26 september 2008

Illegala huslån

Alla letar syndabockar i finanskrisen;
regleringar, avregleringar, Fannie och Freddie, Community Reinvestment Act, Jimmy Carter, Bill Clinton, båda Bushes, giriga banker, giriga utlånare och "minoritets"husägare.
Fast kallar man dem giriga är man rasist.

Vad man däremot inte talar om är ILLEGALA invandrare.
Det är ingen slump att de flesta av de områden som drabbats hårdast av pantåtertagandet - Loudoun County, Va, Kaliforniens Inland Empire, Stockton och San Joaquin Valley och Las Vegas och Phoenix, också råkar vara några av landets största tillflyktsorter för illegala invandrare.

Hälften av inteckningar till Hispanics är subprime (den katastrofala sortens lån till låntagare med oegentlig kredithistoria). En fjärdedel av alla dessa subprime lån kan inte betalas och husen är återtagna av banken och inte värda vad de belånades för.
Regionala rapporter över hela landet har kallat de illegala för "offer".

En rapporten från juli månad visade att i sju av de 10 Metro områden där folk inte kan betala sina lån, utgör Hispanics minst en tredjedel av befolkningen. I två av dessa områden - Merced och Salinas-Monterey, Kalifornien, består befolkningen till hälften av Hispanics.

Tack vare Bush-administrationens släpphänta politik har man gjort det möjligt för illegala invandrare att använda "matricula konsulära kort" och skattebetalarnas identifikationsnummer för att öppna bankkonton. Penningutlånare har inte tillgång till ett kontrollsystem för personnummer innan man godkänner lån och det har uppmanat till bedrägerier.
Med tanke på storleken av städer som Los Angeles, New York, Chicago, Houston, som är kända för att vara tillhåll för en mängd illegala utlänningar, tror jag inte att den federala regeringen är beredd att offentliggöra detta problem av ekonomiska skäl samt av rädsla för politiska återverkningar så här i valtider.

Michelle Malkin

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Jag vet inte om man här kan dra en direkt slutsats om orsak och verkan, att det har något att göra med att de är invandrare.
Maybe true, true and unrelated.
Vad som är sant är att kongressen 1977 i stort sett beordrade banker att ge lån till låntagare vare sig de kunde ha råd med dem eller inte...för att inte diskreminera.
Nu vill kongressen förlåta dessa lån. Vad ska man göra för de som fortsatte att hyra och inte passade på att köpa hus och nu förlorar sina sparade pengar och får betala för kalaset i skatter.

Anonym sa...

Steve Sailer på VDARE.COM har en intressant vinkling på finanskrisen. Han menar att förre Bush-rågivaren Karl Roves försök att vinna över den spansktalande väljargruppen till republikanerna, har en stor skuld i det hela.

Ett led i detta försök var att göra egnahemsägare av den väljargruppen, eftersom sådana är mer benägna att rösta republikanskt än demokratiskt.

Planen försvårades dock av gruppens låga inkomster. Dess medlemmar hade inte råd att betala handpenning på mellan 20 eller ens 10 procent på de lån som de behövde. Detta hinder försökte Bush undanröja.

I ett tal han höll den 18 juni 2002 sade han:
". . . Jag har bett kongressen att fullt ut finansiera en fond för handpenningar för den amerikanska drömmens förverkligande för att hjälpa låginkomsttagarfamiljer att köpa, att köpa. (Applåder)

Vi tror att när denna fond är fullt finansierad och rätt administrerad, vilket den kommer att bli under Bush-administrationen, att över 40 000 familjer varje år - 40 000 familjer varje år - kommer att kunna förverkliga den dröm vi vill att de skall vara kapabla att förverkliga, och det är att äga sitt eget hem."

Att finansiera egnahemslån med liten eller ingen handpenning alls med skattepengar hade, enligt Sailer, blivit så dyrt att den vita (rikare) väljargruppen hade revolterat.

Därför gjordes det i smyg, genom det som kallas FRB (fractional reserve banking). Det vill säga det som alla banker ägnar sig åt: lånar ut den absoluta merparten av insättningarna till nya låntagare.

Det gäller förstås att dessa kan betala igen lånen med ränta. När styrräntan sköt i höjden och arbetslösheten steg, klarade många inte det, varför bankerna tog deras hus i beslag. Hus som inte gick att sälja vidare till ett pris genom vilket banken kunde återfå sina lån.

Förutom den där fonden Bush talade om att skapa (gjorde han det?), vad fick bankerna att ta denna risk?

Det fanns även andra signaler som Bush skickade. På en presskonferens betonade han att han inte bara motsatte han sig "diskriminering" av låntagarna som skulle kunna tänkas få återbetalningsproblem - han ville ge mer pengar till dem som redan hade haft sådana.

Vi måste inse, att även om, för att citera Michelle Milkin, denna kris har många fäder, så är den till stor del orsakad av lån till människor som inte skulle klara av återbetalning om de fick minskade inkomster eller förlorade jobbet.
Sailer gör en talande matematisk kalkylering:

"The five and a half million marginal minority homeowners that Bush bunglingly called for is a big number. At a mortgage of, say, $127,000 each, that would add up to, let me check my calculator, oh…
$700 billion—the size of the current bailout. Well, whaddaya know."

Knute sa...

"Dessa galna statliga ingripanden i marknaden infördes av Jimmy Carter, och ökade på ett avgörade sätt under Bill Clinton, vilket har lett fram till den massiva ökningen av subprime lån som skapat kredikrisen."

http://weimers.wordpress.com/2008/09/29/vem-ska-vi-skylla-den-amerikanska-finanskrisen-pa/

Berit sa...

Woff Pittbull!
Ta dig en titt på denna
posting och kommentarerna.

Knute sa...

"Det som skjer er et eksperiment uten sidestykke. De globale kreftene som hittil har gitt vekst og rikdom, har slått om og går i en nedadgående spiral. Det har aldri skjedd før, og usikkerheten gjelder ikke bare økonomien, men også politikken. Tenk bare på de nye petrodiktatorene: Putin, Ahmadinejad og Chavez, som bygger sin makt på høy oljepris.

Tryggheten er også borte for vanlige mennesker, det tar bare litt lenger tid før det går inn. Hva gjør mennesker i en krise? De blir mer forsiktige, passer bedre på sitt. Hva dette får å si for den voldsomme innvandringen til land som Storbritannia, vil vise seg. Europa har ikke opplevd en skikkelig nedgangstid på lenge."

http://www.document.no/2008/09/gulvet_er_borte.html

Anonym sa...

Berit: "Man uppmanade banker att skapa bostadslån för människor som inte var kvalificerade för lån. Man behövde inte lägga in något eget kapital, räntan var låg eller obefintlig under det första åren. Lånen skulle sedan skrivas om och eftersom man utgick ifrån att husen ökat i värde kunde man låna mer pengar."

Svindlande. Trodde man verkligen på detta scenario? Bortsåg man helt från det faktum att priserna går och upp ned hela tiden?

Hur som helst, både Clinton och Bush bär ett tungt ansvar för det inträffade.

Det hela tycks handla om att bekämpa "diskriminering" av etniska minoriteter som låntagare.

Fast "diskrimineringen" även drabbade fattiga vita. Den som är en hög kreditrisk skall inte beviljas lån.

Berit sa...

Bidragande orsak var också att ursprungsbanken, som gav lån till människor med hög kreditrisk, sedan sålde lånen till Fannie och Freddie och behövde inte ta ansvar när betalningarna uteblev.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.