07 augusti 2008

Vänstern ett hot mot demokratin

Knutes postning om den undermåliga polisinsatsen för att skydda demokratin i Umeå mot vänsterns attacker, påminner om det svenska etablissemangets utnyttjande av vänsterextremister mot Ian Wachtmeister 1998:

"Jesuiterna bekände sig till tesen 'Ändamålet helgar medlen'. Är ändamålet tillräckligt högt kan vilka medel som helst tillämpas.'

'Februari 1998: Svegfors, redaktör för Svenska Dagbladet, säger inför häpna åhörare på Institutet för företagsledning, IFL: 'Wachtmeister har inte en chans. Han kommer på sin höjd att få 0,2 procent. Vi kommer nämligen inte att skriva om honom.'

På en direkt fråga förklarade han att med 'vi' avsågs så gott som alla svenska medier!'

'Det nya partiets valturné började alltså de första dagarna i juni 1998.

Strax efter midsommar 1998 väller huliganerna in på våra möten. Veganer, kommunister, antifascister och allt vad de kallar sig, jämt och ständigt dirigerade av Ung vänster med SSU som tillbakadragen observatör. De genomförde organiserade kravaller och bröt alla tänkbara lagar som ska skydda yttrandefriheten på, i laga ordning utlysta, valmöten. Det började i Gävle och fortsatte i Norrtälje, Stockholm, Nynäshamn, Västervik, Kalmar, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Umeå, Skellefteå, Luleå, Linköping, Jönköping, Lund, Malmö och, om igen, Stockholm. I den mån det över huvud taget fanns någon polis försökte de i regel att hålla huliganerna på avstånd, men det var ett herrans väsen, det kan jag garantera. Vi avbröt dock aldrig ett möte utan drog upp ljudnivån på våra högtalare. Pia Dahlström, som framträdde tillsammans med mig vid flertalet kravallmöten, var tuff och stark. Och talade utmärkt. Bra jobbat, Pia”

Läs mer av Ian Wachtmeister här

Även detta är relevant i sammanhanget:

"En förutsättning för en fungerande fri debatt är fri tillgång till information. Den har i vårt land skyddats i grundlagen genom straffrihet för meddelare, genom anonymitetsskydd och genom allmänna handlingars offentlighet. Vad gäller den politiska debatten är det emellertid i praktiken en grundförutsättning att det finns fri tillgång till utförliga och korrekta källor om politik och samhälle. .

Även om var och en har rätt att ge ut tryckt skrift, har media och då särskilt de offentligägda ett särskilt ansvar för att olika åsikter kommer till tals i samhällsfrågor eller speglas i en ärlig journalistik.

I de västerländska demokratierna har åsikts- och yttrandefriheten också ett särskilt värde som en del av den individuella personliga friheten. I Sverige har detta kommit till uttryck i folkhemmets idéer om den fullmyndige medborgaren som aktiv och ansvarstagande deltagare i samhällets angelägenheter."

Politikens haveri

Om riksdagens och regeringens skamliga tystnad om vänstervåldet:

Bekämpa Sd med debatt, Sabuni!

1 Kommentarer:

Carl T sa...

Bara som en parentes bekände sig jesuiterna aldrig till den av Wachtmeister påstådda tesen. Sådant hör till en svunnen tids lutherska statspropaganda. Det vet nog varje historiker i dag. En parentes, som sagt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.