25 oktober 2008

Bristen på en verklig maktuppdelning i EU uppmanar till missbruk


 Fjordmans anledning #5

Vi borde studera sjuttonhundratalets store franska tänkare Montesquieu och hans arbete. Han beundrade det brittiska politiska systemet. Han förespråkade att de verkställande, lagstiftande och dömande grenarna av regeringen bör tilldelas olika organ, där var och en av dem inte skulle vara tillräckligt stark för att påtvinga samhället sin vilja.

Detta beror på att "konstant erfarenhet visar oss att varje man som tilldelats makt är skapad att missbruka den, och att driva makten så långt det går."

Uppdelningen av makt är nästan totalt obefintlig inom Europeiska unionen, där det bara finns svag till obefintlig åtskillnad mellan den lagstiftande, den verkställande och den dömande makten, och där alla dessa fungerar utan medgivande från allmänheten. Kort sagt, ett litet antal människor kan utarbeta och genomföra lagar utan att rådfråga folket, och dessa lagar har företräde framför de som antagits av de valda församlingarna. Detta är en blåkopia för en diktatur. År 2007, varnade tidigare tyske presidenten Roman Herzog för att parlamentarisk demokrati var under hot från EU. Mellan 1999 och 2004, härrörde 84 procent av rättshandlingar i Tyskland - och i de flesta av alla EU-länder - från Bryssel.

Enligt Herzog: "EU-politiken lider i en oroväckande grad av en brist på demokrati och ett de facto-upphävande av maktuppdelning."

Trots detta var EU till stor del en icke-fråga under tyska valet 2005. Man får en känsla av att de verkliga frågorna i sak inte är föremål för offentlig debatt. Nationella val har blivit en alltmer tom ritual. De viktiga frågorna har redan avgjorts i förväg bakom stängda dörrar. Fria medborgare bör lyda lagar som utarbetas med nationens och folkets bästa, långsiktiga intressen i åtanke. De flesta av de lagar inom EU: s område är inte längre utarbetade av valda företrädare utan genom oansvariga EU-byråkrater, av vilka vissa skulle kunna ha köpts och betalats av våra muslimska fiender med arabiska oljepengar. Om det är så borde medborgare i dessa länder inte längre ha någon skyldighet att följa dessa lagar. Som Montesquieu varnade, "När den lagstiftande och verkställande makten är förenade i en och samma person, eller underordnad samma domstol, finns det ingen frihet, eftersom farhågor kan uppstå, att samma monark eller senat antar tyranniska lagar, för att verkställa dem på ett tyranniskt sätt."

Han sade också att," Onödiga lagar försvagar de nödvändiga lagarna. "
Det nuvarande problemet med EU är inte bara innehållet i lagar och hur de utarbetats och godkänts, utan också deras stora antal.

Laglydiga medborgare förvandlas till brottslingar av lagar som reglerar tal och uppförande, medan riktiga brottslingar tar över på gatorna i våra städer. Denna situation kommer antingen att leda till en polisstat eller till ett totalt sammanbrott av lag och ordning, eller båda. 


1 Kommentarer:

Anonym sa...

Följande länkade youtube-klipp relaterar lite till vad UKIP talar om idag, dvs maktförskjutning och hur det monetära arbetet ämnar i det närmaste forcera integration; dvs skapelsen av den Europeiska Federationen.

http://www.youtube.com/watch?v=U2f8nYMCO2I

(klippet är med Thatcher, läs gärna texten; många glömmer hur hon "försvann")

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.