03 augusti 2008

Danmarks största dagstidning avslöjar EU's krav om censur

Viktig information från SPYDPIGEN

JyllandsPostens ledare 2 aug var sannerligen en överraskning!

Ä-n-t-l-i-g-e-n lyftes en liten bit av den slöja som politikerna och massmedia avsiktligt brett ut över hela problematiken om invandringen och utrikespolitiken ända sedan 1970-talet, då EU gick med på det för Europa så avgörande och katastrofala avtalet med araberna utan att inviga den europeiska befolkningen om vad det gick ut på.

Ännu i dag har huvudparten av européerna knappt förstått att EU som en följd av oljekrisen i början av 1970-talet lovade araberna fri invandring av all ledig arbetskraft och främjandet av arabisk kultur (dvs. islam) mot att olja levererades till rimliga priser.

Då EU-politikerna visste att detta tilltag inte omedelbart skulle komma att accepteras av den europeiska befolkningen, antog man nya strafflagar som kunde användas för att knäcka yttrandefriheten och demokratin.
Således står det i slutrapporten från EU's rådgivande Kommission för bekämpande av främlingshat (Bruxelles den 23 maj 1995, 6906/1/96) hur EU-länderna ska bekämpa opposition mot invandring genom insatser inom undervisningen (från lågstadiet till universitetet), forskning, rättsväsendet, politik, reklam etc.
Rasism och xenofobi, diskriminering och hatfullt språk - alla oklara och därmed manipulerbara begrepp! - hittade vägen in i strafflagarna.

EU etablerade ett övervakningskontor, EUMC, som genom ett nätverk ska kontrollera samtliga EU-länders organisationer, partier, massmedia och vanliga människors förhållande och hanterande av dessa begrepp.
Självfallet hade man speciell kontroll på massmedia.

Om journalistik står det i ovannämnda rapport från EU's rådgivande Kommission:
”Vi kräver att det utarbetas en beteendekodex för etisk journalistik som ett medel till frivillig självreglering (= självcensur).
Vid utvecklandet av sådana riktningslinjer ska man överväga effektiva sanktionsmekanismer, som vi ska vi söka stöd för inom professionen (sidan 32). 

Vi rekommenderar att ett europeiskt pris ges för tolerans och förståelse utöver det redan existerande journalistpriset mot rasism (instiftat av EU-kommissionen och Europarådet i samarbete med Internationella journalistförbundet). (sidan 33).


För att få ett balanserat reportage krävs en systematisk, kritisk övervakning av mediernas nyhetstäckning och av hur den tas emot. Övervakningen bör inte begränsas till de tryckta medierna, utan bör även omfatta TV och radio." (sidan 34).Samtidigt tog EU genom den så kallade "Barcelonaprocessen" nästa steg till en förbrödring med de islamiska staterna runt Medelhavet - en sammansmältning mellan EU och de nordafrikanska islamiska länder till vad som kallas "Eurabia". 
Man har gått vidare på den väg man har valt:
I ett tal i Wien den 22-23 maj 2006 hotade EU-kommissionären Benita Ferrero Waldner med lagstiftning mot mediernas yttrandefrihet, om inte dessa "införde och upprätthöll självcensur i sina egna professionella led".

Dessutom införde EU-rådet den 19 april 2007 det beryktade "rambeslutet om rasism och främlingsfientlighet": Om någon kritiserar islam eller muslimer riskerar vederbörande upp till 3 års fängelse!

9 Kommentarer:

Knute sa...

Från Östra Ölands fria horisont :

FRA är väl ingenting
- läs det här:

http://www.silicon.com/publicsector/0,3800010403,39226414,00.htm

- All email, blogs, instant messaging and VoIP calls could be monitored under government proposals - but critics warn the plans go too far.
As of last September telecoms providers must keep all text and phone call records for up to two years under an EU directive, and this is to be rolled out to include all online traffic by 2009 at the latest.

Detta, käre Henrik Alexandersson, är något att bråka om, FRA är ju ingenting mot detta elektronikmonster, som skapas av EU.

Nästa år drar det igång, kanske det redan finns lagrat?

Knute sa...

"Bruce Bawer misstänker att Danmark kan bli det enda västereuropeiska land som lyckas bibehålla sin frihet, och med gängse Shakespeare-referens avslutar han med att det enda ruttna i Danmark är den doft av feghet som via Skagerrak sveper in från Norge och Sverige."

Magnus Orerar

Courage and Cowardice in Scandinavia

Jean Moulin sa...

Läste en längre text av Bat Ye'or om detta för ett par år sedan.

Försökte i all hast hitta den igen, men misslyckades.

Bat Ye'or visade att samarbetet började redan under De Gaulle, alltså före oljekrisen -73, men att den senare gav den "euro-arabiska dialogen" (som jag tror även är det officiella namnet) vind i seglen.

Länder som inte uppfattades som Israelvänliga, t ex Frankrike, fick köpa olja till lägre pris än t ex Holland.

Hon redovisar dokument från möten mellan EU och Arabförbundet i Venedig och i Marocko och långa citat ur dessa som bekräftar det Berit skriver.

Det försåtliga med ramlagen från förra året är, att den lanserades som dels förintelseförnekelseförbud, dels som förbud mot förnekelse av folkmord över huvud taget, i alla fall sådana som Haag-domstolen prövat. Det blev olagligt att ha en annan uppfattning om antal offer för serbernas härjningar än Haag-domstolens. Dvs. domstolen avgjorde den historiska sanningen, inte historiker, som sinsemellan kan ha olika uppfattningar.

Förutom detta kräver den att EU:s medlemsstater skärper sin hatbrottslagar.

Berits ord om övervakning och krav på massmedierna är dock som en kall fläkt. Det förklarar å andra sidan ganska mycket. Men. . . kan man mot denna bakgrund hävda att den nya superstat som EU formar sig till att bli verkligen är en demokrati? Förutsätter inte demokrati ärlig journalistik och att alla fakta redovisas?

Balder sa...

Spydpigen manglede at give adressen til EU lovforslaget

Council of the European Union - Framework decision on Racism and Xenophobia 19 April 2007

Og så selvfølgelig denne her:

Euromediterranien - Barcelonaerklæringen, EU aftaler med 10 Nordafrikanske lande

Jean Moulin sa...

Har hunnit sitta framför tv:n och dricka kaffe och smälta det Berit skrev.

Det som verkligen gör mig vild och upprorisk i texten är detta med pris för tolerans och förståelse.

Hur kan en journalistik med sådana ambitioner bli ärlig?

En viktig fråga: tolerans och förståelse av vad? Intolerans?
Hederskultur? Kvinnoförtryck? Homofobi?

Handlar det inte egentligen om att skapa grupptryck och konformism så att ingen törs ställa besvärliga frågor?

Och vad skiljer det från den sorts grupptryck och konformism som alla diktaturer eftersträvar?

Ett exempel på hur långt det har gått åt det hållet var när Nalin Pekgul för några år sedan berättade i tv, om hur hennes svenska riksdagskollegor kom fram till henne och frågade om de vågade tala om hedersvåldet.

Hade Pekgul sagt att det borde de inte, så hade de tigit. Nu kunde de lättade ta bladet från mun.

Kanske de ändå fortsatte att tiga eller begränsa talet om företeelsen till speciella tillfällen då det inte kunde "underblåsa" främlingsfientlighet.

Självcensur eller självreglering som väl EU föredrar att kalla det!

Jean Moulin sa...

”I ett utfall av överdriven försiktighet valde Rädda Barnen nyligen att censurera sin egen forskningsrapport om hederskultur och sexuella övergrepp i Mellanöstern.

De tog till och med bort ett så enkelt faktum som att 'Tonårsflickor kan tvingas att gifta sig vid mycket låg ålder. Termen ’tvångsäktenskap’ antyder att minst en av parterna inte har givit sitt samtycke till föreningen'."

SvD

”Den senaste tiden har Rädda Barnen varit i blåsväder efter att ha censurerat delar av forskaren Pernilla Ouis rapport om hedersrelaterat våld i Mellanöstern. Redan före denna debatt har det riktats både intern och extern kritik mot Rädda Barnens tvehågsna hållning i frågan.
Rädda Barnen är emellertid inte ensam om en bristande förmåga att hantera hedersfrågor. Organisationen har sällskap av den särskilda myndighet som skall företräda barnen – barnombudsmannen, BO.”


SDS

Mitt äckel känner inga gränser över den här sortens ”välvilliga” censur. ”Välvillig” mot vem? Förövare eller offer?

Frågan ofrånkomlig: vad mer censureras?

Hur kan vi visa förståelse för de som likt Rädda Barnen (Skit i Barnen?) och BO oroar sig för underblåsning av "främlingsfientlighet" och därför förvanskar och censurerar och, inte minst, sviker de utsatta barnen?

Vad är det för människor? Vad är det för vuxna? Hur ser deras ”vuxenpoäng” ut?

Jo, jag kan höra deras resonemang, som låter ungefär så här: om vi berättar allt, så förbättrar vi inte för barnen, utan försvårar en dialog med förövarna. . . förlåt, föräldrarna. Det här ingår i ett kulturmönster, och sådana kräver andra medel än att avslöja missförhållanden som avviker från svensk kultur. Det är därför dialog är bättre än upprördhet och polisiära insatser. Bla, bla, bla.

Men lyssna noga, läs mina läppar: jag köper inte det där!

Jean Moulin sa...

Tack Balder.

Första klara text rörande ramlagen som jag läst.

Som framgår redan i början av den så kriminaliserar den all islamkritisk och även invandringskritisk agitation.

De främsta spridarna av negativ publicitet rörande islam och muslimer är dock de vanliga massmedierna.

Deras rapportering kan antagas ge upphov till mer missaktning mot muslimer än någon så kallad "islamofobisk" blogg med tre till fyratusen besökare per vecka. Hur skall tankepolisen hantera det?

Jo, genom "övervakning" och "journalist-etik" och "pris för förståelse och tolerans". Eller som man säger "självreglering".

När kommer första tidningsåtalet?

När kommer t ex Dansk Folkeparti att åtalas?

Jean Moulin sa...

Ursäkta om jag är lite über-flitig just nu.

Men om man kan få fängelse för "islamofobi", riskerar man då inte att misshandlas eller mördas i fängelset, med tanke på hur den etniska sammansättningen numera ser ut i ett modern västeuropeiskt fängelse?

Ponera att man ligger där i gymmet och lyfter, när en snubbe i linne och guldkedja kommer fram och frågar vad man sitter för.

Om man svarar "hets mot folkgrupp", vad händer då?

Hannelore sa...

Knute:

EU-direktivet är redan på väg att införas i svensk lagstiftning:

http://www.regeringen.se/sb/d/8586/a/91521

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.