09 september 2008

Den häpnadsväckande historien om våra förfäder

Nyligen presenterades en genetisk undersökning som påstods visa att svenskar och danskar inte alls är nära släkt. Svenskar liknar tyskar. Och danskar och norrmän liknar holländare.
Tittar man närmare så visar det sig emellertid att det bara är stockholmare och köpenhamnare som jämförts. En stor del av Stockholms befolkning under medeltiden och framåt var tyskar. I Gamla Stan finns Tyska kyrkan som påminnelse om det.

Intressant att tidningarna vågar börjar skriva om genetik. För att citera Berit: Det är inte politiskt korrekt att acceptera genetiskt arv för då blir det ju plötsligt skillnad på män och kvinnor.

Europa var den sista av kontinenterna som blev befolkad av människor. Anledningen var neandertalarna som bodde här (bild). Neandertalarna hade större hjärnor än vi, ändå konkurrerades de ut därför att människorna var bättre på att samarbeta.

Människorna hade religion, ett chip i skallen som gjorde att de kunde fjärrstyras och dansa och marschera i takt, det gjorde dem oövervinnerliga. Neandertalarna var individualister. Även om vår tids européer inte har någon släktskap med neandertalarna har de övertagit deras individualism. Är det Europa, denna världsdel som är så varierad och gynnad av naturen, som gjort dem sådana?

Istiden präglade våra förfäder. Efter tiotusentals år av kyla försvann isen. Jordbrukare från Västasien vandrade in, 17 procent av Europas befolkning härstammar från dem. Ättlingarna till istidens jägare övergick till jordbruk och stadsliv.

Men det genetiska arvet skiljer sig mellan könen. Eva hade sju döttrar i Europa men Adam hade inte lika många söner. En undersökning visar att fyra av fem män i Europa härstammar från jordbrukare som för tiotusen år sedan flyttade in från Mellanöstern.
Över 80 procent av Y-kromosomerna hos dagens europeiska män härstammar enligt studien från inflyttade bönder. Däremot tycks majoriteten av de europeiska kvinnornas genetiska arv komma från jägare och samlare. Forskarna tror att invandrade manliga jordbrukare kan ha haft ett ”reproduktivt övertag” över jägare och samlare i det viktiga skiftet mellan jakt och jordbruk.

Kanske myten om hur den bofaste jordbrukaren Kain mördade herden Abel avspeglar jordbrukets uppkomst och införande i Mellanöstern.

I våra dagar upplever vi en liknande folkvandring därifrån. Under den allra senaste tiden har en ny "religiös" folkvandring till Europa börjat, den största demografiska förändringen sedan neandertalarna försvann ur historien för 30.000 år sedan.

Edens sju lustgårdar i Europa:Alla européer kan spåra sitt släktskap tillbaka till sju kvinnor som levde för över 20.000 år sedan. Om dessa sju klaners släktträd skrev genetikern Bryan Sykes år 2001 boken Evas sju döttrar: Katrine, Xenia, Jasmine, Velda, Ursula, Tara, Helena.
Över 45% av Europas befolkning utgörs av ättlingar till Helena. Hon föddes för 20.000 år någonstans i Dordognes och Vezeres floddalar, i södra och centrala Frankrike.

8 Kommentarer:

Krigsblogg 2007 sa...

Jag har hållit på att titta på den där undersökningen i nästan en vecka nu!

En intressant sak är ju hur väl de genetiska "avgränsningarna" stämmer överens med de kulturella/geografiska/politiska!

Det här borde vara ett dråpslag mot den postmoderna föreställningen om "identitet" som en i första hand social "konstruktion"...

/Erik

Anonym sa...

Hehe men Stockholm är väl Sverige.
Det är lite som historielektionerna när man fick lära sig att "svenska" vikingar åkte öster ut... har dock lite svårt att tänka mig att vikingar som bodde på västkusten och skåne åkte öster ut.

apropå neandertalare blir jag mer och mer övertygad om att vi i Europa är besläktade med dom, läste någonstans att neandertalare kunde ha olika hår och ögonfärger precis som vi har idag på denna kontinenten.

Anonym sa...

Nej, det var inte Stockholmare man undersökte, utan blodgivare i Uppsala (och man tog bara med sådana som hade sina rötter i Sverige). Det är nog knappast så att släktskapet med nordtyskarna beror på medeltidens invandring av tyskar, för den var väldigt liten i relation till befolkningen som helhet. Nej, resultaten återspeglar sannolikt den tidiga invandringen efter det att inlandsisen dragit sig tillbaka. Både Sverige och Danmark (liksom Norge) koloniserades från nordtyskland, men uppenbart var det två olika strömmar som gick norrut, varför vi genetiskt är något skiljda åt från Danskarna och Norrmännen. Men visst är det spännande att de genetiska gränserna så väl följer nationsgränserna. Men hur var det nu en av våra folkförrädare sa: "Sverige har alltid varit ett invandrarland". I själva verket bekräftar undersökningen det som tidigare varit en självklarhet, nämligen att Sverige fram till helt nyligen var ett etniskt mycket homogent land.

Knute sa...

Okej, det var nog inte så många tyskar i Uppsala på medeltiden. Men jag skulle tro att söder om Smålandsgränsen är släktskapet med danskar mycket stort.

Anonym sa...

"Det är nog knappast så att släktskapet med nordtyskarna beror på medeltidens invandring av tyskar, för den var väldigt liten i relation till befolkningen som helhet."

Hälften av Stockholms befolkning var tyskar när de var som flest.

Anonym sa...

Jo, visst fanns det många tyskar i de "större" städerna, men man måste komma ihåg att den andel av befolkningen som bodde i städer var försvinnande liten. Och det som talar emot att släktskapet med tyskarna skulle bero på invandringen under medeltiden är att tyskar då i samma utsträckning också invandrade till Danmark. Skulle detta i någon större grad ha påverkat genpolen, så skulle vi ha en gemensam genpol med Danskarna, vilket vi inte har.

Anonym sa...

Denna studie verkar vära gjord av amatörer...National Geographics's har sedan länge en studie der förklaringen kan relateras till utvandringen från Afrika. Titta på Geneographics studien https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html

Canute sa...

Det är inte konstigt att våra förfäder blev blåögda när de så sällan såg solen, men när solen var där var det mycket solsken. Ja, det var väl i Ångermanland (don't regret that country) den mutationen uppstod och sedan spred sig över världen...

Fjordman:

"I dessa dagar får vi höra en massa folk hylla mångfald i västliga massmedia, men européer har en högre naturlig mångfald av hår- och ögonfärger än invånarna i alla övriga kontinenter tillsammans. Denna stora mångfald av fenotyper hotas direkt av icke-europeisk massinvandring, vilket återigen påminner oss om att mångfald i det mångkulturella ordförrådet bara är ett kodord för att bli av med allt som är unikt för européer."

http://tundratabloids.com/2011/02/fjordman-the-develpoment-of-european-eye-and-hair-color.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.