22 september 2008

Religionens återkomst i islams skepnad


Det talas om "religionens återkomst" men till skillnad från i Öst har religionen i Väst aldrig tillåtits kontrollera den politiska sfären. Redan historieskrivningens fader Herodotos, 484-425 f.Kr. såg historien som en kamp mellan två civilisationer, två sätt att förstå politisk makt.

Skillnaden bekräftades när Jesus som svar på frågan om det var rätt att ge kejsaren skatt sade: ”Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud” (Luk. 20:25).

Med Thomas Hobbes, 1588-1679, börjar den stora separationen mellan politik och religion. "För att förstå politiken och människan behöver­ man, enligt honom, inte veta något om Gud. Eftersom bara människor är religiösa, måste också religionens orsak finnas hos människan," skriver Daniel Braw i
SvD.

Antingen man förlägger separationen mellan politik och religion till 400-talet f.Kr. eller till det första århundradet av vår tideräkning, eller till 1600-talet, så handlar religionens återkomst i politiken om islam och inte om kristendomen.

Allah är INTE den samma som Bibelns gud

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Så många förfasar sig över att Sarah Palin kanske får en betydelsefull maktposition och det är ju förskräckligt eftersom hon är kristen. Hu så hemskt!
Att teokratin islam målmedvetet och med stormsteg arbetar sig in i alla västerländska samhällen föredrar man att rycka på axlarna åt.
Sekulariserade länder, pyttsan.

From Sweden with Grief sa...

För den som vill läsa om Norden, en samnordisk forskning om hur religion, heder och andra begrepp som islam rör sig i, hur vi i Norden hanterat detta. Enligt en av forskarna är också Sverige unikt, vi står ut även nu i våra dagar, då vi har en lagstiftning som är nära nog unik för kvinnor. Vi ska vara enormt stolta och öka tillämpningen av våra svenska lagar, istället för att dras ner i detta enorma mörker: islam!

Hedersmord, Tusen år av hederskulturer KENNETH JOHANSSON (RED.)
Historiska Media Lund
www.historiskamedia.se
info@historiskamedia.se

Anonym sa...

Jag håller i stort sett med men vill kommentera påståendet att "religionen i Väst aldrig tillåtits kontrollera den politiska sfären."

Kristendomen gör visserligen inte anspråk på total politisk kontroll såsom islam gör men kristna kyrkor, särskilt den romersk-katolska kyrkan, har historiskt sett haft ett stort inflytande över politiken. Det mest uppenbara exemplet på den kristna kyrkans makt är inkvisitionen. Människor avrättades bara för att de hyste åsikter som kyrkan ansåg vara "kätterska", t.ex. den italienska filosofen Giordano Bruno.

Utan att vara historiker vågar jag påstå att påvestolen haft mycket stor politisk makt i Europa även efter inkvisitionens dagar.

Och det gäller inte bara historisk tid. På Irland tilläts skilsmässor så sent som 1997 p g a att den katolska kyrkan motsatte sig det. I Sverige var det först 1951 det blev tillåtet att lämna svenska kyrkan utan att gå med i ett annat religiöst samfund som var godkänt av staten.

Såvitt jag förstått är brytpunkten i väst vad gäller separationen mellan politik och religion upplysningstiden under 1700-talet. Men denna separation fullbordades inte förrän under 1900-talet.

Jesus ord om att "Ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud" är visserligen en tydlig uppmaning till den kristna kyrkan att hålla sig utanför politiken. Men tyvärr har denna uppmaning ofta ignorerats.

Anonym sa...

Det som gör mig mest mörkrädd, är de av oss här i väst som är så bortskämda och hemmablinda, att de tar respekten för en sekulär grundsyn för given.

Det känns som att de som vägrar att inse problemet med islam, tror att vårt system mer eller mindre problemfritt kommer att suga upp muslimerna och göra dem till goda sekulära demokrater där religionen är en mysig privatsak med fina traditioner som ramadan och annat.

Fattar man inte att islam aldrig kan fungera som det är tänkt i ett sekulärt och demokratiskt system? Islam är politik, islam är allt och fullständigt och fullkomligt. Det behövs inget annat och det behövs ingen diskussion. Glöm socialism, kommunism, kapitalism, liberalism och alla andra ismer, och framförallt, glöm demokrati, allah bestämmer ändå för han är bästa guden alltså!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.