21 augusti 2008

Jalla, jalla!

Läs detta skräckscenario från ockuperade Malmö: Arabiska für alle

Visst är alla vi som talar om islamisering paranoida konspirationsteoretiker! O ja.

Till alla som von oben intar en överlägsen attityd: ni har fel! Ungefär som de vuxna i Kejsarens nya kläder.

Hur många gånger skall vi behöva traggla alla bevis på islamisering av samhället innan ni slutar att vifta bort dem som bagateller?

Hur länge, Catilina, skall du pröva vårt tålamod?

34 Kommentarer:

Anonym sa...

Herr Moulin
Det där med Kejsarens nya kläder - det var en fullträff! Inte bra "ungefär" utan "mitt i prick".
Mats D/Malmö

Anonym sa...

Once again.

"– En dröm jag har skulle vara att göra en variant av lärarutbildningen som förutom grundläggande behörighet också krävde kunskaper i arabiska."

En variant.

Måla fan på väggen är ni men läsa innantill är ni inte lika bra på.

Jean Moulin sa...

Varför överhuvudtaget föreslå en särskild lärarutbildning för att lära sig arabiska? Varför just arabiska?

Det sägs att tvåspråkighet är bra.
Det sägs att hemspråksundervisning inte hämmar inlärandet av svenska.

Men att bedriva undervisning på arabiska i svenska skolor ökar segregationen, precis som förslaget om etniska vårdcentraler.

Undervisningen i skolor finansierade med allmänna medel skall bedrivas på landets språk.

Svenska medborgare - i det här fallet invandrarbarn - har rätt att lära sig svenska. Barn i svenska skolor blir socialt
handikappade om de inte lär sig svenska. Det gäller även etniskt svenska barn!

I vissa delar av västvärlden,t ex i Södertälje och Los Angeles, behöver man inte kunna landets majoritetsspråk utan man klarar sig på syrianska i Södertälje och på spanska i Los Angeles. Är det "bra för integrationen"?

Anonym sa...

Givetvis ska ungarna lära sig svenska men om du läser lite pedagogisk forskning så lär sig invandrarelever snabbare om även får undervisning på sitt modersmål. Kunskaper i matematik handlar inte om språk. Det handlar om kunskaper i matematik. Hur skulle du lära dig matematik bäst Jean? På svenska eller på ryska?

Berit sa...

Jonas,sk. "pedagogisk forskning" är oftast enbart ansträngningar från lärarfacken att bevisa att det behövs mer lärare.
Föräldrar som är angelägna om att deras barn ska passa in i samhället och få möjlighet till bra arbeten har insett att den tvåspråkiga skolundervisningen stjälper mer än den hjälper. Barnen blir analfabeter i två språk.
Hemspråk är vad ordet anger: språk som talas i Hemmet

Anonym sa...

Berit: Nej, forskning som görs på universitet handlar inte om att få mer lärare till skolan. Eller hävdar du på allvar att pedagogisk forskning som bedrivs av universitet handlar om fackig lobbyism?! Sen visste jag inte att amerikanerna är så goda vänner med lärarfacken i Sverige. Den bästa forskningen om just tvåspråkighet kommer från USA.

Jag själv är aktivt tvåspråkig och känner mig inte alls som en analfabet på något språk. Hemspråket är väl det viktigaste språket för att skapa balanserade människor...

Jean: När människor tappar sina rötter så blir de störiga och indentitetslösa. Nu har hon ju inte hävdat att eleverna inte behöver lära sig svenska... Som sagt var. Sluta måla fan på väggen så fort ni läser "arabiska".

Berit sa...

"Eller hävdar du på allvar att pedagogisk forskning som bedrivs av universitet handlar om fackig lobbyism?!"

Skulle det vara så otänkbart?
Facken styr Sverige! Speciellt undervisningen!


Jag vet att idéerna om tvåspråkig undervisning kom från USA men att man där börjat inse att det skadar barnen. Föräldrar till spansktalande barn i Kalifornien demonstrerar högljutt för att deras barn enbart ska undervisas i engelska i skolan.
Hemspråksundervisning gör att det tar längre tid att lära sig landets språk och därför integreras barnen inte lika fort.
Lärare och politiker hävdar dock hemspråksundervisningen utifrån medlidande och om man är emot det beskylls man för att sakna medkänsla med invandrarna.

Att vara flerspråkig är en stor fördel men skolan ska undervisa i landets språk. Barnen behåller genom livet det språk som man talar hemma om familjen anser det viktigt

Jag är tex. tvåspråkig, min son talar och skriver flytande fyra språk, varav ett är japanska, samt klarar sig hjälpligt på fyra språk till . Mina två barnbarn (2 år och 6) är trespråkiga och kan du tänka dig jag har undervisat både barn och vuxna i "Svenska som andraspråk" i Sverige.

Anonym sa...

Facken styr inte undervisningen. Läroplanen gör det. Men du som har uppenbarligen undervisat borde veta om det då?

Hävdar du fortfarande att amerikansk forskning stödjer svenska fack? Ditt kommunisthat går över all rim och reson. Alla är inte vänsterspöken i Sverige.

Föräldrar protesterar högljutt... Det är ju ett argument som är vetenskapligt.

Hur skadar det barnen? Är tvåspråklighet skadligt för barnen? Jag förstår inte. Har du någon grund för detta?

Dina barnbarn måste vara väldigt skadade då...

Berit sa...

Nu är du avsiktligt vrång Jonas. Om jag vill vara elak tillbaka skulle jag kunna säga att du av någon anledning inte förstår svenska språket fullständigt, men det säger jag inte.
kommunisthat vänsterspöken?? varför skriver du det. är det kommunister som driver kravet om hemspråksundervisning??
Naturligtvis stödjer inte amerikansk forskning svenska fack , varför skriver du det?

Men läroplanen författas och sammanställs av människor som influeras från olika håll.
I de samhällen där föräldrar fortfarande anser sig vara ansvariga för sina barn, vilket naturligtvis inte är 'vetenskapligt" tar man hänsyn till föräldrars omdöme och erfarenhet.

I min förra kommentar skrev jag:
Att vara flerspråkig är en stor fördel men skolan ska undervisa i landets språk.
(Fördel= någonting bra)
Skattebetalare ska inte belastas med kostnaderna för att barn undervisas i olika hemspråk.
Skrev också tidigare:

Hemspråksundervisning gör att det tar längre tid att lära sig landets språk och därför integreras barnen inte lika fort.

Det är skadligt för barnen och för vårt samhälle.
Läs nu detta två gånger så att du förstår vad som menas och inte skjuter från höften igen.

Anonym sa...

Ur New York Times 20 aug 2000
Increase in Test Scores Counters Dire Forecasts for Bilingual Ban
Kan läsas här.

För två år sedan (1998) röstade kalifornierna igenom ett beslut att den tvåspråkiga undervisingen i delstaten skulle upphöra, och att de spansktalande eleverna i stället skulle lära sig engelska genom "total immersion"-metoden -- allting på engelska. Nu har dessa elever förbättrat sig i läsning och andra ämnen i påfallande grad, att döma av proven vars resultat blev kända denna vecka.

Många lärare hade varnat för katastrof. Men de hade fel. I andra klass t.ex. har genomsnittet för spansk-språkiga elever ökat med 9 "procent-enheter", från 19 till 28. I matematik var ökningen 14 poäng, från 27 till 41.

Anonym sa...

Hemspråksundervisning gör att det tar längre tid att lära sig landets språk och därför integreras barnen inte lika fort.

Bevisas var då?

Hemspråksundervisning gör att det tar längre tid att lära sig landets språk och därför integreras barnen inte lika fort.

Bevisas var då?

Varför i hela världen skulle hemspråksundervisning göra att man lär sig landets språk långsammare? Så om man studerar mer så lär man sig mindre?!

Vansinnigt.

Anonym sa...

Själva grejen med hela inlägget är att det är helt fel från första början och inget annat.

Kid Walker sa...

Om du ska lära dig franska, blir det lättare om du samtidigt ska lära dig spanska?

Berit sa...

Det är nog ingen av oss som inte tycker att flerspråkighet är bra. Vad jag opponerar mig emot är att svenska skolan bedriver ordinarie undervisning på hemspråk. Den undervisningen ska ske i hemmen.
Det är alldeles orimligt att skattepengar ska gå till att bedriva ämnesundervisning i tex. matte, historia och geografi på alla de minoritetsspråk som existerar i Sverige.
Finska, samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, jiddisch, swahili albaniska, farsi, arabiska, kurdiska, pashto, armeniska, aserbajdsjanska, engelska.... Listan kan göras hur lång som helst.
Jag vet hur fort barn lär sig svenska om de får koncentrerad undervisning under en tid. De är själva angelägna om att smälta in och det är väl vad vi strävar efter...eller?

Anonym sa...

Va? Du vet väl fortfarande inte vad du snackar om? Det finns ingen komplikation mellan språk och kunskaper. Det vet du Berit. Men du vägrar erkänna.

Berit sa...

Jonas, dina kommentarer är svåra att förstå. Du verkar inte läsa vad jag skriver.

Anonym sa...

Nej, vi är inte angelägna av att smälta in. Vi är angelägna att bli accepterade.

Berit sa...

För att bli accepterad får man allt tänka på hur man bär sig åt och vad man kräver.

Anonym sa...

All modersmålsundervisning är nästan alltid efter vanlig skoltid så det borde vara bra att läsa det... Ju mer utbildning desto smartare?

Berit sa...

Ibland efter ordinarie skoltid, oftast parallellt med. Lärare vill inte arbeta efter ordinarie tid.
Tänker du aldrig på vad det kostar att ägna sig åt något bara för att det "känns bra" och bevisligen har tvivelaktigt positivt resultat? Om undervisningen sker efter ordinarie tid ska extra skolskjutsar tex också sättas in.
Det är alltid någon annan som betalar!!!! ¨Är det så du resonerar?
Vilka språk ska man undervisa i utan att diskriminera?

Anonym sa...

Undervisning kostar pengar. Modersmålslärare undervisa när de får chansen till det och oftast efter ordinarie skoltid.

Det har inte tvivelaktiga resultat. Det är vetenskapligt bevisat om och om igen.

Att ge eleverna en styrka i sitt eget språk ger eleven en god identitet vilket bäddar för mindre trubbel i framtiden.

Det finns redan regler. I min kommun behöver det finnas fem elever för att de ska få undervisning. Räcker med en för de språk som har minoritetsspråksstatus.

Ja, skattebetalarna betalar.

Berit sa...

Om inte språket talas i hemmet på ett sådant sätt att barnen får en "identitet" underkänner du föräldrar och hemspråket är tydligen inte heller det som prioriteras i den familjen.

Anonym sa...

Språk är mer än tal. Att lära sig att skriva och läsa på sitt modersmål är viktigt även det. Även om de talar språket hemma så ska de ha modersmålsundervisning.

Och jag underkänner ingen. Men lärare har en utbildning att lära ut. Det har inte föräldrarna.

Berit sa...

Du resonerar så underligt att det är utom all rim och reson.
Om språket inte talas hemma är det inte ett Hemspråk!
Om inte föräldrar tycker det är tillräckligt viktigt att använda språket, vem är du som ska bestämma över deras önskemål?
Menar du att invandrarföräldrar inte kan läsa och skriva????
Du underkänner verkligen föräldrar och deras ansvar och intresse för sina barn.
Svenska folket har viktigare saker att lägga sina hårt hoptjänade kronor på än sådana dumheter som du hävdar.

Berit sa...

Jag har undervisat invandrarbarn (kinesiska bl.a) vars föräldrar inte behärskade svenska språket tillfredsställande. Det var ännu viktigare för dessa barn att snabbt lära sig svenska så att de kunde hjälpa sina föräldrar, vilket de också gjorde.

Anonym sa...

Det finns en massa invandrarföräldrar som inte kan läsa eller skriva.

Okej. Lärare har en utbildning. Det har inte föräldrar. Det handlar inte om att nervärdera föräldrar utan om ett enkelt faktum.

Det är tragiskt när barnen måste agera föräldrar till sina egna föräldrar. Alla ska ha möjlighet att lära sig svenska men det finns inga bevis överhuvudtaget att modersmålsundervisning skulle stjälpa. Det gäller att informera föräldrarna om rättigheten att läsa sitt modersmål. Den rätten har de tack och lov.

Dumheter?! Så du kallar folks modersmål för dumheter?

Berit sa...

Du kan gå tillbaka till vad Steve skrev i en kommentar tidigare så ser du att det finns omfattande undersökningar som visar att hemspråksundervisning inte gagnar barnen som man en gång trodde. Sverige apar efter USA i mångt och mycket när det gäller jippon inom undervisningen men är tröga på att rätta till misstag. Mycket pga. att det handlar om byråkrati och lärarjobb, som jag tidigare skrev.

Det är dumheter att kräva att barn ska undervisas i ett sk. hemspråk som det inte finns tillräckligt intresse att hålla vid liv i hemmet. Att använda skattemedel till det är också dumheter.
Om invandrare vill ha undervisning i sina hemspråk kan de på frivillig väg samlas och undervisa egna och andras barn.
Jag får också den uppfattningen att du undervisats i hemspråk. Din läsförståelse på svenska är tyvärr inte särskilt bra och det skulle kanske ha varit bättre om tiden ägnats åt svenska språket i stället? Tufft, men en berättigad fråga.

Tror du att skattebetalare i det land du kommer ifrån skulle vara villiga att betala för att svenska inflyttade skulle få gratis undervisning i svenska?

Anonym sa...

Hahaha.

Det råkar vara så att jag har till och med gått i skola på mitt modersmål här i Sverige och ja, i Finland så får eleverna undervisning i Svenska.

Det är inget fel på min läsförståelse. Min förståelse för fördomar och intolerans är det inte heller något fel på. Postningen i sig är från början i aftonbladetklass.

Och fortfarande, du menar på allvar att om man läser sitt modersmål utöver så blir man sämre på svenska?! Vi måste direkt lägga ner all undervisning i engelska. Eleverna blir ju sämre på svenska...

Berit sa...

Svenskan är officiellt språk i Finland (sedan 1919) och inom EU (sedan 1995). På Åland är svenskan det enda officiella språket.

Du har enorma problem med att sätta dig in i vad man skriver. Kanske för att du inte vill/förmår/kan?

Vad tycker du om den utredning som Steve skriver om? Du kan googla mer om det om du är intresserad men det tror jag inte att du är.

Din attityd är:Besvära mig inte med fakta när jag redan har bestämt vad jag ska tycka.

Ja, det tar längre tid för utländska barn att lära sig svenska om en del av undervisningstiden används till hemspråk!
Är det klart och tydligt nog?

Också, vad tycker du om idén att föräldrar och anhöriga donerar sin tid till att undervisar barn i hemspråk på fritiden?

Anonym sa...

Det är en viss skillnad om, typ, pappa och mamma är akademiker och man själv kommit in på Franska skolan, och man alltså alltid rör sig i intellektuell miljö -- eller om pappa och mamma talar dialekten hemifrån Nordjemen och med nöd kan stava sig igenom en text på litterär arabiska (eller kanske inte alls), och man själv nu går i en förortsklass där eleverna talar tio olika språk hemma. (Hade tio olika modersmål, hette det en gång. Men det var då det. Svenska barn uppfostras numera av tant Staten, inte av mamma.)

Barnen fick som sagt bättre resultat, borta i Los Angeles, när undervisningen blev enspråkig. Föräldrarna var tacksamma: nu fick barnen en chans att verkligen kämpa på lika villkor i det nya landet. Tänk på att barn upp till 12-årsåldern har lätt för att lära sig den rätta intonationen. Hörde nyligen en kanske två-årig tös tala utanför mitt fönster. Hon gick upp och ner i tonhöjd, precis som man ska göra på svenska. Vårt språk är ju tonande, låt vara inte lika mycket som kinesiska. Tänk på anden och anden! Två olika ord. Men hur många 15-åringar i betong-ghettona kan uppfatta skillnaden?

(I Helsingfors-trakten har åtminstone förr många finska föräldrar satt sina barn i svensk skola; det har menat att det kan ge konkurrensfördelar: Skandinavien är ofta en enda marknad för de internationella storföretagen.)

Anonym sa...

En del av tiden används ju inte till hemspråksundervisning! Den är nästan undantagslöst efter skoltid.

Du ska nog inte kasta sten i glashus Berit. Det där med att bestämma sig för något...

http://hd.se/landskrona/2007/10/17/modersmaalsundervisning/

Sen handlar mycket om attityd gentemot språket. Om föråldrarna "bestämmer" sig för att bli svenska så gör de ungarna en björntjänst. Föräldrar ska prata sitt modersmål med sina barn och inte svenska.

Anonym sa...

http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/4_02/lindberg_4_02.htm

Kritisk tänkare sa...

Tanken bakom förslaget att lärare skall lära sig arabiska är naturligtvis att de skall undervisa på arabiska, som är Islams heliga språk.

Undervisning på arabiska i svenska skolor är segregerande. Elever i klasser med undervisning på arabiska kommer att vara barn till arabiska föräldrar och muslimer.

Därmed ökar tendensen mot att vi alla snart bor i etniska enklaver.

Forskning runt språkinlärning har ingen relevans i den här diskussionen.

Det blir bara en massa krystade diskussioner med halalhippies.

Mvh

Jean Moulin

Anonym sa...

Heja Berit!

Du har så rätt, håller fullständigt med dej, ge dej inte!

Ann-Marie

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.