14 augusti 2008

Massinvandring minskar vår andel av den gemensamma kakan


En konservativ tankesmedja i Kanada, Fraser Institute, ifrågasätter om minskad befolkning skulle minska inkomsten per capita, eftersom andelen av den gemensamma kakan skulle öka för alla. Man har också genomfört en studie som visar, att skatteintäkterna från invandrarna inte överstiger utgifterna för dem.

En annan konservativ tankesmedja, C.D. Howe Institute, antyder att invandring inte kan hålla den kanadensiska befolkningen ung utan tvärtom kan bidra till att öka dess genomsnittsålder. Alltså fler pensionärer än yrkesverksamma i en överskådlig framtid.

Sysselsättningsstatistik visar att inte ens yrkesutbildade invandrare - bland vilka arbetslösheten är 34 procent - förmår möta kraven på den kanadensiska arbetsmarknaden, och Statistics Canada (Kanadas motsvarighet till Statistiska Centralbyrån) visar att trots framgång med att minska fattigdomen bland kanadensare, så har den inte minskat bland invandrare.

Fraser Institute hävdar att invandrare som kom mellan 1990 och 2002 kostar Kanada årligen 18,3 miljarder kanadensiska dollar utöver skatteintäkterna från dem. Bortsett från påfrestningar på den allmänna välfärdsapparaten, så är 42 procent av invandrarna beroende av subventionerat boende jämfört med 17 procent av befolkningen i övrigt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_impact_of_immigration_to_Canada

Kommentar: det intressanta är att om påståendet i inledningen ovan stämmer, så saknar påståendet om fortsatt och ökad invandring som en förutsättning för vårt välstånd all grund.

Tvärtom reduceras den individuella andelen av den gemensamma kakan.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Det visade undersökningen som genomfördes i Storbritannien också. Viktigast när detta undersöks, tycker jag personligen, är att framhålla hur det påverkar lågutbildade samt låginkomsttagare, vilka är dem som får den största smällen i form av hårdare konkurrens för de aktuella arbeten; men kanske mest vidrigt – det är dessas bostadsområden som fullständigt skiftar.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.