29 september 2008

Asylsökande i 14 västeuropeiska länder 2007


Sverige 36 207
Frankrike 35 207
Storbritannien 28 903
Grekland 25 025
Tyskland 19 164
Österrike 11 879
Belgien 11 115
Schweiz 10 387
Spanien 7 477
Nederländerna 7 102
Norge 6 508
Irland 3 984
Danmark 2 226
Finland 1 505
Italien Uppgift saknades i källan IGC

Källa:
Riksdag & departement 25/2008, bild Falkblick

Gemensamma asylregler i EU

"När Sverige gick med i EU var asylpolitiken något vi aldrig skulle samarbeta kring. Nu går den svenska regeringen i täten för en gemensam flyktingpolitik. Många tror att det leder till skärpta regler för Sveriges del.

Genom att undanröja de stora skillnaderna som finns idag mellan medlemsstaternas asylprocesser och vilka kriterier som gäller för vem som ska få asyl, vill man undvika att flyktingar ’asylshoppar’ och tar sig in i unionen genom att söka sig till det land där ribban ligger lägst. Många är rädda för att detta kommer att leda till en gemensam europeisk politik som är strängare än dagens svenska.

Bodil Ceballos, miljöpartiets talesman i flyktingfrågor är en av dem.
’Vi motsätter oss alla försämringar i den svenska asylrätten som riskerar att bli följden av harmoniseringen av asylrätten i EU-länderna. Det finns en pakt mellan moderaterna och socialdemokraterna i den här frågan och vi ser flyktingpolitiken som en av de viktigaste skillnaderna mellan oss och s inför nästa val’ säger hon."

Anders Orrenius i Riksdag & departement 25/2008, anders.orrenius@riksdagen.se

Hans E Andersson, lektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola konstaterar i artikeln att ”Som de politiska vindarna blåser är det svårt att tro på en generös asylpolitik.”

Från Inger-Siv

* * *
Kommentar av Knute: Sverige har 1,8 procent av EUs befolkning (9 miljoner av 493 miljoner) men tar ensamt emot runt 17,5 % av alla asylsökande! En rimlig nivå på asylmottagandet skulle alltså vara en tiondel, 3600 personer i stället för 36 207.

Gemensamma asylregler skulle vara förfärligt för Europa. Grymt av svenska politiker att försöka övertala EU att att ha samma generösa flyktingpolitik som Sverige.

Sverige behöver invandrare, säger dom. Ett sådant påstående är ägnat att ta bort uppmärksamheten från att det faktiskt är flyktingar det handlar om. Diskussionen om behovet av arbetskraft i framtiden är ett sidospår. En flykting kommer hit för att han har behöver skydd, inte för att han söker arbete. Om Sveriges generösa asylpolitik i själva verket är en kamouflerad arbetskraftsinvandring så är det skamligt. Begriper inte den snattrande politikerklassen att man inte kan kräva av en riktig flykting att han ska jobba? Om man gör det är det import av slavar det handlar om. Nej låt dem sitta i sina höghusghetton och leva på socialbidrag. Eller avvisa alla direkt som inte har riktiga flyktingskäl.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.