07 augusti 2008

Sol, vind och vatten

Både Al Gore och Obama predikar att vi måste ge upp vårt beroende av fossila bränslen inom 10 år. Obama använder frasen "vid slutet av min första period som president".

Det är tydligt att vi totalt ska glömma den urtråkiga verkligheten.

Just nu bidrar "alternativa" energikällor med 7% av det årliga behovet, det inkluderar vind, sol, biomassa, vattenkraft och jordvärme. Bortse från vatten och jordvärme och det är bara 4%.

Både Gore och Obama måste vara oerhört dumma om de tror att världens mest avancerade industriella nation med den största ekonomin kan drivas utan det bränsle som finns i kopiösa mängder.

Sol?
Det visar sig att solstrålningen som når vår jord är inte ens tillräcklig för USA ensamt. Vi måste i så fall använda Jupiter och konstruera en enorm solcell där som fångar upp den energi vi behöver. Kanske tänkbart men inte inom 10 år!

Vind?
Visst, det finns användbar energi där men det blåser inte ständigt och att lagra den energin i batterier är problematiskt.
Samma gäller för energin i tidvatten och vågor. Problemen är tekniska och är även mer begränsade än för vind och sol.
Alkohol från växter tar mat från behövande samtidigt som det åtgår mer energi att tillverka och transportera än vad man får ut.
Kärnkraft skulle kunna produceras i tillräcklig mängd för att driva vätebränsleceller för alla våra bilar och elektricitet för all industri, men var ska man bygga kraftverken?
Ingen vill bo nära en sådan anläggning även om den byggs enligt alla konstens regler. De använda bränslestavarna och det bestrålade vattnet är bara en liten irritationsfaktor jämfört med hotet om att ha en reaktor nära ett bostadsområde. Båda faktorerna är irrationella men den senare den mest omtvistade.

Det finns lagrad energi i allt omkring oss men tron att vi ska lösa vårt energibehov inom en nära framtid genom sol, vind och vatten är en fantasi. (Eternity Road)

Den tekniskt möjliga lösningen är att ta till vara den stora mängd olja som finns lagrad.
USA, liksom resten av den industriella världen har mycket investerat i olja, inte på grund av någon politisk sammansvärjning utan därför att andra energikällor är underlägsna.
Förbrukningen ökar inte därför att vi slösar. USA producerar två gånger så mycket
per energienhet som man gjorde 1950 men ändå har behovet ökat tre gånger så mycket.
Energi är bundet till tillväxt och ekonomin fortsätter att innovera och expandera men Obama tycks ha andra planer.

11 Kommentarer:

Anonym sa...

kan ju vara värt att satsa nåra slantar på att utveckla bättre sätt att använda energin som finns i oljan, för du måste väl hålla med om att miljön tar stryk av förbränning av fosila bränslen. men kanske inte i den mängd som gore & co påstår

Anonym sa...

"Det visar sig att solstrålningen som når vår jord är inte ens tillräcklig för USA ensamt. Vi måste i så fall använda Jupiter och konstruera en enorm solcell där som fångar upp den energi vi behöver. Kanske tänkbart men inte inom 10 år!"

Där har de väldigt fel.

Forskare har visat att tacka 1-2% av sahara med solceller skulle räcka för att täcka HELA jordens energiförbrukning.

Enda problemet är att 2% av sahara är VÄLDIGT stor yta.

Anonym sa...

Heja Obama!

Anonym sa...

http://www.funnyordie.com/videos/64ad536a6d

Anonym sa...

Det som är problematiskt i energi/miljö-debatten är, inte helt överraskande, att det finns för många intressen inblandade för att man som privatperson skall kunna tillägna sig en åsikt som man kan vara någorlunda säker på.

Senaste exemplet är hur ledningen för Gröna bilister visat sig vara en del av etanolmaffian. Att inte samma mekanismer skulle gälla för oljeindustrin kan väl ingen på allvar tro.

Om det endast gällde att vaska fram hårda vetenskapliga fakta och presentera dessa på ett sätt som gemene man kunde begripa, skulle det vara svårt nog, men fullt möjligt.
Nu handlar det även om stora ekonomiska- och maktintressen. Soppan som kokas på dessa ingredienser kräver en mästerkock för att avsmakas och analyseras.

Personligen hoppas jag för Sveriges del på en utveckling av kärnenergin i kombination med klassisk energikällor som vattenkraft. Till denna tunga basenergi kan man sedan lägga alternativa källor som används lokalt. Exempel på detta kan vara egenproducerad el till villor och hyreshus. Något som verkar vara fullt möjligt efterhand som solcellerna ökar i effektivitet och sjunker i pris. Detta minskar även sårbarheten i samhället.

Att göra oss kvitt oljan är för mig självklart. Det finns ingen anledning att gynna den ekonomi som är så intimt sammakopplad med vissa stater som idag direkt hotar our way of living.
Om suget efter olja skulle minska drastiskt kan man ju fråga sig hur saudierna skulle finasiera sina moskebyggen runt om i världen. Genom att sälja kamelskit eller?

Berit sa...

marthin, mycket kan sägas om flickan men humor har hon!

Berit sa...

Deep, här är lite matte:

Låt oss anta att vi använder 13 kw per dygn och person, det är ungefär vad konsumenter i industriländer använder. Det krävs att man installerar 520 m2 solpaneler på ett mycket soligt ställe. Det ger utrymme för 10% effektivitet och det faktum att panelerna bara ger full effekt under en fjärdedel av dygnet.(4x10)
Vi behöver dessutom ytterligare 300m2 för att framställa energi för tillverkning, skötsel, underhåll och nyanskaffning. Det blir över 800m2 och det finns inte plats på jorden för var och en att uppta så mycket yta.

Min avsikt med denna posting var att visa på de energikällor som diskuteras och realistiskt se de begränsningar de har. Jag tror nämligen att de allra flesta inte har en aning om vilken ynkligt liten betydelse den sk. alternativa energin har och de enorma tekniska problem det innebär att utveckla sol, vind och vatten så att det verkligen får någon betydelse.

Till Anonym #1:,titta på den sista delen av min posting.. Vi har verkligen blivit mycket effektivare när det gäller att utvinna energi ur olja och kan säkert bli ännu bättre

jts sa...

Berit!
Jag håller med om det mesta du skriver, men denna gång framförde du rena sakfel. Det bör du verkligen undvika om du på ett trovärdigt sätt skall framföra "våra" ståndpunkter. Även "Deep" är fel ute i denna fråga. Det korrekta är att ca 1/3 del av saharas yta täckt av solceller med 10% verkningsgrad genererar på årsbasis den energimängd som skulle behövas för att tilgodose hela världens befolkning (6 miljarder)om de förbrukade enbergi motsvarande medelamerikanen. Detta är ren fakta baserad på kunskap om solinstrålning samt den faktiska energiförbrukningen i usa. Detta är min profession, så jag vet vad jag talar om.
jts

Berit sa...

Jts, håller med dig om att man ska vara så saklig som möjligt och här är ett fält som jag inte är hemma på.
Visserligen har jag under mer än 10 års tid levt "off grid" så praktisk erfarenhet har jag.
Jag litar emellertid fullständigt på min vän Fran som har skrivit både den ursprungliga postingen och en lång kommentar om detta.
Du hittar den under länken till Eternity Road i texten i min posting.
Han börjar med att säga att du gör ett fatalt misstag genom att sammanblanda den råa energi som kommer in med användbar energi.
Säg till om du vill att jag översätta hela texten .

Johan sa...

Berit 800 kvadratmeter gånger 7 miljarer människor blir 5.6 miljoner kvadratkilometer, 62% av saharas yta.

Jag håller till fullo med om att solenergi(förutom för uppvärming av vatten etc) aldrig kommer stå för en stor del av vårt energibehov, men det är inte på grund av brist på landyta.

Problemet är snarare att man måste bygga tiotals miljarder solpaneler för att det ska göra någon skillnad. För att täcka ovan nämda yta behövs 56 miljard solpaneler som är 10*10 meter stora. Ska vi göra det fram till 2100 måste vi bygga 70 000 solpaneler per dag, varje dag och då räknar jag inte ens med ersättningspanelerna! 7 miljoner kvadratmeter per dag, 700 fotbollsplaner...

Lars-Olof sa...

Problemet som kvarstår är att det 2100 är 14 miljarder människor på jorden eller mer, 1970 var vi 4,5 miljarder och nu 7 miljarder.
Generationerna efter oss får bara acceptera att vi tömde resurserna helt i onödan. Fortfarande sitter det till 90% av alla bilar som förflyttar sig över jorden endast en person.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.