13 september 2008

Google städar

Google kommer inte i fortsättningen att lägga ut klipp från radikala muslimska grupper som tex. al-Qaeda.

"YouTube har använts av islamiska terroristorganisationer för att rekrytera och träna anhängare via internet och för att hetsa terroristgrupper runt om i världen, inkluderande USA och Google bör berömmas för att de insett detta," säger Senator Joe Lieberman.

I översättning från Community Guidelines från videosidan:
Sådant som förföljelse, hot, trakasserier, skrämsel, inkräktande på privatliv, återge annans privata information och uppmana andra att bega våldsbrott eller bryta villkoren för användning kommer att tas allvarligt.

En snabb titt på YouTube avslöjar att det fortfarande finns predikningar från radikala islamister, inkluderande al-Qaeda, men inga våldsamma inslag.

Undrar om de tagit bort alla videos där man lär barn att hata judar?

2 Kommentarer:

Kritisk tänkare sa...

Ännu en trend: censur på internet.

Okej att man plockar bort avrättningar och dylikt, som kan vara förråande på unga sinnen, men samtidigt innebär censur t ex av islamistiska hatpredikningar, att okunskapen om sådana kommer att öka, eftersom härskarklassens massmedier är sparsam med information om sådana.

Med andra ord ser jag "städningen" på You Tube som ännu ett bevis på att vi går mot en global polisstat.

Och tåget dit går och snabbare för varje dag. Precis som islamiseringen av Europa. Otvivelaktigt finns det ett samband mellan dessa två företeelser.

Anonym sa...

kritisk tänkare, jag kan förstå ditt resonemang och känner samma farhågor. Fast jag kan också invända att nu är det kanske inte tid att hålla stenhårt på principer i alla lägen. Om Google verkligen menar att man skall rensa bort material som uppenbart syftar till att hetsa och värva jihadister, så tror jag det är bra.

Kritiken mot islam måste såklart få fortsätta att existera och det kan den också göra om man är lite listig.

Vi får väl se hur de agerar. Deras uppgift är mycket svår och kräver enorm skicklighet. Det fria och öppna samhällets styrka (friheten och öppenheten) är ju även dess akilleshäl. Det massiva hot som islamiseringen utgör mot vår värdering av friheten, och det missbruk av just friheten som möjliggör detta hot, är sannerligen en delikat sak att förhålla sig till. Nazismen och kommunismen har i islam sannerligen en starkare konkurrent i tävlingen om att förstöra demokratierna. Dess trumfkort är förmågan att förkläda sig till religion. När skall västvärlden inse hur det egentligen ligger till?

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.