08 september 2008

Ekonomisk dumhet

Obama lovar att om han kommer till makten ska ha beskatta oljebolagens vinster och ge 500 dollar till varje individ och 1000 dollar till varje gift par. Detta för att hjälpa dem att betala bensin och uppvärmningsolja.

Det är väntat att marxisten Obama kommer upp med vanvettiga idéer men vad som skrämmer mest är att Sarah Palin har redan gjort samma sak i Alaska.
Hon har infört en
extra skatt på oljebolagen så att varje alaskabo får en check värd 1200 dollar i år.

Det är ingen större skillnad på de båda förslagen annat än att man får mer pengar i Alaska. Båda förslagen är legaliserad stöld under täckmanteln "goda avsikter".

I Obamas fall stämmer det med hans politiska ideologi men vad gäller Palin får man nog utgå ifrån att det gjorts mot bättre ekonomiskt vetande och erfarenhet.

Båda tror att de gör någonting bra när de tar ifrån oljebolagen deras vinster och därmed hindrar dem från att expandera produktionen. En produktionsökning som bolagen gärna skulle investera i om de inte år från år hindrades av miljöaktivisternas kumpaner i Kongressen.
De är dessa aktivister och politiker som är ansvariga för oljepriserna och indirekt också för bolagens vinster. Ju mer de begränsar tillgången på olja och andra konkurrerande former av energi som tex. kärnkraft desto högre driver de upp priserna och också vinsterna.

Alla som är missbelåtna med priset på bensin och andra oljeprodukter ska klandra
vänsteraktivisterna i Kongressen och domstolarna. De är ansvariga.

Vad Obama och Palin inte tänker på är att även om oljebolagen är förhindrade att borra så används deras kapital på andra värdefulla sätt. De tillhandahåller kapital för produktion på andra ställen i det ekonomiska systemet. Genom att också deponera vinsterna i bank gör man det möjligt för andra företagare att låna pengar och öka sin produktion.

Obama och Palin är båda okunniga men också McCain har erkänt att han saknar kunskap inom området. Tittar vi på vad Biden åstadkommit genom åren finner vi en ännu större ekonomisk ignorans.

Detta är synnerligen skrämmande. Men ännu mer skrämmande är att hela den intellektuella världen, inkluderande pressen och media i största allmänhet, professorer inom ekonomi, juridik, historia uppvisar samma okunskap och därför inte heller ser det hos kandidaterna.

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Mja.. Som jag har uppfattat det så betalar olje- och gasindustrin, Alaska för att dom drar pipelines genom landet från norr till söder och vidare till resten av U.S.A.
Ett avtal mellan delstaten och bolagen. Att dom inte fick dra ledningarna gratis utan betalar avgift för det är långt ifrån detsamma som Obamas olika skattförslag och gör att man förminskar och skyler över den stagnation som skulle följa med Demokraternas skatte härjningar i fyra år.
Jag ser inga likheter mellan Demokraterna och Republikanerna.
//Leif

Berit sa...

Leif, vi talar om två olika saker.
Det är riktigt att oljebolagen betalar Alaska för att ta ut olja och bygga pipe lines; leases and royalties. Det ingår i villkoren och kontrakten som man skriver under när affären görs upp.
Skatten på vinst är något som Palin kom upp med efteråt när kontraktet var klart.
Med andra ord; man kan ändra spelreglerna mitt under pågående match om man har politisk makt och det är skrämmande att hon har samma inställning som Obama där.

Anonym sa...

du som nu är så pigg på att kalla alla statliga ingrepp i marknaden för marxism. hur ser du på bolånekrisen? nu när man läser om att staten gått in och tatt över 2 st bolåneinstitut, för at rädda dem från undergång.

i mina ögon ser det ut som att bolagen är som ett par tonåringar som skall klara allt själv utan föräldrarnas (staten) hjälp. men när de sedan gjort bort sig, så kommer pappa och hjälper dem ur krisen. är det också marxism enligt dig.
i mina ögon verkar det som att de flesta som vurmar för fri kapitalism inte har nåra problem med att staten hjälper dem ur knipor när de går åt skogen, men när det inte gör det så vill de behålla varenda öre själva.

Berit sa...

hur ser du på bolånekrisen?

Fascism!

Anonym sa...

Med risk att jag ger mig ut på för djupt vatten, dessa ord: Under Murkowski hade delstatens intäkter av olja och gas sjunkit, trots att priserna ökade i raket-fart. Palin lät därför höja skatterna. Hon kunde sedan betala ut $1200 till varje medborgare som kompensation för oljepris-ökningarna de drabbats av. (Fortune / CNN 1 sep)

Alaska's medborgare är (genom delstaten) ägare till marken kring Prudhoe Bay, där den mesta oljan utvinns. Det är knappast orättfärdigt om de får del av den stora inkomstökningen när oljepriserna går i skyn.

Och bolagen å sin sida kan dra av delstats-skatterna när de deklarerar för statlig inkomstskatt.

(Marken i Alaska National Wildlife Refuge, ANWR, är federalt ägd. Börjar man borra där, får delstaten bara en liten del av intäkterna.)

Sarah Palin har beskrivits som okunnig och oerfaren. Men här har hon tampats med -- och besegrat -- det gamla politiker-gardet i Alaska, och de stora oljebolagen. "It does take a special person to go from small-town mayor and hockey mom to standing up to the world's biggest corporations." Sarah Barracuda!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.