15 augusti 2008

Ett varningsord


”Några officerare med löjtnant Carol Bennedich i spetsen vände sig till Hedin och bad honom tala i deras sak, och med major Gabriel Hedengren som rådgivare skrev Sven Hedin i januari 1912 pamfletten Ett varningsord. Denna skrift som litteraturforskaren Jan Stenkvist kallat ’vår kanske verkningsfullaste politiska propagandaskrift’ trycktes i en miljon exemplar.

Hedins målande beskrivningar av ett Sverige ockuperat av Ryssland på jakt efter atlanthamnar skrämde upp folk ordentligt. Den landsomfattande insamling till F-båten som följde inbringade 17 miljoner kronor. Hedin följde upp sin pamflett med att resa runt som politisk agitator, och under dessa dagar valdes han för övrigt in i Svenska Akademien.

Ett anförande i Dalregementets officersmäss i Falun väckte stor uppmärksamhet och ledde till att överste Björkman ställdes inför krigsrätt (men friades) för att ha låtit Hedin öppet kritisera regeringen i detta forum. Pajkastningen i pressen fortgick. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning deklarerade att ’den gode doktorn har tydligen en skruv lös’.

Konflikten mellan de konservativa och den liberala regeringen trappades upp och kulminerade under våren 1914. Den 5 februari vandrade 30 000 bönder till Stockholm för att avge sin förtroendeförsäkran till Gustaf V, som då höll det beryktade ’borggårdstalet’ – skrivet av Sven Hedin och löjtnant Bennedich.

I talet krävde Gustaf V att försvarsfrågan omedelbart skulle avgöras. Om talet visste regeringen Staaf i förväg ingenting, och det ledde till att den begärde sitt avsked. Karl Staaf avlöstes av högermannen Hjalmar Hammarskjöld. När Hedin tillfrågades om sina åsikter angående bildandet av en ny regering svarade han att det inte var hans sak: han ’var inte politiker dessbättre, utan patriot’.”

Populär historia

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Insamlingen till Sverige-båtarna, borggårdstalet och bondetåget.... Håhåjaja! På den tiden visste folket att värna sin frihet och sitt oberoende. Dagens "svennar" är så hopplöst ointresserade av försvarsfrågan att man inte ens skulle klippa med ögonen om hela försvaret lades ner i morgon dag! Det är nästan att man HOPPAS på en säkerhetspolitisk kris i närområdet, kanske rent av en liten begränsad insats från Fi, för att massan skall vakna ur de allt tunnare folkhemsdimmorna...

Jean Moulin sa...

Jag lade ut citatet med tanke på russofilin bland många svenska nationalister.

Många av dem tar säkert Rysslands parti visavi USA när det gäller Georgien och Ukraina, och kanske tenderar att se varningar om ett ryskt hot mot Sverige som amerikansk, neokonservativ propaganda.

Men de kanske kommer på andra tankar om de påminns om, att talet om Ryssland som vår arvfiende hade stöd hos en så pass politiskt misskrediterad person som Sven Hedin.

Att Ryssland utgör ett potentiellt hot betyder dock inte att man måste stödja de neokonservativa i fråga om Ukraina och Georgien.

Ett land kan ha hur många fiender som helst. Både inre och yttre.

Vi bör inte alltid utgå från att min fiendes fiende är min vän!

Anonym sa...

Sund och Äkta Nationalism är inte Partipolitisk,
och tillhör ingen Partipolitisk Ideologi !.

Nationalism bygger på Jämlikhet och Jämställdhet.
Läs de två kommentarerna i länken -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10500000000000129&posting=19500000005968729

Och i Förlängningen -

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005943917

Arne Strand.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.