29 september 2008

Danskarna uppfann hjulet

De tidigaste exempel på hjulburna transporter man har hittat är vagnar i torvmark i nordvästra Tyskland och Danmark. Sedan kan spridningen av tekniken ha skett från norr till söder, från nordvästra Europa med dess skogar med användbart hårt trä till de öppna stäpperna i sydost och sedan längre söderut till Mesopotamien.

Ett bevis är att ordet för "hjul" i det indoeuropeiska urspråket betyder "att vända, snurra" medan orden för hjul i sumeriska och semitiska verkar vara lånord från indoeuropeiska.

Frågan om ursprunget är kanske mindre viktig än att man nästan samtidigt började använda hjulförsedda fordon hela vägen från Danmark till Mesopotamien. Detta skall ha skett cirka 3500 f.Kr.

Solvognen är från 1350 f.Kr. Den påträffades år 1902 i en mosse på Själland. Idag står vagnen på det danska nationalmuseet i Köpenhamn.

Did Prehistoric Europeans Invent Wheeled Vehicles?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.