14 juli 2008

Svea Hovrätt frikände våldtäktsman i mångfaldens namn

Mångkulturalismen är anti-tesen till principen om likhet inför lagen, dvs att samma regler skall gälla för alla medborgare i ett land. I ett mångkulturellt samhälle tilldelar man olika folkgrupper särskilda rättigheter av hänsyn till deras kultur och religion.

Vi har exempel på hur män som misshandlat sina hustrur fått straffrabatt på grund av sin kulturella bakgrund, dvs. i deras kultur är hustrumisshandel och våldtäkt acceptabelt.

”Minimistraffet för våldtäkt i Tunisien är livstids fängelse - har det skett med våld är det dödsstraff.

Men det finns ett undantag. Enligt tunisisk lag är det inte straffbart att tvinga till sig samlag inom äktenskapet.

Hovrätten tolkar den tunisiska lagen som att ett sambopar, enligt svensk rätt, är likställt med ett äktenskap i tunisisk rätt.”

Aftonbladet

Fler exempel här och här.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.