Saudiarabien är detta vad som står i statligt subventionerade läroböcker - med hjälp av triljarder oljepengar bygger detta land moskéer i väst, hos oss, läs och begrunda:

- Straffet för homosex skall vara döden. Profeten och hans sällskap var eniga om att homosexuella skulle dödas men de skilde sig åt ifråga om metoden, antingen skulle de brännas eller kastas ner från höga höjder...

- Det finns inte ett enda exempel på olagliga organisationer och verksamheter där inte judarna finns med....

- Sionismen har nått sina mål genom en rad rörelser, till exempel Rotary, Lions, vilket är detsamma som frimurarklubbar baserade i USA och det har sina agenter över hela världen.

- Kristna kan betecknas som svin och apor, judar skall fördömas. Bergen kallar alla muslimer att döda judar.

- Den franska revolutionen skapades av judar för att bryta ner samhället och sprida judiska värderingar.

- Det första världskriget var judarnas fel... Judarna startade det.

- Frimurarna är en judisk organisation vars slogan är frihet, jämlikhet och broderskap.

Fem miljoner unga saudiarabier insuper denna fredälskande tolkning av islam varje år [. . .]

Al Qaida har en plan B nu när det öppna terrorkriget verkar ha förlorats - Plan B innebär att islam skapar parallella samhällen inom de västerländska samhällena - det skall vara anonyma islamiska samhällen med egna lagar, som syftar till självbestämmande och egen beskattning - ett slags religiösa gerillabaser inom kristna länder - så skall dessa kristna länder erövras inifrån, de kristna skall aldrig känna sig säkra på vad som skall hända dem.”

Östra Ölands Fria Horisont, Ge apan i dig en chans lyrics

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.