13 augusti 2008

Är svenska kyrkan på väg att byta ut kristendomen mot islam?

Bild: rastplats i Bohuslän. Skylten fick inte sitta uppe länge förrän den stals. Det var väl någon som kände sig "kränkt".

Det är inte kristendom som svenska kyrkans präster förkunnar utan en sekulär statsreligion som försöker avskaffa korset av "hänsyn" till muslimska invandrare: "Begravningsplatser ska inte prydas av starka symboler för en viss religiös trosuppfattning." Prästerna själva gillar nog inte korset, det är för dystert och påminner oss om döden. I vår sköna nya värld ska det helst ska vara regnbågsflaggor och liknande.

Kanske lika bra att svenska kyrkan ersätter korset med symbolen för fornminne, neutralt och bra?

Det stora felet de kristna i den svenska kyrkan gör är att inbilla sig att muslimers tro är lika from och snäll som deras egen. "Vi är alla troende bröder och systrar", och sådant där. De söker likheter och bortser från olikheter. Plus en massa Mellanösternpolitik, det är välkänt att svenska kyrkan ställt sig på arabernas sida mot Israel. Det är hemskt att närvara vid en gudstjänst där stämningen plötsligt avbryts av en predikan som låter som Sveriges Television. Inte underligt att folk säger upp sitt medlemskap.

Att visa barmhärtighet är oerhört viktigt i kristendomen, att ta vara på sin nästa. Men vem är då min nästa enligt svenska kyrkans definition? Jo, att följa ett politiskt beslut och ta emot alla som söker asyl, fastän bara en tiondel av dem är riktiga flyktingar som behöver skydd.

Svenska kyrkan har missuppfattat vad kristendom är. Det är inte rätt att vara god på andras bekostnad, de som ska betala kalaset. Det är inte kristendom utan socialism prästerna predikar.

11 Kommentarer:

Anonym sa...

Lite off topic men ändå:
Wehrmacht använde korset som symbol fram till 1945. I de annars mest vederhäftiga fackböcker bukar det benämnas "Balkankreuz", med oklar syftning till Balkan.
Egentligen är den rätta benämningen "Balkenkreuz", d v s Balkkors eftersom det är byggt av balkar.
Undrar förresten när kyrkan skall bannlysa korset eftersom det solkades av nazisterna under andra världskriget?

Anonym sa...

Knute skriver:
"Det stora felet de kristna i den svenska kyrkan gör är att inbilla sig att muslimers tro är lika from och snäll som deras egen. "Vi är alla troende bröder och systrar", och sådant där."

Det är ett naivt önsketänkande att troende skulle förenas över kulturella, historiska och politiska avgrunder, bara just genom att vara troende.

Sanningen är nog snarare den att förhållandet mellan mig som varande ateist, humanist och sekularist, och en "vanlig" svensk kristen då det gäller värdegrund och kulturell bas, är mycket närmre och mera djupgående än det den kristne någonsin kan få med "vanlig" Saudisk muslim.

Anonym sa...

Ip, hur kan man samtidigt vara ateist och humanist?
Det är en seriös fråga och jag syftar inte på att 1900-talets största förbrytare, Hitler, Stalin, Pol Pot et consortes, var uttalade ateister. Jag är bara nyfiken.

Jean Moulin sa...

Detta får mig att ytterligare överväga att begära utträde ur Svenska Kyrkan.

Anonym sa...

Lasse, jag utgår från att din fråga är allvarligt menad och inte det vanliga tröttsamma insinuanta tjatet man kan höra från delar av den religiösa falangen som surt försöker hävda att en human människosyn inte är möjlig utan kristendom.

Jag kallar mig humanist främst av två orsaker. Dels är jag medlem av förbundet Humanisterna. Inte en särskilt aktiv medlem, men ändock.

Jag har också kommit fram till att jag även innan jag kände till organisationen Humanisterna, ur ett filosofiskt perspektiv nog borde kalla mig humanist. Åtminstone ligger det nära till hands.

Jag använder inte begreppet så mycket för att positionera mig mot religionen, men kan ändå tycka att det finns ett problem i en religiositet som ibland verkar lämpa över svåra frågor på "han däruppe", när det i själva verket är människan som är ansvarig för sina beslut. Omständigheterna spelar förstås roll för vilka beslut man tar, men det är en annan historia.

Jag har förresten även studerat inom främst humaniora och är väl humanist även i det avseendet.

Förresten, att Hitler var uttalad ateist är så vitt jag vet mycket omdiskuterat. Vad jag vet var han katolik och förespråkare för en kyrka som tjänade staten (så som de katolska prästerna i Italien gjorde).
Stalin och Pol Pot var främst kommunister. De flesta som dog under deras välde gjorde inte det för att de var religiösa, även om de två säkert gärna ville utrota religonerna. Om deras vanvettiga massmördande skulle ha hindrats av en gudstro vet jag inte. Historiskt ser det dock tyvärr inte ut som om religiös dyrkan skulle vara något hinder för mördande och krigande, utan det är snarare så att man ofta söker stöd i den eller den religionen/guden för att ha ihjäl andra männsikor.
Hade det varit annorlunda skulle jag nog stannat kvar i Svenska kyrkan som stödmedlem åtminstone.

Knute sa...

Jag har det med Svenska Kyrkan som med Svenska Spel. Har jag nu lämnat in lottokupongen och betalat kyrkoskatt i alla år så vete fan om jag inte någon gång ska vinna högsta vinsten i Guds Stora Lotteri.

Anonym sa...

lasse, läs gärna på lite mer om Hitler och hans "ateism", för det är helt enkelt inte sant att han var ateist. Det är en "standardkommentar" som man kan se lite då och då som det finns väldigt lite uppbackning för.

Tyvärr ser man ofta tricket att genom "guilt by association" associera ateism med just de tre personerna du nämner, när samtliga är väldigt dåliga exempel. Därmed inte alls sagt att du försökte detta, jag bara påpekar ett sorligt faktum.

Om man med ateist menar någon som klart och tydligt tar avstånd från allt vad religion innebär och tydligt påpekar att man inte har en tro på någon övernaturlig gudomlighet eller att religiösa urkunder har gudomligt ursprung så är det solklart att det inte stämmer in på Hitler, tvärtom i så fall.

Hitler påstår t ex han att han fått ett "religiöst uppvaknande" under WW1 då han säger sig fått hjälp från "en röst" att lämna ett ställe där en granat slår ner. Han får senare en vision på sjukhuset (som vissa tror beror på en medicinskt framkallad hallunication). Hans fruktansvärda tankar om judendomen har ju en solklar religiös bakgrund (speciellt då inom katolicismen) och han såg det som att han helt enkelt "utförde guds vilja" i utplåningen av dem. Han såg "kristendomen som grunden till vår nationella moral". Goebbels skriver att Hitler hatar kristendomen men är djupt religiös (det är sådana här kontradiktionella påståenden som gör att det är debatterat vad han egentligen tyckte), osv.

Det är inte en helt kristallklar historia, men någon vidare ateist var han inte.

Vad gäller Stalin och Pol Pot så stämmer det nog att de var ateister - de trodde med stor sannolikhet inte på någon gud (vilket är det enda som ateism innebär, det är inget värdesystem i sig). De var dock inte rationalister, något som är en grundval för en humanist. De ersatte helt enkelt ett dogmatiskt system (religion) med ett annat (dogmatisk extrem kommunism). De utförde inte sina handlingar i "ateismens namn", utan i ett sjukt dogmatiskt systems namn.

Att vara humanist förutsätter att man inte har tro vare sig på religion eller andra dogmatiska system utan istället försöker att rationellt angripa de problem som vi ställs inför, där etik och moral diskuteras och värdesätts - inte är något fixt eller ignoreras. Därför är en humanist nödvändigtvis ateist, och samtidigt skulle aldrig Stalin eller Pol Pot kunna varit humanister.

Anonym sa...

Jag instämmer till fullo med bloggaren. Det här handlar bara om politiskt korrekt idioti på högsta nivå. Kanske ska även korset i vår blågula flagga förbjudas inom en nära framtid?

I så fall sker det med samma pk-anpassade motivering som i det aktuella fallet: "Vi ska inte stöta oss med andra religionsutövare"...

Än så länge låter den här cirkusen som ett långsökt aprilskämt. Och visst luktar det som ett illa dolt skämt lång väg, precis som den i dessa dagar aktuella surströmmingen.

Mitt i den stanken är det heller särskilt oväntat att vissa ateister med "humanistiska" förtecken vädrar (!) morgonluft...

Knute sa...

Bengt,

ruskig tanke "Kanske ska även korset i vår blågula flagga förbjudas inom en nära framtid?"

Flaggan gillas ju inte i den islamiska världen, och bränns. Jag börjar verkligen gilla de skandinaviska korsflaggorna, de är en påminnelse om att vi måste slå vakt om vår frihet.

Knute sa...

Christian, storartad utredning om de hemska diktatorernas "tro". Jag har inte riktigt begripit mig på "humanisterna" förut, men nu börjar det klarna. Ungefär som när jag läste Sam Harris bok "The end of faith" och efter att genomlidit en fruktansvärd genomgång av världsreligionernas hemskheter blev glatt överraskad när han började tala om "andlighet".

Anonym sa...

Bengt Johansson skrev:
"Mitt i den stanken är det heller särskilt oväntat att vissa ateister med "humanistiska" förtecken vädrar (!) morgonluft..."

Bengt jag tycker det är mycket viktigt att du beaktar de idéer som de flesta humanister kan ställa upp på (och som ju är de som gör att man kallar sig just humanist) och de tankar som finns bakom beslutet att kalla sig ateist (Christian förtydligar det).

När du gjort det inser du förstås att att om en humanist och en ateist kritiserar kristna symboler och tecken i vår kultur, så gör han det för att han tar deras betydelse på allvar och inte bara ser dem som kulturellt krimskrams.

En person som utövar sådan kritik måste naturligtvis vara konsekvent och rikta den även mot andra religoners symboler (kanske inte i samma andetag, men det måste finnas där). Den som inte gör det är ett inkonsekvent, fäaktigt, pk-förgiftat mähä som inte är värd att ta på allvar. Det är en person som hackar på det som är bekvämt och politiskt godkänt att hacka på. Lars Vilks betedde sig tex INTE så då han gjorde sitt teckningsprojekt (om hans motiv var usla vet jag inte, men hans projekt var åtminstone inte bekvämt för honom).

Eftersom jag är uppvuxen i en kristet präglad kultur, kan jag lättare umgås med kristna symboler utan att behöva tänka på vad de verkligen betyder och har betytt. Jag känner inget omedelbart behov att rensa det offentliga rummet från kristna symboler, utan kan ibland tom uppskatta dem som "kulturellt krimskrams" (likt röda stugor, dalkullor, gåsapågar, midsommarstänger, jultomtar etc).

De som vill ta bort delar av det svenska kulturarvet med motivationen att nya svenskar inte skall ta anstöt, måste sätta sig ned och tänka en gång till på vad det är de egentligen säger. Självklart är det helt befängt! Man kan inte inte i ett slag skapa ett kulturellt vakuum för att alla kulturer skall ges lika mycket plats. Kulturer fungerar inte så helt enkelt. Sverige är inte, och skall inte vara, en slags "kulturneutral" plats. Hur den svenska kulturen egentligen ser ut och utvecklas är något vi måste träta om, men ATT den ser ut det är ett faktum.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.