31 augusti 2008

Obamas bluffar massorna

Det mesta som skrivit hittills om det amerikanska valet har handlat om Obama och att han lovar att "Förändra" allt. Hur det ska förändras spelar inte så stor roll för den stora lättlurade massan.

Eftersom Bush fått låga betyg i opinionsundersökningarna är Obamas bästa argument att McCain är så lik Bush, att vi bara kommer att få en repetition av vad vi haft förut.

Obama påstår att McCain röstat med Bush 90 % av de gånger en fråga kommit upp i Senaten och alla oinformerade går på det.

Vad man avsiktligt inte nämner är att Presidenten inte röstar i Senaten, samt att när ett förslag går vidare är de flesta omröstningar enhälliga. Om man granskar alla förslag finner man nog att alla Demokrater därför också röstat med Bush!

*McCain har varit senator i 22 år och har i stället rykte om sig att vara en "politisk vilde" som gått emot många av partiets förslag. Mest känd är finansreformen, sk. McCain-Feingold, som Bush var emot men skrev under, för att han inte hade annat val.

*McCain ledde kampen om att förändra förhörsmetoder av misstänkta terrorister och förbjuda tortyr.

*Han var emot Bushs förslag om skattelättnad som ändå gick igenom.

*Han drev igenom de förnyade truppinsatserna till Irak, "The Surge", fast Bush till en början var emot det.

*McCain har gått emot Bush position och vill ha FDA-restriktioner för tobaksindustrin.

*Efter Enron-skandalen har McCain arbetat för reformer inom företagsstyrelser för att garantera pensioner för anställda och förhindra guldkantade fallskärmsavtal fast Bush opponerat sig.

*McCain har varit mycket kritisk till Kongressens slöseri, speciellt det man kallar öronmärkta budgetposter. "Jag röstar bara för detta om jag får ....... till mitt distrikt"

Det finns en "obamaförändring" man inte kan missta sig på.
I klassisk marxist-anda vill han ta från de rika och ge till de fattiga.

De som har höga inkomster har nämligen inte förtjänat dem själva, de har skänkts till dem. Och eftersom de fått pengarna till skänks är det inte fel att ta dem. Man tar bara mer och mer för att jämna ut det hela. Obama säger rätt ut att han vill höja skatterna för de rika, inte för att nedbringa statliga utgifter, utan för att göra saker och ting rättvisare.

----------------------------------

Amerikas storslagenhet skapades inte genom gemensamma uppoffringar för "det allmänna bästa", utan genom det produktiva snillet hos fria människor som följde sina egna personliga intressen och skapade sina egna privata förmögenheter.
De lät inte människorna svälta för att betala för Amerikas industrialisering. De gav människor bättre arbeten, högre löner och billigare varor med varje ny maskin de uppfann, med varje vetenskaplig upptäckt och teknologiskt framsteg. På så vis avancerade hela landet och tjänade på det, i stället för att lida varje steg på vägen. (Ayn Rand)

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Bild: egyptisk polis övertygar en kopter (kristen) om islams storslagenhet.

Det förefaller som att ju fler muslimer det finns i ett land, desto större är problemen. Dessa är ofta identiska i länder som har samma procentandel muslimer.

Följande är hämtat från Peter Hammonds bok ”Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat”.

Detta är en av en viktig text, en observation av det uppenbara. Var så goda, EUSSR's tidtabell uppdaterad:

Så länge muslimernas andel av befolkningen är omkring 1 % betraktas de som en fredsälskande minoritet som inte hotar någon. De kan till och med skildras som dygdemönster i tidningar och på film och få beröm för sitt färgstarka framträdande. I stort sett rättar de sig - utåt - efter landets lagar.

USA 1.0%, Australien 1.5%. Kanada 1.9%, Kina 1%-2%, Italien 1.5%, Norge 1.8%

Vid runt 2 % - 3 % börjar de differentiera sig från andra etniska minoriteter och bildar missnöjda grupper samt rekryterar från fängelser och bildar gatugäng. De är nu kroniskt förolämpade över nästan allting och begär särskild hänsyn. Offerrollen tränas och odlas intensivt.

Danmark 2%, Tyskland 3.7%, Storbritannien 2.7%, Spanien, 4% Thailand 4.6%

Från 5 % utövar de relativt mer inflytande än deras antal berättigar dem till. De pressar på för att införa halal-mat, halal-hyllor i snabbköpen, halal-simhallar, särskilda bönerum etc. och uttalar hot för att bli åtlydda. Bil- och skolbränder börjar så smått, hedersmord är vanligt, och de infiltrerar vänsterpartier - vilka i sin tur ser sin fördel i att importera ännu fler muslimer. Ökningen av antalet muslimer är nu inte längre linjär utan exponentiell. Det samma gäller våldsbrottsligheten.

Frankrike 8%, Filippinerna, 5% Sverige 5%, Schweiz 4.3%, Nederländerna 5.5%, Trinidad & Tobago 5.8%

Vid 10 % kräver de att regeringen ger dem möjlighet att leva efter sharialagarna. Brottsligheten - speciellt mord, rån och våldtäkt - är exploderande, bil- och skolbränder ökar dramatiskt och varje protest mot detta leder till mer hot och huliganism. Egentliga terror-aktioner inträffar allt oftare, och de lyckas införa full censur av medierna. De har nu - genom vänsterpartier - betydande inflytande på samhället och all kritik av utvecklingen straffas hårt.

Guyana 10%, Indien 13.4%, Israel 16%, Kenya 10%, Ryssland 10-15%

Efter ca 20 % utbryter spontana utbrott av gatubråk, de bildar väpnade grupper och dödar urskillningslöst. Bränder i kyrkor och synagogor ökar och lokala massakrer börjar. Politiska mord av motståndare är vanligt och anses legitima. Kvinnor är nu permanent insvepta i tyg och utan rättigheter.

Etiopien 32,8%

Vid 40 % kan väntas omfattande massakrer, ständiga terrorattacker och militär krigföring.

Bosnien 40%, Chad 53.1%, Libanon 59.7%

Från 60 % kan man räkna med obehindrad förföljelse av icke-troende och andra religioner, sporadisk etnisk rensning (folkmord), och sharialagar används som vapen mot de otrogna. Det införs Jizzya, den skatt som utkrävs av icke-muslimer.

Albanien 70%, Malaysia 60.4%, Qatar 77.5%, Sudan 70%

Vid 80 % tar staten över etnisk rensning och folkmord. Sharialagar är nu införda i nästan alla frågor och alla icke-muslimer är antingen utrotade, fördrivna eller helt underkastade islamiskt godtycke. Korruptionen finns överallt, fattigdomen är universell, allt förfaller och hungersnöd avvärjs bara på grund av biståndshjälp från icke-muslimska länder.

Bangladesh 83%, Egypten 90%, Gaza 98.7%, Indonesien 86.1%, Iran 98%, Irak 97%, Jordanien 92%, Marocko 98.7%, Pakistan 97%, Palestina 99%, Syrien 90%, Tajikistan 90%, Turkiet 99.8%, United Arab Emirates 96%

Vid 100 % härskar "Dar-al-Islam" - det islamiska "Fredens Hus". Det är tänkt att fred ska råda eftersom alla är muslimer. Sedan börjar muslimerna att döda varandra.

Afghanistan 100%, Saudiarabien 100%, Somalia 100%, Jemen 99.9%

30 augusti 2008

I den heliga Statens namn


Nyköpings kommun tillåter inte att en ny minneslund invid Lids kyrka smyckas med ett kors.

Det är sockenrådet i Lids kyrka i Sörmland som nekats av Nyköpings kommun att sätta upp ett kors intill den nya minneslunden. Korset är en kristen symbol och att sätta upp en sådan intill minneslunden kan göra att de som har andra trosuppfattningar än den kristna inte vill använda platsen, anser begravningsombudet för Nyköpings och Oxelösunds kommun, Robert Tholén.

Eftersom begravningar inte längre sker enbart efter kristen tradition ska nyanlagda begravningsplatser inte prydas av starka symboler för en viss religiös trosuppfattning

–Korset är ett kristet tecken som gör att andra samfund kanske inte kan nyttja kyrkogården. Begravnings­väsendet ska vara sekulärt, eller i alla fall anpassat så att de flesta kan använda kyrkogården. Jag tycker inte att man ska sätta upp en sådan uttalat religiös symbol i en minneslund, vilket gör att andra religiösa eller framför allt ateister inte tycker att platsen är gångbar, säger Robert Tholén.

Idag sköts begravningsväsendet av Svenska kyrkan på uppdrag av staten, men kristendomen har inte längre monopol på begravningsverksamheten. Just detta tror Robert Tholén att många som jobbar inom Svenska kyrkan har svårt att inse.

Jag citerar kungen: För Sverige i tiden. Sådana här frågor kommer att dyka upp mer och mer till följd av att vi har en icke-statskyrka.

Kyrkan har fått en annan uppgift. Den är landets största konsert­arrangör. Över 2 miljoner besökare lockades till musikgudstjänster i Svenska kyrkan förra året.
Dagen innan har han haft en jaktkonfirmation i samarbete med Svenska jägarförbundet.

–Ungarna får både konfirmation och jägarexamen. Det är fullbokat till och med år 2013.

Mina tankar;
Varför tar Svenska Kyrkan på sig en uppgift som de inte har med att göra?
Alla trossamfund kan väl skaffa begravningsplatser för sina avlidna och Staten har sin egen utan anknytning till vare sig kyrka eller moské.
Man kan också tänka sig att någon som äger ett stycke mark gör det till en begravningsplats och säljer utrymme. Sedan kan anhöriga sätta upp den symbol på graven de själva tycker passar den tro de bekänner sig till.


29 augusti 2008

Happy Birthday, John McCain!

Du har just gett dig själv Vita Huset i present.

Genom att utse Alaskas guvernör Sarah Palin till sin vice-kandidat har McCain förvissat sig om de verkliga republikanernas röster, de som annars skulle ha stannat hemma därför att de ogillat McCains moderata ställningstaganden.
Palin är en sanna republikan och Alaskas förste och yngste guvernör någonsin, sedan staten förenades med unionen 1959.

Redan innan vicekandidaten var utsedd hade 20 procent av Clintons beundrare förklarat sitt stöd för McCain i stället och många av de tidigare clintondonatorerna har börjat ge pengar till McCains kampanj.

97 procent av alla svarta röstar på Obama för hans hudfärgs skull och det finns många kvinnor som uttryckte sitt stöd för Hillary men som nu är villiga att rösta på McCain-Palin bara för att få en kvinna på ledande post i Vita Huset.
John Mccain, 72 år i dag, kommer inte att ställa upp för omval så hans beslut leder till att vi troligen ser Sarah Palin som USAs president år 2012

Steve har bidragit med mer information:

Guvernör Sarah Palin. Hon jagar! Hon fiskar! Hon äter älg-burgare! Hon kan rensa en lax lika väl som att få en tidigare guvernör på flykten! Hon är en mamma med fem barn, som vill ha kvar vapen och religion! "Sarah Barracuda" kallas hon i Alaska, ett minne från tiden som basket-spelare när laget vann delstatsfinalen.


Palin, idag 44 år, tog som guvernör itu med kleptokratin, tjuvaktigheten, bland Alaskas republikaner - och vann. Först besegrade hon den avskydde Frank Murkowski i ett val för två år sedan, och sedan rensade hon upp i hans efterlämnade röra i Juneau, bl.a. genom att sälja hans privat-jet på e-bay. Sedan stoppade hon "the bridge to nowhere", bron för 300 miljoner dollar till en ö med 50 människor (och en liten flygplats) -- och ökade ännu mer vreden hos de livstidspolitiker som tidigare styrt Alaska ...

Sarahs man Todd är fiskare, och har vunnit Iron Dog-loppet, 3000 km på snöskoter. Hans farmor är eskimå. Sarah själv har examen från Univ of Idaho, har varit reporter på TV-sporten, och blev 1984 vald till Miss Wasilla och sedan tvåa i Miss Alaska. Abort-motståndare och evangelikal (Assemblies of God) födde hon sitt femte barn i april. Hon visste då redan att sonen hade Downs syndrom.
(Mest från
New York Times )

Bild på
Miss Wasilla 1984:


Detta är USA! Detta är demokrati! Öppenhet! Folkstyre!

Världens minsta politiska quiz

Politiska ideologier har alltid gett mig huvudbry. Därför gillade jag att testa detta:

Världens minsta politiska quiz!

Den röda punkten på bilden visar vilken ideologisk hemvist testet gav mig.

Här en översättning av de tio påståenden som man ska ta ställning till:

Personliga frågor

1. Regeringen bör inte censurera tal, press, media eller internet.
2. Militärtjänst bör vara frivillig. Inkallelseorder bör inte förekomma.
3. Det bör inte finnas några lagar som reglerar sex mellan samtyckande vuxna.
4. Upphäv lagar som förbjuder vuxna att inneha och använda droger.
5. Det bör inte finnas något nationellt id-kort.

Ekonomiska frågor

6. Avskaffa ”socialhjälpen till företagen”. Inga gåvor delas ut av staten till företag.
7. Ta bort statliga hinder för internationell frihandel.
8. Låt folk bestämma över sin egen pensionering, privatisera det sociala trygghetssystemet.
9. Ersätt statlig välfärd med privat välgörenhet.
10. Minska skatter och statliga utgifter med 50 % eller mer.

Idén kommer ursprungligen från David Nolan, en statsvetare som var frustrerad av förenklade "vänster-höger" etiketter. År 1969 utarbetade han ett diagram för att avgränsa nyanserna mellan dem; kategorierna omfattar också auktoritär (statist), frihetlig (libertarian) och center.

Nolan menade att hans diagram var ett mer rättvisande sätt att mäta en persons politiska filosofi, eftersom det var baserat på hur mycket eller hur lite statlig kontroll en person gillade i frågor som gäller ekonomi och personlig frihet.

Statist = anhängare av statism, en lära som förordnar att all makt ska ligga hos staten. Misstänkt likt socialism. Bilden till höger visar Nolans originaldiagram där han bara nämner kommunister och fascister bland dem som tror på den starka staten. Men nästan alla politiska partier kan placeras där.

Det kan verka förvirrande att både liberalism och libertarianism kommer från det latinska ordet liber = fri. Skillnaden är att libertarianer sätter frivilligheten i centrum.

Att liberal är synonymt med vänster är historiskt riktigt; i den franska nationalförsamlingen 1789 satt de liberala till vänster och de konservativa till höger. I USA betraktas liberaler som vänster medan meningarna är delade om den saken i Europa. Socialister betraktar sig som vänster och vill gärna skuffa in liberalerna i högerbåset. Men socialisterna själva hör faktiskt hemma i statistbåset. Bidrag och statlig försörjning är deras melodi, jag menar ideologi.

Jag tror inte på fixa idéer. Så jag kommer inte att ta min inplacering i ideologi-diagrammet särskilt högtidligt.

Gör testet
här!

28 augusti 2008

The show must go on

Demokraternas konferens är ett underligt möte. Avsikten är att officiellt utse en kandidat men också att vara ett uppsving för partiet och öka antalet supporters.
Marknadsundersökningarna visar emellertid att intresset och stödet för McCain har ökat sedan konferensen startade.

Hittills har det också handlat mer om Clintons än Obama.
I går var det Bills dag och i förrgår Hillarys . Man visade också en video med Chelsea där hon sötsliskigt berättade hur UUUUnderbar hennes mamma är.

När är det kandidatens dag?

Hillarys tal handlade mycket mer om henne själv än om Obama. Vad hon verkligen visade delegaterna var att hon borde ha blivit vise-kandidaten, eller hellre Nummer Ett.
Hon lyckades klämma in: "Jag är en stolt demokrat, stolt över att stödja Obama, låt oss alla enas om det."
Hon yttrade också att hon är en stolt kvinna och en stolt mor, men vad jag saknade i hennes tal var: "Jag är en stolt maka !"
En närbild på Bill visade hur han formade med läpparna : "I love you"
Talade han till sig själv?

Bill skröt om vilken enastående överbefälhavare han var och att många påpekade hur oerfaren han var när han blev president men hur väl han ändå lyckades.
Varför kommer jag att tänka på Somalia, eller hur han avstod från att ta Bin Laden till fånga när han gavs möjlighet eller varför han ställdes inför riksrätt?

Bill hade en av dessa ögonblick igen när grodorna hoppade och kom med en liknelse:

"Tänk dig att du som väljare har två kandidater, X och Y. Du håller med kandidat X i allt men du tror inte att X kan leverera allt han lovar. Kandidat Ys åsikter håller du med om till hälften, men han kommer att genomdriva sina löften. Vilken kandidat röstar du på?
En paus följde, där det förmodligen gick upp för honom vad han sagt, för han la till: "detta har ingenting att göra med vad som händer just nu".

Vi får de politiker vi förtjänat, sägs det.

Nu har det gått så långt i USA att den stora massan som röstar på presidentkandidater knappt har en aning om vilka politiska ideologier och program de olika kandidaterna står för och inte heller bryr de sig.

Eftersom Obama bara mässar "Förändring" och ingen frågar Vad, Varför och Hur? har man börjat med ett nytt sätt att mäta opinion.

Man samlar en grupp, ger dem en mängd ord att "känna för" och sedan förknippa dem med en kandidat.
I
denna undersökning kan man välja mellan, inte bara Obama och McCain, utan också ge sin åsikt om Bush.
Obama:
apocalyps, skrämmande, förskräckande, vitalitet, okänd, oerfaren, uppslagsrik,ny, karismatisk, insmickrande, förändring, hoppfull.
McCain:
pålitlig, stark, erfaren, skrämmande, patriot, veteran, Bush II, äldre generation, liten pojke, hederlighet, avskräckande, ärlig, äldre, kverulantisk, upprepning.
Bush:
självcentrerad, disciplin, opålitlig, besvikelse, konventionell, oärlig, idiot, bandit, mardröm, kriminell, självsäker, oansvarig.

Fokusgruppen tolkar utredningen och kommer fram till att obamaledningen måste ändra taktik och äntligen svara på frågorna ovan: Vad? Varför? Hur?

"Swing voters", de som inte alltid röstar enligt partilinjen, svänger fram och tillbaka mellan kandidaterna och börjar kräva svar och förklaringar.

"Förändring" har hjälpt Obama att bli demokraternas kandidat men det hjälper honom inte till presidentposten. Det har nu gått så långt att många tillfrågade faktiskt är skeptiska till ordet "Change".

Vore det inte fantastiskt om kampanjen kunde handla om verkliga problem och frågeställningar i stället för att utlösa reaktioner med ord.

sds svd

En fabel som var politiskt korrekt i antikens Rom


En bonde gick i en skog. Han stötte på en huggorm som var halvdöd av kyla. Den hjärtegode bonden tog upp den stackars huggormen och värmde den i sin armhåla. När det onda djuret återhämtat sig, bet det bonden och dödade honom därmed. Bondens sista ord var: "Ack! Med all rätt dör jag! För jag har gett liv till en ondsint varelse, som jag borde ha låtit dö."

Den Fagra Nya Världsordningens Blodiga Kulturella Berikelse

För den som inte gillar denna historia finns andra liknelser att hämta ur djurriket, till exempel den om göken. Regeringen placerar andra människor i våra bon och talar om för oss att vi bör ta ansvar för dem.

27 augusti 2008

Multikulturell frågesport

FRÅGA 1: I vilket land anses det som straffbar diskriminering av muslimska invandrare att visa landets officella flagga?

a. Sverige b. Schweiz c. Danmark d. England

FRÅGA 2: I vilket land betalar en kristen kyrka sedan sommaren 2008 skyddspengar till muslimer, som "livvakter", för att kyrkbesökarna inte längre ska attackeras av unga människor från andra kulturer?

a. Schweiz b. Danmark c. Tyskland d. Polen

FRÅGA 3: Om hur många år, enligt senaste belgiska statistik, blir den europeiska huvudstaden Bryssel islamisk?

a. 15 till 20 b. 20 - 25 c. 25 - 30 d. 30 - 35

FRÅGA 4: När förväntas Sverige uppnå en muslimsk befolkningsmajoritet?

a. 2030 b. 2035 c. 2040 d. 2045


Multikulturelles Quiz - fünf Bücher zu gewinnen

Sverige: 200.000 invandrare per år
"Invandrarna räddar framtidens Sverige"
"Medborgarskap bör delas ut med paketen med frukostflingor"
7000 personer som ska utvisas från Sverige "försvinner" - varje år!

Nu blir det ordning och redaEtt utredningsförslag (SOU 2008:39) om en ny polisutbildning inlämnades till justitieministern i april 2008.
Där föreslogs bl.a:
- Du behöver inte vara svensk medborgare.
- Fysiska tester försvinner. (Löpning, simning, styrka samt smidighet)
- Krav på personliga egenskaper försvinner.
- Svenskprovet försvinner.

Nej, det är inget skämt. Riksdagen har beslutat och förslaget kommer att tillämpas från 1 jan 2010.
Det bör framhållas att vad gäller svenskt medborgarskap finns alltjämt ett sådant krav för att bli anställd som polis
Men
det innebär att man kan vara dålig på svenska, sakna adekvata personliga egenskaper, vara i dålig fysisk form samt inte vara simkunnig, men ändå anses vara någon som man vill lägga ned pengar på. Om vederbörande kommer att bli anställd som polis verkar inte vara intressant - huvudsaken är att man inte "stänger" någon ute ifrån att kunna komma in på polishögskolan.
Genom att ta bort dessa krav skapas större förutsättningar att rekrytera kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

* * *

Från Bo H. har vi fått följande kommentar:

Våra politiker har också bestämt att det skulle bli lättare för en polis att få kontakt med invandrarna om han/hon själv hade en invandrarbakgrund som mera stämde med "kulturberikarnas". Därför anställde polisen ett antal personer med utomeuropeisk bakgrund.
I flera fall där en sådan polis försökt sköta sitt jobb, med politikernas okunniga motiv, att han/hon bättre skulle kunna möta invandrare med samma religiösa och kulturella bakgrund som man själv, så har planerna visat sig bli helt misslyckade.

Denna polis, med kanske bakgrund från en arabisk/muslimsk nation och som kanske dessutom är mörkhyad, har i stället betraktats av de invandrare som han/hon skulle hjälpa och serva, som en svikare, en förrädare så snart han/hon visat sig i något av de invandrartäta bostadsområdena för att bistå och hjälpa.
Inte bara det, man hotar sedan denna polis personligen, man förklarar att man vet var han/hon bor, man vet vem som är hans/hennes familj och vet var hans/hennes barn går i skolan osv! Verkligt "trevligt" bemötande av de som man har till uppgift att hjälpa, skaffa information för att kunna utreda brott mm?
Är det någon som tror att en sådan polis lättare ska kunna möta invandrare, få respekt av dessa som fått problem eller är kriminella?
Är det någon som tror att en invandrad polis lättare ska kunna sköta sitt jobb i de invandrartäta bostadsområdena än vad en etnisk svensk skulle kunna göra? Troligen inte.
Den svenske polisen hade förmodligen sluppit snacket om att vara en förrädare eller svikare.
Tala också om att vi har fått ett parallellsamhälle - det svenska mot det invandrade.

Denna fientliga reaktion från de som politikerna så helhjärtat vurmar för, hade man aldrig kunna räkna ut, inte i sin vildaste fantasi - inte att deras aningslösa generositet och invandrarvänliga avsikter skulle mötas med hat och hot från de som polisen ville hjälpa?
Om inte annat så beskriver det den avgrundsdjupa okunnigheten våra beslutsfattare har om många invandrares låga och för oss främmande moral och rättsuppfattning. Inte minst deras synnerligen "vänskapliga" inställning till sitt nya värdland Sverige som de visat, det land som givit dem både försörjning - från dag ett, möblerad bostad, fri sjuk- och tandvård och skydd från förment förföljelse, från nöd, fattigdom och krig i det egna hemlandet.

riksdagen.se

Jimmie har bättre repertoar än FredrikI går kväll stod statsminister Reinfeldt i TV och sjöng "We don't need no education … yeah!" till det gamla rockbandet Pink Floyds ära. Han tillhör den vänsterindoktrinerade generation som fick sjunga den låten på musiktimmarna i skolan. Men vilken signal ger det till det uppväxande släktet som är obekanta med rockhistorien? Att de inte behöver utbilda sig?

Visst var det väl trevligt att även en statsminister kan vara spontan, tänk på gamle statsminister Erlander, som dessutom hade humor. Men protestsången mot skolan som Reinfeldt framförde var olämplig. Jag antar att utbildningsminister Björklund håller med om det.

Eftersom jag bara tittade med ett halvt öga på teven kanske jag har misstagit mig. Var det självaste kung Carl Gustaf som sjöng i samband med att han delade ut Polarpriset till Pink Floyd? Bäst att kolla i kväll då programmet går i repris.

PS. Jag slipper se programmet.
DN skriver: "Statsminister Reinfeldt klämde i med några rader ur Pink Floyds 'The Wall' innan han bad de bägge pristagarna komma upp på scenen. 'We don't need no education, we don't need no thought control', det var rader som han nu upprepade från sin studenttid."

No comments. Eftersom jag efter nästa val hellre vill ha en borgerlig regering än en sosseregering ska jag inte skriva hur idiotiskt jag tycker det är. Mona Sahlin är värre, hon skolkade från Nobelprisutdelningen och gick på Bruce Springsteens koncert. Jag ska inte heller skriva något ironiskt om "thought control" och FRA-lagen.

Reinfeldt har gjort bort sig tidigare och sagt "ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån." Han måste ha läst för mycket Guillou vars kall i livet är att smutskasta våra förfäder och höja araberna till skyarna.

Att Jimmie har bättre repertoar syftar inte på någon rockstjärna utan på sverigedemokraternas Jimmie Åkesson.

svd sds sds

Hur mycket islam kan en fri civilisation tolerera?

Det förefaller som att ju fler muslimer det finns i ett land, desto större är problemen. Dessa är ofta identiska i länder som har samma procentandel muslimer.

Läs mer
här >>

Bilden: egyptisk polis övertygar en kopter (kristen) om islams storslagenhet.

26 augusti 2008

Nödrop från Oslo

”Jag är trött på att ha tålamod med en situation där barn inte får tillräckligt med mat hemma, där kvinnor misshandlas av sin man varje dag, där barnbidraget används för att köpa khat, där viljan att uppnå allt mer kontantstöd och barnbidrag är starkare än förmågan att ge vård och närhet till sina barn", skriver Amal Aden.

Kvinnan bakom pseudonymen Amal Aden är från Somalia, men har bott i över tio år i Norge. Hon är en ung mamma. Varje dag umgås hon med somalier. Nu har hon debuterat som författare med bok som skakar om den somaliska miljön i Oslo, Se oss! Bekymringsmelding fra en ung norsk-somalisk kvinne.

Vissa skulle säga att hon sparkar på en sårbar grupp som ligger ner. Men hoppet om att somaliska barn i Norge ska få ett bättre liv, är orsaken till att Amal Aden berättar om förhärskande attityder och föråldrade traditioner i den somaliska miljön.

Aftenposten. Tack för tipset Veritas Universalis

Bild: Khat är ingen grönsak

Somalier som kommer till Skandinavien, är de verkligen flyktingar? Om de är arbetskraftsinvandrare borde de göra rätt för sig (eller inte få uppehållstillstånd över huvud taget). Men om de är riktiga flyktingar kan inte samma krav ställas, "riktiga flyktingar flyr för att rädda livet, inte för att söka arbete." Därför är följande uttalande av en arbetsgrupp i det svenska regeringspartiet Moderaterna konstigt: "Arbetslinjen bör prioriteras redan i asylmottagandet." Att blanda ihop begreppen på det viset legaliserar asylturism, falska flyktingar och kriminella människosmugglare.

Arbetsgruppen har naturligtvis rätt i att "missriktad välvilja leder till kravlöshet när arbetsföra människor, oavsett etnicitet, under långa tider lever på bidrag i stället för att ta ansvar för sin försörjning." Men varför då fortsätta att släppa in dem i landet? Skall det upprättas arbetsläger, eller hur är "arbetslinjen" tänkt?

Jag överdriver när jag är upprörd.

Joe Biden, har suttit i Senaten i 36 år vilket är en av anledningarna att han utsetts till den oerfarne Obamas partner, men det visar också att Demokraterna inte har mycket förtroende för Obama.

Biden, en riktig pratkvarn, måste liksom Obama ha en telepromter för att veta vad han ska säga.
När han blir pressad drar han till med vad som helst och ljuger gladeligen . När han tillfrågades om sin skolgång skröt han med att han fått fullt stipendium, den ende i sin klass, att han resultatmässigt befann sig i den övre halvan av klassen samt vilka enastående examina och betyg ha erhållit vilket var enbart lögner. Ursäkten var:
"När jag blir upprörd överdriver jag."

Bland det (o)lustiga i detta kampanj-fars är att Biden år 2004 föreslog att John McCain skulle vara ett bra val som vicepresident till John Kerry.

Om Obama vinner valet måste Biden lämna över sin nuvarande position som ordförande i kommittén för Utlandsrelationer (Foreign Relations Committee) och med största säkerhet tillfaller den posten sedan John Kerry.

Amerikansk inrikespolitik har degenererat och blivit en parodi. Ett sorglustigt skådespel!
Det har möjliggjorts mestadels på grund av det statliga skolsystemet som genom en konstant indoktrinering gjort amerikanen till en okunnig, oansvarig barnunge för livet.

Detta är i och för sig inte något unikt för det amerikanska samhället, men underskatta inte makten hos en stor grupp dumbommar.

25 augusti 2008

Många ord och en liten kvist


Om vi ser tillbaka i tiden på " Västsidan" ser vi att mönstret, vad gäller hanteringen av konflikter, är att inte göra någonting alls.
Man har använt FN och därförinnan NF för att skapa en illusion av att man gör något när man håller tal och skickar ut resolutioner.
Tal och resolutioner påverkar inte Ryssland eller Iran eller någon annan aggressiv makt.
Vi vet det, de vet det och hela världen vet det.

Carl Bildt säger att "ryssarna kommer att få betala ett högt pris för detta, det kommer att förändra den bild vi har av dem."
Jag ser hur Putin darrar.

Frågan är om vi kan tvinga ryssarna att betala så att det känns utan att vi själva måste betala ett högre pris?
Vad gäller US. har ryssarna redan påpekat att de behöver ryskt stöd och samarbete vad gäller internationella problem, terrorism och framför allt Irans ansträngningar att bli en kärnvapenmakt.

Vad ska vi (och nu menar jag USA) göra och vad ska vi säga?
Det finns mycket vi kan göra om vi struntar i följderna men det enda vi har full kontroll över är vad vi säger, och vi har redan sagt mer än vi kan stå för.

Amerikanska presidenter, under flera administrationer, har offentligt yttrat att de moraliskt stöder andra länder i internationella sammanhang. USA har med rätta anklagats för att vara världens barnjungfru.
Det har blivit en ful vana som irriterat både vänner och fiender och skapat illvilja hos länder vars samarbete de skulle ha behövt eller kommer att behöva.

Många människor säger att om vi släppt in Georgien i NATO hade ryssarna inte attackerat. Men om de gjort det ändå, skulle vi ha gjort mera än vi gör nu?
Skulle det ha skyddat Georgien eller bara ifrågasatt vår tillförlitlighet att skydda andra länder?

Om USA ska göra någonting så vore det att själv dra sig ur NATO. Europeiska länder har möjlighet och resurser att själva skydda sig. Om de inte har viljan att göra det, är det deras problem.
Vad USA ska göra är att hålla munnen stängd om de inte är villiga att backa upp sina ord.

Utdrag från en artikel av Thomas Sowell

24 augusti 2008

Verklig rasism frambesvuren av politiskt korrekt snömosBloggen har tidigare skrivit om att grönländare förföljs och misshandlas av araber och somalier i betongförorten Gellerupparken i Århus. Liksom i Sverige blundar danska myndigheter och media när det är muslimer som begår rasistiska brott. Som tur är finns det människor som ställer upp för grönländarna. I lördags hölls en demonstration till stöd för dem. Tyvärr stördes den av maskerade typer, som till och med ropade rasistiska tillmälen.Varför kallar sig svartskjortorna för "Antifascistisk" Aktion? Det hjälper inte att det står "öppna gränser" på deras plakat när de alltmer beter sig som Hitler Jugend.

Läs mer hos
Uriasposten (bilder) och Spydpigen

* * *

Brottsoffer misshandlades i rätten. Flera släktingar och vänner till de båda åtalade, 20 och 23 år gamla, hade samlats utanför tingssalen. Efter avslutad förhandling attackerades 18-åringen och föll omkull. Gärningsmannen försvann från platsen innan någon hann ingripa. Polis tillkallades och den misshandlade kördes till akuten, troligen med brutet näsben.
SvD

Ett fall av "krig" mot svenskar? Lär vi inte få reda på i politiskt korrekta media. Här ett annat fall som media mörkar:

En familj hotades av en grupp människor som samlats utanför deras villa och skrek och bankade på fönster och dörrar. Enligt polisen handlade det om en släkt som ställde till med bråk för att de ogillade att en flicka i den hotade familjen umgås med en pojke i de egna familjeleden. Polisen betecknar det hela som hedersrelaterat. – Det är grova hot som ska ha framförts.

Trettonde våningen

Att den sk. Byggnad 7 bredvid World Trade Centre kollapsade efter attacken den 22 sept. 2001 har under alla dessa år varit föremål för allehanda konspirationsteorier.
Byggnaden antändes av fragment som föll från de brinnande tornen och skeptiker har hävdat att en stål-och-betongbyggnad som denna inte skulle rasa.
I stället har man hävdat att Bush hyrde piloterna som flög in i tornen och att han också lät montera sprängämnen i Byggnad 7 för att få en anledning att starta krig mot Irak.

Nu har National Institute of Standards and Teknology avslutat en tre år lång utredning och de säger att resultatet de kommit fram till är "synnerligen slutgiltigt".

Utredningen påpekar att kollapsen av Byggnad 7 var första gången i historien som en skyskrapa brunnit ner fullständigt.
En datormodell av kraschen visar att det var ett fel på den inre pelaren som gjorde att byggnaden föll samman. Den extrema hettan gjorde att en del av stålbjälkarna förlorade sin styrka och det försvagade hela konstruktionen. Det var emellertid kollapsen av 13 våningen som utmattade stödpelaren. Undersökningen kom också fram till att en vattenledning i närheten hade brutits sönder vilket gjorde att undervåningens sprinklersystem inte fungerade.

Kommer detta att övertyga de genuina amerikahatarna? Naturligtvis inte!

Hela denna utredning är självklart en mörkläggning.
Det kommer alltid att finnas människor som hävdar att jorden är platt och placerad i centrum av universum och så de som dyrkar Michael Moore.

23 augusti 2008

Aktuellt apropå

Victor David Hanson ger en utmärkt förklaring till olika människors ställningstagande och varför man skyller på alla utom Ryssland.

Neoconservativa:
Vi måste se till att Ryssland får betala sitt pris för att ha omstörtat en demokrati. Vår taktik, att främja liberala regeringar inom den tidigare Sovjetrepubliken genom integrering i Europa och relationer med NATO, var sund och vi kan inte tillåta Putin att ruinera det.
Bottom line: Skapa en ring av demokratier runt Ryssland tills de ser ljuset och också utvecklas till en konstitutionell stat.

Paleokonservativa:
Putin försvarar bara sin nations intressen på sin egen bakgård, vilket egentligen inte står i konflikt med våra egna intressen. Man måste beundra den gamle besten för hur han sköter affären. Neocons-(och utan tvivel Israel i bakgrunden)-provocerade Georgiens stortrut Saakashvili att stoppa huvudet i snaran-så han förtjänar att hängas.
Bottom line:
Vi borde ha en överkommelse med Putin om att inte blanda oss i varandras affärer-och låta var och en hantera dessa tredje-världen-bråkstakar som de vill.

Realister:
Reta inte björnen. Vi ska definiera vad våra strategiska intressen i regionen är. Vi kan kanske skydda Östeuropa, Baltstaterna och Ukraina-men bara om vi accepterar att Georgia inte är en del av ekvationen. Vi måste back ut med dragna pistoler och rädda ansiktet bäst vi kan.
Detta är en påminnelse att vi glömde att ära och frukta internationella relationer när vi uppmuntrade svaga f.d. sovjetiska stater att gladeligen förena sig med Väst och omotiverat förödmjukade Ryssland.
Bottom line:
Lova inte mer än vi kan hålla nästa gång!

Vänstern:
Putins ensidiga förköpsrätt var precis som USAs vad gäller Irak. Att han erkände Sydossetiens oberoende var som när USA erkände Kosovo. Så Amerika är lika dålig. Rysslands attack är moraliskt densamma som Amerikas egenmäktiga avlägsnande av tyrannen Saddam.
Det handlar ändå bara om olja och pipelines - tillsammans med Bush, Cheney, Halliburton,
Bottom line:
Ytterligare en följd av Amerikas Imperium.

Liberala media:
Båda sidorna rår för det. Vi förstår Georgiens tillstånd men sympatiserar också med Rysslands dilemma. Vi borde konsultera FN, involvera EU och uppmuntra europeisk diplomati. Vi kan lära från det multilaterala NATO-samarbetet i Afghanistan.
Bottom line:
Se till att internationella institutioner inte förväxlar ett medkännande Amerika med cowboyen George Bush.

Europeer:
Prioritera! 1) Riskera inte oljetillflödet och handeln med Ryssland; 2) Undvik konfrontation i alla former; 3) Se till att Bush inte gör något dumt som involverar oss alltför mycket, men att han åtminstone gör något så att vi inte blir alltför utlämnade.
Bottom line;
Tur att Tbilisi ligger långt från Berlin och Paris!

Resten av Amerika:
Vid Gud, Putin bär sig åt precis som Brezhnev! Men de sa ju att de bara ville demokratisera och reformera Ryssland, samarbeta med NATO och EU och hjälpa till att slåss mot radikala islam! Så varför blev han arga på Georgien när de ville göra detsamma som han ville? Den där ränksmidaren var inte ärlig mot oss!
Bottom line:
Vad händer nu?

Ju mer Ryssland lovar att lämna Georgien desto mer håller de sig kvar. En anledning kan vara att Putin räknar med att vi ska bli konfunderade, motsägelsefulla och argare på oss själva än på Ryssland över de senaste aggressionerna. När man ser på de svårigheter vi har att enas tycks han ha rätt.

Där gott folk! Var passar du bäst?

Expressen pixeliserar

Tack till Weine Berg för avslöjandet, att Expressen börjat pixelisera färgade brottslingars bara armar och händer för att man inte skall fatta att det rör sig om en färgad.

Här

22 augusti 2008

SOS Georgien ? SOS Europa !

Europa måste säga ifrån gentemot Ryssland. Annars marscherar ryssarna åter vidare mot Ukraina och Östeuropa. Svaret på konflikten i Georgien borde vara en otvetydig inbjudan till Ukraina om att komma med i NATO och EU:

"Så blir Ukraina orörbart. För Ryssland för inte heller äventyrspolitik. Jag tror inte att de kunde drömma om att använda militära muskler mot den del av Östeuropa som redan är med i EU och NATO," säger Carsten Jensen i
Information

Ukraina drev nyligen på de stigande öst-västliga spänningarna genom att erbjuda en sovjetisktbyggd satellitanläggning som en del av det europeiska missilförsvarssystemet. Kommer Ryssland att tillåta det? Ska inte folk i det forna sovjetimperiet ha rätt att tillhöra Väst om de själva vill? Det är inte Väst som retar upp Ryssland, det är ryssarna själva som uppfyllda av propaganda vill hämnas Sovjetunionens sammanbrott.

Bild:
Putin Jugend


Liberation: SOS Géorgie ? SOS Europe !

Tack för tipset
Document.no

Hur oväsentligt kan det bli?


Den desperata valkampanj som Obama bedriver, där han har ett enormt stöd från media, är både tröttsam och pinsam.
Tack och lov att det bara är lite över två månader kvar.

För att framstå som den som står nära folket och förstår hur det är att leva som en vanlig, enkel medborgare relaterar Obama till en händelse när McCain blev tillfrågad om hur många hus han äger.
McCain, som är känd för sin humor, svarade: "Jag är inte säker. Måste kolla med min personal."

Obamas beundrare skrattade och klappade när deras Frälsare berättade att McCain äger sju hus.

Vill Obama, som tjänade över 4 miljoner förra året, just kom tillbaka från semester vid en privat strand på Hawaii och köpte sitt eget miljon-dollarhus med hjälp av en dömd brottsling, verkligen ge sig in i en jämförande diskussion om hus?

Obama har en halvbror i Kenya, George Hussein Onyango Obama, som bor i ett ruckel i utkanten av Naioibi. Han lever på mindre än en dollar i månaden.
George Hussein säger att han bara träffat sin äldre halvbror två gånger och när han får frågor om sitt efternamn säger han att de inte är släkt eftersom han "skäms".
Livet blir nog bättre när brorsan blir president!

21 augusti 2008

Jalla, jalla!

Läs detta skräckscenario från ockuperade Malmö: Arabiska für alle

Visst är alla vi som talar om islamisering paranoida konspirationsteoretiker! O ja.

Till alla som von oben intar en överlägsen attityd: ni har fel! Ungefär som de vuxna i Kejsarens nya kläder.

Hur många gånger skall vi behöva traggla alla bevis på islamisering av samhället innan ni slutar att vifta bort dem som bagateller?

Hur länge, Catilina, skall du pröva vårt tålamod?

Asyl och invandring - vilka rör ihop begreppen?Är man för ett återupprättande av det habsburgska imperiet, så borde man ändå invänta rätt stund för att tillåta massinvandring, inte gå händelserna i förväg och förespråka det innan imperiet konsoliderats. Allt måste ske i rätt ordning, som vid en operation, annars kan patienten ta skada.

Men nyliberalerna, imperialisterna och massinvandringsentusiasterna tillika
multikultiförespråkarna är som barn, vilka inte kan vänta till julklappsutdelningen utan måste få öppna ett paket i förväg.

Innan samhällena ställt om sina system för massinvandring, så vill de tjuvstarta den för de är så ivriga. De kan inte vänta tills omställningen och anpassningen är genomförd, även om en tjuvstart innebär att samhället skadas - och även då stödet för massinvandring.

Eftersom öppna gränser är deras ideal, försvarar de hellre en prematur massinvandring än kritiserar den, även fast de av samhällsansvar borde försvara en restriktiv linje tills en liberalare är möjlig.

* * * *

Den polske invandraren Maciej Zaremba är känd som varm EU-vän och gisslare av svensk paternalism och provinsialism. Har även skrivit en mycket bra bok om den rashygieniska rörelsen.

Tidigare i somras polemiserade han i DN mot Lasse Granstedt angående asylrätten.

”Rör inte ihop asyl och invandring”, var rubriken på en av Zarembas artiklar.

Pedantisk invändning av mig kanske, men asylsökande är de facto invandrare! Speciellt med tanke på att de flesta som får avslag kvarstannar i landet och inte utvisas. Så ett visst hoprörande av begreppen är kanske förståelig.

Men jag håller med: asylsökande är en kategori invandrare (speciellt i Sverige där avslag alltför sällan leder till utvisning), anhöriginvandrare ytterligare en, arbetskraftsinvandrare en tredje.

Givetvis skapas kommunikationssvårigheter om man blandar dessa kategorier huller om buller.

Men frågan är vilka som gör det: invandringsentusiaster/imperialisterna, eller invandringsskeptikerna/nationalisterna?

Zaremba: ”Både Gellert Tamas och jag har försökt förklara för Granestrand att invandring och asylhantering är två skilda saker. Den förra är en politisk och demografisk fråga, den senare handlar om tillämpning av en lag som Sverige åtagit sig att följa. Blandar man ihop dessa två ting och inbillar folk att asyllagen kan (eller rent av bör) användas för att reglera inflödet av utlänningar, förvirrar man i rättsfrågan och göder en populistisk debatt.” DN

Invändning: men asylrätten skadas av att över 90 procent asylsökande saknar id-handlingar, av att Sverige, enligt Merit Wager, har samma asylregler som Finland, men tillämpar dem helt olika.

Vad säger Zaremba och Gellert Tamas om att Finland tillämpar samma asylregler mer bokstavligt än Sverige? Vad säger de om att vi låter de flesta asylsökande som får avslag kvarstanna och försvinna ut i det svenska samhället utan att deras identitet kunnat fastställas?

Hur ofta försvaras inte den nuvarande laglösheten runt asylinvandringen och anhöriginvandringen med att vi behöver arbetskraftsinvandring?

Hur ofta avfärdas inte påpekandena att asylsökande ofta saknar asylskäl - förutom id-handlingar i de flesta fall – med att asylrätten missbrukas på grund av allt för stränga regler för arbetskraftsinvandring? Så vilka blandar ihop begreppen egentligen?

Ett exempel är Niklas Ekdahls artikel ”Ligger Danmark i Europa?”:

Världen har problem med demografisk obalans; fattiga länder där många vill emigrera, rika länder med åldrande befolkning. Ingen rättvisefråga är viktigare än den om friare rörlighet.

EU HAR PROBLEM med en dåligt samordnad flyktingmottagning. Sverige var till skillnad från Storbritannien och Danmark oskyldigt till flyktingtragedin i Irak, men har ändå tagit emot flest skyddssökande
.” DN

Som synes blandar Ekdahl ihop demografisk obalans och behov av invandring med EU:s ”dåligt samordnade flyktingmottagning”!

Kommer Zaremba och Gellert Tamas kritisera honom för det?

Anser de att asylrätten bör tillämpas på samma sätt i vårt land som i Finland? Anser de att vi bör fortsätta att urholka asylrätten genom att ge asyl trots brist på id-handlingar och genom att inte utvisa de som får avslag?

Eller anser de att vi bör tillåta en än generösare tolkning av asylreglerna och samtidigt tillåta en större arbetskraftsinvandring?

Läs Merit Wagers Rekordinvandring hotar asylrätten och Asylhanteringen har havererat !

Hyrtips dvd

Ang Lees ”Lust, Caution” gav mig associationer till både Bertoluccis Den siste kejsaren och Tintin i Blå Lotus samt till Casablanca med Bogart och Bergman.

Imperialism må vara fel och neokonservativa försök att återupprätta det brittiska imperiet under amerikansk överhöghet måste avvisas som otidsenliga, men det brittiska imperiet var på många sätt en välsignelse. Och hur som helst – gjort är gjort och jag tror i hegeliansk anda att det var oundvikligt. Hur skulle det kunna ha undvikits?

Verkligheten och mänsklighetens historia är full av så mycket smärta, att vi måste ta tillvara de inslag av skönhet som erbjuds oss mellan födsel och grav. Därför unnar er att hyra ”Lust, caution” på dvd.


Recension i SvD

Varför Vänstern inte protesterar när det gäller Georgien

Så här skriver Richard Littlejohn från London. (översättning)

Synd att jag var borta förra veckan. Jag måste ha missat marschen genom London mot Rysslands invasion av Georgien. Vilken magnifik syn det måste ha varit --- en halv miljon som kraftigt protesterar tyranni och stöder frihet och demokrati.
Jag skulle ha älskat att höra Red Ken fördöma det blodtörstiga gangsterstyret i Moskva, George Galloway jämföra Putin med Hitler och Tony Benn förklara att det handlar bara om olja.

Vad säger du? Det var ingen sådan marsch?
Jag antar att de var alldeles för upptagna med att protestera mot Kinas förtryck i Tibet och kräva en bojkott av Olympiaden. Eller kanske inte.
Lustigt hur "Inte-i-mitt-namn-människorna" alltid har överseende med aggression från kommunister eller "tidigare" kommunistregimer.

Det är aldrig någon tvekan när det gäller att porträttera George Bush som den nye Hitler eller klottra en swastika på Israels flagga. Titta på de som protesterar mot krig i Irak och Libanon. Samma människor som inte kan vänta att bränna den amerikanska flaggan på Trafalgar Square har inga problem när det gäller att ignorera ryska, kinesiska och irakiska folkmord.

Var fanns alla protesterande när Ryssland krossade Tjetjenien? Varför så tyst om Tibet? De måste ha sett åt ett annat håll när Saddam slaktade kurderna.

Det har inte varit svårt att hitta sådana som ursäktar invasionen i Georgien.
Vi får veta att den "amerika-utbildade" Mikhail Saahaskvili provocerade ryssarna över måttan. Vad hade vi väntat oss när vi uppmuntrade spridandet av demokrati i en före detta sovjetisk satellitstater?
Inte att undra på att Moskva känner sig hotat när oberoende stater, som de en gång härskade över med militärmakt, kanske blir medlemmar av Europeiska Unionen och ansöker om medlemskap i NATO.
Att placera ett västligt missil-försvarssystem i Polen är som att vifta med ett rött skynke framför en tjur, säger de sofistikerade. Putin har inget annat val än vedergällning.
Jag kan inte erinra mig att de krävde tillbakadragandet av sovjetiska kärnvapen riktade mot västerländska huvudstäder från Östtyskland.

Vänstern har alltid kräsen vad gäller protester. Medan de med rätta fördömer vit rasism i Sydafrika är de tysta vad gäller svart rasism i Zimbabwe. De väsnas om amerikansk kulturimperialism men har ingenting att säga om rysk eller kinesisk militärimperialism. Amerika är ständigt kritiserat för sina övergrepp på "mänskliga rättigheter" men du hör aldrig ett opassligt ord om bristen på fundamental frihet i Kina eller i den muslimska världen.

Den europeiska vänstern definierar sig genom sitt hat av USA och ändå tolererar de all sorts tyranni på andra ställen. De motsätter sig "tortyr" vid Guantanamo Bay men intar en avspänd attityd gentemot Kinas och Rysslands dödspatruller.

Det officiella argumentet är att kriget mot Irak inte hade något att göra med att Saddam skröt om att han hade massförstörelsevapen eller att han gav sjutton i en hel hop av FNs resolutioner, som han gick med på efter befrielsen av Kuwait. Allt det handlade om var olja.

Likväl var invasionen av Georgien berättigad därför att ryssarna var "provocerade".
Vi kan utgå ifrån att Putin inte för ett ögonblick tänkte på Georgiens oljeledning västerut?

20 augusti 2008

Inte på min bakgård. IPMB

Det är som en ny guldrush!

I små samhällen nära den kanadensiska gränsen uppstår osämja mellan grannar och inom familjer över vindgeneratorer.

Företag som bygger vindturbiner betalar tusentals dollar till familjer som är villiga att upplåta sina marker för dessa 400 fot höga torn med jättepropellrar.
Familjer med relativt små inkomster kör plötsligt omkring i nya pick-ups och traktorer.

Motståndarna opponerar sig över det ständiga brummandet och att propellersnurrandet gör dem yra. Man påpekar också att staten subventionerar vindfarmerna med skattepengar men att man inte bygger på det mycket blåsigare Long Island där invånarna är förmögnare och mer inflytelserika.

Det största problemet, enligt de som protesterar, är emellertid mutor och bestickningar när byggnadsnämnder och planerare ändrar bestämmelserna om vad landområden kan användas till.

Man har också väldigt lägligt kommit fram till att snurrorna orsakar "Vindturbinsyndrom".
Ljudet och vibrationerna kan ge huvudvärk, sömnproblem, tinnutis eller andra inneröronproblem, inlärningssvårigheter, humörsvängningar, panikattacker, lättretlighet, yrsel, konsentrationsproblem , minnesförlust och att barnen uppför sig illa.
Det är inte lätt att vara grön.

Update:

Borgmästare Blomberg föreslår att man placerar vindsnurror på broar och skyskrapor i staden New York.

Med allt detta prat om el från vind är det någon som vet hur mycket det kostar att bygga en av dessa propellertorn? Är man varse all den förslitning som ständigt sker när man har rörliga delar och all den tid som redan byggda propellrar står stilla?
Hur ineffektivt det är om man ska lagra denna energi i batterier och förlusterna om man måste omvandla från DC till AC ?

En sak med projektet som är säker är att det kommer att bli ett ständigt regn över staden av döda duvor.
Få städer har så många duvor som New York.

Word du Jour: Immigration fatigue


I ett krig kan människor drabbas av mental krigsutmattning, war fatigue. Ungefär "less på kriget".

Samma sorts ”fatigue” sprider sig angående massinvandringen till väst. Jag tror att många är less på invandringsfrågan som sådan och alla de problem och nojor som den innefattar. Fast vi saknar ett klatschigt ord för fenomenet (à la det klatschiga, men överanvända ”utbrändhet”). Vad tycks om "immigration fatigue"?

(Visst är jag smart?)

BBC

P.S. Men orden/begreppet skulle också kunna användas om att samhällskroppen är överansträngd, utmattad av för stor invandring. Ja, det var det jag ursprungligen tänkte på när jag kom på begreppet "immigration fatigue".

Hur uppstår konspirationsteorier?


Tänk er ett äktenskap i vilket den ena kontrahenten ertappas med otrohet eller omfattande lögnaktighet. Hur skall den bedragne kunna få tillbaka förtroendet för sin partner? Hur vanligt är det inte, efter en otrohet, att den drabbade börjar misstänka nya otroheter även när inga nya har begåtts? Samma sak med regeringar och deras förtroende hos medborgarna.

Det politiska etablissemanget i Washingtons försumlighet ifråga om att stoppa den massiva illegala invandringen från Mexiko till USA har fått mig att undra varför jag skall lita på dessa herrar och damer ifråga om Irak. Eller Iran. Eller Georgien.

Det är så det går till. När proppen till förtroendebadkaret en gång dragits ur och förtroendet börjat rinna ut, är det svårt att sätta tillbaks proppen och få förtroendet att återgå till samma nivå som tidigare.

Ang. den illegala invandringen läs Time-artikeln Who left the door open?

Senaste Afa-nytt


Efter att sponsorerna dragit åt sig öronen fick inte AFA, "antifascistisk" aktion, vara med i årets Pridefirande. Därmed slapp de en lojalitetskonflikt. Vid en festival för homosexuella skulle de ju föredra att jaga homofoba nazister i stället för homofoba muslimer. Men nu inträffade i samband med årets Pride att två homosexuella män blev överfallna och knivskurna av tre män från Turkiet och Afghanistan.

Afa hoppar gärna på folk om de har fel kläder och frisyr. Nyligen förstörde de en
90-årig kvinnas bil och skrev “nasse” på den. Det är ont om nazister i Sverige så för att ha något att göra jagar Afa fredliga och hundraprocentigt anti-nazistiska Sverigedemokrater i stället, och slår sönder deras fönster och sätter yxor i deras dörrar, för att inte tala om värre saker. Även det demokratiskt rumsrena partiet Nationaldemokraterna väcker deras vrede. "Pimp my ride" kallade de stolt sitt tilltag att elda upp en bil tillhörig en nationaldemokrat i Uppsala. En domare i migrationsdomstolen utsatte de för en attack, hällde ut röd färg, sprejade hot på huset och lämnade en yxa utanför dörren.

Man kan läsa på Afas hemsidor att institutioner som migrationsverket och polisen är en del i en fascistisk samhällsordning, och därför legitima mål i en antifascistisk kamp. Migrationsverket är sketna fascister som skickar tillbaka människor till en säker död.

Afa har inte fakta på sin sida. Det är faktiskt bara 10 procent av de asylsökande som är verkliga flyktingar med skyddsbehov. Sverige är en öppen dörr och den muslimska massinvandringen utom kontroll. Men enligt Afa får man inte säga som det är, enligt deras logik är det rasistiskt, det vill säga nazistiskt. Och vips har de uppfunnit de fiender de behöver som helgnöje.

Det är sådana som Afa som hjälper diktatorer till makten. Dessa "gatuaktiva" huliganer har fascistiska ideal. Den politiskt korrekta fernissan håller på att falla av dem, de är macho och föraktar svaghet. De är dubbelmoraliska. Det är tillåtet att prata om svenskars sexism och homofobi men inte att sådant förekommer i arabisk kultur. Afa och deras islamistiska kompisar är samma andas barn.

Senaste Afa-nytt: "Misshandla en namngiven 18-åring utpekad som nazist och få 500 kronor och ett knogjärn. Den uppmaningen riktas på affischer till Uppsalabor. Bakom står vänsterextrema Antifascistisk aktion."

Sydsvenskan Aftonbladet SvD Dagen

19 augusti 2008

Förbjud kusinäktenskap!

Såg det här på TV4 ikväll.

Hederskulturen följer invandrare från alla länder där denna barbariska företeelse är vanlig. Här ett CNN-reportage från Storbritannien.fler videos här

Läs även om de genetiska skadorna som följer av kusinäktenskap i Vi-artikeln:
När giftermål blir handikapp

Cameron kräver minskad invandring

Jag vill inte skönmåla brittiska tories (Storbritanniens motsvarighet till moderaterna).

Jag litar inte på dem, men det är ändå intressant att jämföra deras ledare David Cameron med Fredrik Reinfeldt.

"Invandringen under det senaste decenniet har varit för hög och måste kontrolleras bättre, sade de konservativas ledare David Cameron till BBC:s Newsnight." BBC

När får vi höra Fredrik Reinfeldt säga något sådant? När grisar börjar flyga?

Här en video med ett tal där Cameron talar och talar om demografi, automatisering och utmaningar, och bara i ett par parenteser nämner minskad invandring.

Men att han alls gör det är ändå värt en avmätt applåd.

Bara 31 % svarta positiva till invandring från öst

En fjärdedel av Storbritanniens svarta befolkning anser att invandringen från Östeuropa sedan EU:s utvidgning är något dåligt, emedan en tredjedel är ljummet inställd. Bara 31 procent är oreserverat positiva.

Jag tror att många invandrare inser, att det som drog dem till det rika väst, kan fördärvas om invandringen blir för stor.

Rimligen inser man att för stor invandring bidrar till ökad kriminalitet, rasism, etniska konflikter, kulturkrockar, bristande assimilering och integration, terrorism, islamisering, bostadsbrist, höjda bostadspriser, trängsel, ökad trafik, ökade kostnader för utbyggd infrastruktur, miljöförstörelse, med mera.

Det var knappast för de här sakerna som man utvandrade och invandrade.

Voice Online

Almatheamannen, Lasermannen och Charles Manson

Svar till en läsare i tråden Once upon a time in Rinkeby.

Läsaren, Claes Leo, skrev:

Visst, Friggebo satte foten i munnen på mötet i Rinkeby 5 februari 1992. Men bakgrunden var mindre rolig då mötet kom till stånd efter att den s k Lasermannen, John Ausonius, skjutit elva invandrare, varav en dog, i Stockholm.
Jag svarade:

Claes Leo, jag kände inte till sambandet. Fast Friggebo menade säkert väl. Analysen var väl "samma rashat här som där", och därför kunde man, tyckte hon, sjunga "We shall overcome" tillsammans.

På tal om Lasermannen.Gellert Tamas smutskastade Ny Demokrati, genom att peka på att Lasermannen sagt sig vara inspirerad av Ny Demokrati.Å andra sidan var väl Charles Manson inspirerad av Beatles ”Little Piggies” på The White Album, som de har ett fint reportage om i rocktidningen Mojo.

Så hur långt sträcker sig vårt ansvar för hur galningar tolkar oss? Hur många mord har inte skett i världsreligionernas namn? Hur många massmord inte i kommunismens?

Almatheamannen, Anton Nilsson, som sprängde ett fartyg med strejkbrytare, varvid en person dog och 23 skadades. Vem bär skulden för hans terrordåd? Mäster Palm? Branting? Socialdemokratin?

Once upon a time in RinkebyTipstack Artikel 19

Politiker blåser Floridas befolkning

Den tropiska stormen Fay är på väg mot Florida och eftersom allt numera måste trissas upp till gigantisk skrämselnivå har man redan förklarat katastrofberedskap.

Efter flera år av varningar att Globala Uppvärmningen skulle åstadkomma hittills aldrig skådade oväder kan man äntligen kanske se fram emot en orkan.

När orkaner hotar evakuerar de flesta som bor nära kusten och förflyttar sig några mil inåt landet.
Kraftiga vindar orsakar strömavbrott och därför köper folk batterier, stormlyktor, is, vatten på flaska och generatorer.

Alla med lite hum om ekonomi borde ha lärt sig att när efterfrågan på attraktiva varor ökar uppstår tillfällig brist och priset går upp.

Floridas politiker har emellertid inte denna insikt och tydligen inte stora delar av befolkningen heller. Man har infört prisjusteringar så att affärsmännen inte får höja priset på det varor jag nämnde för att inbilla folk att man gör dem en tjänst och står på deras sida gentemot de onda företagarna.

En familj med ett par tonåringar och svärmor kör inåt landet för att undgå stormen och tar in på ett motell. Rummen kostar 60-70 dollar så man bestämmer sig för tre rum, ett för föräldrarna, ett för tonåringarna och ett för svärmor.
Om motellägaren har haft möjlighet att höja priset till låt oss säga det dubbla skulle förmodligen denna familj tränga ihop sig i ett eller kanske två rum i stället och därmed har det funnits rum lediga för nästa familj på resa.
Prishöjningen skulle göra att fler människor får tak över huvudet.

Samma sak med andra varor.
Om flaskvatten, is och batterier tillåts bli dyrare, (dubbla eller tredubbla priset) så handlar folk bara det de bedömer att de verkligen behöver och det blir fler saker över som andra kan köpa.

Dessutom skulle det löna sig för företagsamma individer i närliggande stater att fylla sina pick-up bilar med vatten, generatorer, tält och gasolkök för att sälja i Florida och tjäna en slant.

Banditstater hotar Europa

Iransk satellit oroar USA, skriver tidningarna. Den borde oroa även Europa. Vi behöver ett missilförsvarssystem att användas mot banditstater.Irans president tittar på raketen Safir-e Omid innan den provsköts i söndags. Samma teknik som används för att skicka upp satelliter i rymden kan också användas för skicka iväg kärnvapenbestyckade stridsspetsar.

I och med denna iranska raketuppskjutning miste Ryssland ett argument mot att det ska installeras missilförsvarssystem i Polen och Tjeckien. Men ryssarna verkar arga och bryr sig inte om argument. De har hotat att utplåna Polen om landet hyser den robotsköld USA vill utplacera.

Ryssarnas svenska medlöpare protesterar likaså vilt: det är amerikanernas fel alltihop, man får inte reta ryssen etc. Hotet från Iran kan de inte få in i sina huvuden.

Ryssland kan numera räknas in i gänget av skurkstater. De ljög om folkmord i Sydossetien för att få anledning att invadera Georgien. De lovade att dra tillbaka trupperna men stannar kvar. De fördriver georgier och bränner deras byar. De till och med rånar georgiska banker!

"Ryssland, Iran och Kina rustar upp allt vad tygeln håller. Om Europa inte sätter emot, kommer hela kontinenten att i en framtid kunna köras över på samma sätt som Georgien. Är det vad “freds”-aktivisterna på vänsterkanten vill?" Erixon

På tal om vänsterns galna amerikahat ser jag att bloggaren Jinge flitigt länkat till alla möjliga och omöjliga tidningsartiklar. Hans standardförsvar för ryssarna är att amerikanerna också är stygga. Till och med om den tropiska stormen Fay lyckas han få in "Guantanamo, ett stormhotat koncentrationsläger".

Nu råkade jag länka till Aftonbladets artikel. Vad ska deras läsare tänka, vad har "Banditstater hotar Europa" med stormen att göra? Men det går att råda bot på: Läs Berits inlägg om stormen Fay: Politiker blåser Floridas befolkning.Breaking News: Ukraina vill knyta sig närmare till Europa:

"Ukraina drev på de stigande öst-västliga spänningarna i går genom att erbjuda en sovjetisktbyggd satellitanläggning som en del av det europeiska missilförsvarssystemet.

Ukraina sade att det var redo att ge både Europa och Amerika tillgång till sina missilvarningssystem efter att Ryssland tidigare ogiltigförklarat ett samarbetsavtal från 1992 som omfattar två satellitövervakningsstationer. Tidigare var stationerna en del av Rysslands varningssystem för missiler som kommer från Europa.

"Det faktum att Ukraina inte längre är part i 1992 års avtal gör det möjligt att inleda ett aktivt samarbete med europeiska länder för att integrera sin information,” sades i ett uttalande från det ukrainska utrikesdepartementet.

Detta följer på ett uttalande tidigare i veckan från Ukrainas pro-västliga president Viktor Yushchenko, om att den ryska marinens hyra av den ukrainska Svartahavshamnen i Sebastopol skulle avvecklas om några fartyg gick med i konflikten i Georgien.

Krisen rörande Rysslands uppvisning av militärmakt i Georgien har oroat ex-sovjetiska satellitstater i en lång båge från Baltikum till Centralasien. Lettland, Estland och Litauen, som alla hyser bittra minnen av den sovjetiska ockupationen, har uttryckt sin solidaritet med den georgiska ståndpunkten." Telegraph

”Hur kommer Moskva att reagera? Det bor 4,5 miljoner ryssar i Ukraina. Reagerar ukrainarna som polackerna som skyndade sig att ingå ett raketsköldsavtal med USA?” document.no


Ryska styrkor flyttade sig djupare in i georgiskt territorium dagen efter att Frankrikes president Sarkozy förhandlat fram ett fredsavtal som tydligen inte var värt papperet det var skrivet på.