02 augusti 2008

Hur utbredd är diskrimineringen av svenskar?

Har ni också undrat om invandrarägda restauranger diskriminerar svenskar i fråga om anställningar? Låt mig på rak arm säga att en av mina favoritrestauranger i Stockholm har minst två svenskar anställda, men det icke-svenska inslaget bland personalen dominerar. Kraftigt.

När det gäller min andra favorit-restaurang (en asiatisk) finns det inte en svensk bland personalen eller någon annan etnicitet än kinesisk och möjligtvis mongolisk.

Men i övrigt, hur fungerar restaurangbranschen?
Anställer man genom annonsering eller genom känningar? Har man undersökt om t ex en välmeriterad svensk kock blivit nekad anställning trots att han har större erfarenhet och kunnighet än den som istället fått jobbet?

Jag vill inte insinuera något utan verkligen veta!

I ett mångetniskt samhälle där den etniska majoriteten hela tiden anklagas för diskriminering, måste man rimligen även kräva av minoriteterna att de inte diskriminerar.

Och det inte bara ifråga om etnicitet, utan även i fråga om sexuell läggning och kön.

Vi har kunnat läsa om hur en heterosexuell man avvisats från flatdisco, och hur en homosexuell man avvisats från bögdisco med motiveringen att han inte sett tillräckligt bögig ut.

Ett annat exempel är en bi- och homofest på Börsen för några år sedan, dit inga heteros fick komma.

Anhängare av ”sunt förnuft” samt motståndare till ”millimeterrättvisa” anser säkert att man måste ta hänsyn till att det är obekvämt för homosexuella med heterosexuella som stöter på dem.

Men egentligen – skickar det inte ”fel” signaler, när man tillåter minoriteter att diskriminera?

Samhället ser mellan fingrarna när kvinnor slår män fast inte vice-versa. Man ser mellan fingrarna när heterosexuella kvinnor och homosexuella kvinnor och män köper sex.

Ser man även mellan fingrarna om t ex en nattklubb diskriminerar svenskar av etniska skäl?

Skulle inte samma sorts experiment som utförts mot svenska nattklubbar kunna utföras mot ”etniska nattklubbar”?

Borde inte Centrum för Rättvisa kunna åta sig en sådan undersökning?

För två år sedan redovisades på DN debatt en undersökning om diskriminering:

Personer med utländsk bakgrund ger uttryck för negativ diskriminering gentemot dem med inhemsk bakgrund i ungefär lika stor omfattning som den kända motsatta diskrimineringen. Samma sak gäller könstillhörigheten. Såväl kvinnor som män reagerar diskriminerande till förmån för det egna könet. Det visar en ny experimentell studie där undersökningsgrupper fått reagera på olika möten mellan arbetsförmedlare och arbetssökande.

Bland svenska studenter med stark medvetenhet om den etniska diskrimineringens förkastlighet märktes däremot en tendens att överkompensera genom att favorisera den arbetssökande med utländsk bakgrund, skriver utredarna
.”

Myt att inte invandrare diskriminerar svenskar

När jag googlar finner jag via en postning på Tommy Funebos blogg, "Forskare varnar för effekterna av diskriminering av svenskar" , länk till en artikel Skånska Dagbladet med rubrikern Nya paradoxer i socialpolitiken. Det handlar om olika krav på arbetslösa flyktingar och arbetslösa svenskar. Dvs. invandraren får bo kvar i Rosengård, medan svensken tvingas flytta dit jobben finns!

Kamp mot krograsism en affärsidé?

6 Kommentarer:

Anonym sa...

Preciiis. Det är naturligt att anställa folk av den egna etniska tillhörigheten. Ska såklart gälla också svenskar. Har ingenting med "diskriminering" att göra.

Jean Moulin sa...

Hm, tja, men som jag sa till min fru (i en lång predikan hon tålmodigt uthärdade utan en enda protest), så förekommer det, och är fortfarande lagligt, att människor väljer sexpartner utifrån etnicitet.

Joanna Rytel, t ex.

Erik Hörstadius gav ett drastiskt exempel för några år sedan i en krönika, rörande en dam med vissa preferenser, som för säkerhets skull gick hem med en svart man framför en vit eller gul.

Anonym sa...

Ööh. Det är väl det som är diskriminering...

Jean Moulin sa...

Diskriminerande smak ("discriminating taste") är inte så dåligt.
google

Anonym sa...

Det finns över 3000 arabisk ägda (läs muslimska)företag i Sverige.
Här har SaudiArabien köpt upp det mesta i smyg! Inte ett av dessa företak har en svensk anställd. Vakna för fan svenska folk och se vad som försigår. Gör Ni inte detta nu, så förtjänar Ni inte er frihet och Er rätt till att tala fritt. Vakna Era djäval slappsvansar!!!

Jean Moulin sa...

Instämmer i den sista uppmaningen!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.