21 augusti 2008

Asyl och invandring - vilka rör ihop begreppen?Är man för ett återupprättande av det habsburgska imperiet, så borde man ändå invänta rätt stund för att tillåta massinvandring, inte gå händelserna i förväg och förespråka det innan imperiet konsoliderats. Allt måste ske i rätt ordning, som vid en operation, annars kan patienten ta skada.

Men nyliberalerna, imperialisterna och massinvandringsentusiasterna tillika
multikultiförespråkarna är som barn, vilka inte kan vänta till julklappsutdelningen utan måste få öppna ett paket i förväg.

Innan samhällena ställt om sina system för massinvandring, så vill de tjuvstarta den för de är så ivriga. De kan inte vänta tills omställningen och anpassningen är genomförd, även om en tjuvstart innebär att samhället skadas - och även då stödet för massinvandring.

Eftersom öppna gränser är deras ideal, försvarar de hellre en prematur massinvandring än kritiserar den, även fast de av samhällsansvar borde försvara en restriktiv linje tills en liberalare är möjlig.

* * * *

Den polske invandraren Maciej Zaremba är känd som varm EU-vän och gisslare av svensk paternalism och provinsialism. Har även skrivit en mycket bra bok om den rashygieniska rörelsen.

Tidigare i somras polemiserade han i DN mot Lasse Granstedt angående asylrätten.

”Rör inte ihop asyl och invandring”, var rubriken på en av Zarembas artiklar.

Pedantisk invändning av mig kanske, men asylsökande är de facto invandrare! Speciellt med tanke på att de flesta som får avslag kvarstannar i landet och inte utvisas. Så ett visst hoprörande av begreppen är kanske förståelig.

Men jag håller med: asylsökande är en kategori invandrare (speciellt i Sverige där avslag alltför sällan leder till utvisning), anhöriginvandrare ytterligare en, arbetskraftsinvandrare en tredje.

Givetvis skapas kommunikationssvårigheter om man blandar dessa kategorier huller om buller.

Men frågan är vilka som gör det: invandringsentusiaster/imperialisterna, eller invandringsskeptikerna/nationalisterna?

Zaremba: ”Både Gellert Tamas och jag har försökt förklara för Granestrand att invandring och asylhantering är två skilda saker. Den förra är en politisk och demografisk fråga, den senare handlar om tillämpning av en lag som Sverige åtagit sig att följa. Blandar man ihop dessa två ting och inbillar folk att asyllagen kan (eller rent av bör) användas för att reglera inflödet av utlänningar, förvirrar man i rättsfrågan och göder en populistisk debatt.” DN

Invändning: men asylrätten skadas av att över 90 procent asylsökande saknar id-handlingar, av att Sverige, enligt Merit Wager, har samma asylregler som Finland, men tillämpar dem helt olika.

Vad säger Zaremba och Gellert Tamas om att Finland tillämpar samma asylregler mer bokstavligt än Sverige? Vad säger de om att vi låter de flesta asylsökande som får avslag kvarstanna och försvinna ut i det svenska samhället utan att deras identitet kunnat fastställas?

Hur ofta försvaras inte den nuvarande laglösheten runt asylinvandringen och anhöriginvandringen med att vi behöver arbetskraftsinvandring?

Hur ofta avfärdas inte påpekandena att asylsökande ofta saknar asylskäl - förutom id-handlingar i de flesta fall – med att asylrätten missbrukas på grund av allt för stränga regler för arbetskraftsinvandring? Så vilka blandar ihop begreppen egentligen?

Ett exempel är Niklas Ekdahls artikel ”Ligger Danmark i Europa?”:

Världen har problem med demografisk obalans; fattiga länder där många vill emigrera, rika länder med åldrande befolkning. Ingen rättvisefråga är viktigare än den om friare rörlighet.

EU HAR PROBLEM med en dåligt samordnad flyktingmottagning. Sverige var till skillnad från Storbritannien och Danmark oskyldigt till flyktingtragedin i Irak, men har ändå tagit emot flest skyddssökande
.” DN

Som synes blandar Ekdahl ihop demografisk obalans och behov av invandring med EU:s ”dåligt samordnade flyktingmottagning”!

Kommer Zaremba och Gellert Tamas kritisera honom för det?

Anser de att asylrätten bör tillämpas på samma sätt i vårt land som i Finland? Anser de att vi bör fortsätta att urholka asylrätten genom att ge asyl trots brist på id-handlingar och genom att inte utvisa de som får avslag?

Eller anser de att vi bör tillåta en än generösare tolkning av asylreglerna och samtidigt tillåta en större arbetskraftsinvandring?

Läs Merit Wagers Rekordinvandring hotar asylrätten och Asylhanteringen har havererat !

2 Kommentarer:

Göte Borg sa...

Lyssnade på ett långt reportage om ett "flyktingärende" i P1. Tror det var Studio ett. Det var ett "ensamkommande barn". "Barnet" kom från kurdiska delen av Irak, Norra Irak. Killen hade kommit ihop sig med sin arbetsgivare och hot hade förekommit. Familjen valde då att skicka iväg killen till Sverige. Märkligt att första reflexen och åtgärden var att skeppa iväg honom till Sverige. Vårt land blir ju på detta sätt en global socialbyrå. Vi har ju starkt växande problem med hot i Sverige, men gör vi något åt detta? Det är en katastrof att minsta problem som individer har i ett annat land ska leda till ett PUT, ett permanent uppehållstillstånd i Sverige. Vågar inte ens tänka på vilka märkliga, påhittade eller verkliga, grunder de över 90% asylsökande har, som får PUT av humanitära skäl.

Jean Moulin sa...

Tack för kommentar. Global socialbyrå är en bra beskrivning.
Kostnaderna för verksamheten leder till ett hål i statskassan ur vilket årligen (enligt en försiktig uppskattning) fyrtio miljarder rinner ut.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.