07 oktober 2008

Amerikas framtid?


Det är ingen som helst tvekan om att Amerika går mot mer socialism och mindre individuell frihet, mer regeringsinflytande och kontroll över våra liv, mindre individuellt ansvar.

Den som röstar på Obama ser sig själv som ett hjälplöst barn, offer för livets orättvisor och oförmögen att leva sitt liv utan att staten hjälper och leder honom varje steg på vägen.

Obama är den mest socialistiska senatorn i hela USA. Om/när han tillsammans med sina demokrat/socialistiska vänner kommer till makten kommer vi att se hur mer socialistiska program och lagar godkänns av Kongressen och presidenten kommer att släppa igenom dem.

Socialism fungerar inte! Det ser fint ut på papperet men i verkligheten korrumperar det och lamslår alla initiativ tills samhället faller samman av sig själv.
Historien lär oss det men våra barn undanhålls avsiktligt kunskapen om hur socialistiska länder ständigt misslyckas. I stället itutas de av sina lärare att *kollektivism är vad vi ska stå efter.

De flesta barn går i statliga skolor och 86 % av alla donationer från lärare går till Obama och Demokraterna.
Det är mycket avslöjande i ett land där närmare 50 % av den övriga befolkningen röstar på McCain.
Lärare använder ofta sina klassrum för ren propaganda vad gäller miljöfrågor, freds-frågor och antikapitalism.
Vissa uppmanar också barn att skriva till politiker vad gäller företeelser som läraren personligen inte tycker om.
Det är skolan som definierar det samhälle vi lever i. Den lägger ut riktlinjer för vår moral, attityd, kunskap och i slutändan våra beslut, vilket formar vad vi menar med kultur.
Man släpper ut elever som inte kan läsa och räkna men de vet massor om multikultur, återvinning av tomflaskor och den vite mannens skuld.
(Titta på detta exempel från Storbritannien där man inte vill ge barnen stavningsläxor eftersom det kan vara upprörande att stava fel och därmed minska deras självförtroende.)

Benjamin Franklin sade: "När människor upptäcker att de kan rösta till sig pengar förebådar det slutet på Republiken"

*Kollektivism= kommunism, fascism, socialism, demokratisk socialism

7 Kommentarer:

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Tittar på nyheter, läser bloggar, slutsatsen:
Då USA påverkar hela världen kan vi inte sluta bry oss om vem som leder USA.
Obama får mig att må illa – DDR kommer osökt i tankarna.
Har McCain, med fel och brister, chans att slå Obama? Hur går tonerna i USA?

Knute sa...

Om bara signaturen Neo hade kunnat låta bli att använda nedsättande ord hade kommentaren kunnat publiceras, hur substanslös den nu var.

Anonym sa...

Benjamin Franklin sade även,

"Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet, förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge"

Amerika har begränsat de personliga friheterna enormt i samband med patriot aktens skapande och när den amerikanska ekonomin tappar sin globala särställning, kan det amerikanska folkets framtid bara bli mycket mörk

Benjamin Franklin sade igen,

"Skjut inte upp till morgondagen vad som kan göras idag"

Berit sa...

Det är denna Frihet som gjort Amerika till en så storslagen nation.
Frihet är, och var det som lockade duktiga strävsamma människor till detta land och gjorde det möjligt för dem att lyckas , men nu eroderar det snabbt

Anonym sa...

Om du upplever att skolan och lärarna lär ut vänsterinriktad propaganda så har du problem.

Vad jag menar är att du måste skilja på fakta och åsikter. Skolan är ålagd att lära ut fakta och vara neutral. Det innebär att alla som har högeråsikter givetvis tycker att skolan lär ut fel saker eftersom högern är känd för att inte hålla sig till fakta utan åsikter.

Berit sa...

"Vilket härmed har bevisats.",

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.