03 september 2008

Tulipanaros


McCain kampanjen lämnade återbud till ett evenemang arrangerat av Republican National Coalition for Life, 2008, där Sarah Palin skulle hedras med en utmärkelse. The Coalition for Life är en anti-abort organisation.

Ursäkten att Palin inte kunde ställa upp var, att nu när hon är utsedd till vice-kandidat har hennes schema ändrats fullständigt.
Jag tror emellertid att en annan lika stor anledning är att Republikanerna vill undvika att folk, speciellt kvinnor, fokuserar på abortfrågan.

I alla sammanhang håller nämligen Demokraterna upp Abort som ett rött skynke framför alla kvinnor.
"Rösta inte på så och så, då mister du Rätten till Abort!"

Vad man undviker att upplysa om är att en President, och än mindre en vise, har någon som helst praktisk möjlighet att ändra lagen Roe v Wade.
Den makten har bara Supreme Court (Högsta domstolen).
Det Presidenten kan göra är att nominera domare vilka sedan utfrågas och bedöms av en nämnd från båda partierna. Om majoritetspartiet inte gillar den utsedde röstar man inte ens om det.

Supreme Court-domarna är nio till antalet och sitter på livstid. Genomsnittstiden är 18 år vilket gör att varje presidentperiod teoretiskt skulle kunna utse två. Även om en president mot förmodan kan utse 5 på sin sida, och att de 5 förklarar den nuvarande abortlagen ogiltig, resulterar det i att varje stat i stället får bestämma hur de ska ha det.

Majoriteten av Amerikas befolkning anser att en kvinna själv ska få bestämma. Abort kommer aldrig att bli olagligt i detta land!
Visst, det kommer säkert att förbjudas av några stater och kanske blir det andra restriktioner än nu men kvinnor kommer att resa till de stater som tillåter abort , på samma sätt som kvinnor i Sverige en gång i tiden reste till Polen.

George Bush är nog den president som är "För Livet" mer än någon annan jag kan dra mig till minnes. Även när hans parti hade majoritet i båda "Husen" resulterade det inte i att hans inställning begränsade aborter.

3 Kommentarer:

Anonym sa...

McCain har sagt, om han får tillfälle, att
han kommer att utse domare som uppehåller
konstitutionen.
Opinion i abortfrågan skall inte vara, men kanske är, ett litmustest.

Berit sa...

Abortfrågan var naturligtvis inte aktuell när Konstitutionen skrevs men Supreme Court har sagt att det är en privatsak. Man menar att den faller under fjärde amendment.

Anonym sa...

Sverige är ju ett progressivt land, på detta område. År 2006 föddes 106.000 barn -- och 36.000 aborterades. 25% - vart fjärde barn.

Lösningen på befolkningsproblemet ligger därför i invandringen. Fortsätter trenden "kan det om tre decennier vara så många som 200.000 människor som flyttar till Sverige årligen. ... Inom en relativ snar framtid kommer migrationen att betyda mer för förnyelsen av den svenska befolkningen än barnafödandet." Det skriver Bo Malmberg, professor, och Charlotta Hedberg, fil dr, på DN Debatt 27 augusti.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=820710

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.