23 oktober 2008

EU främjar en uppsvälld byråkrati

Fjordmans anledning #3


 I en studie som offentliggjordes av organisationen Open Europe i augusti 2008 konstaterades att EU använder en "armé" av byråkrater och att det faktiska antalet individer som krävs för att administrera EU är nära 170,000 - mer än 7 gånger 23,000, en siffra som ibland anges av kommissionen. Enligt dem är "Den rättsliga processen i EU ett mycket komplicerat och ogenomträngligt system, vilket gör det mycket svårt att fastställa hur många som faktiskt är inblandade i utformning, genomförande och tillsyn över lagstiftningen.
Men forskning från Open Europe, med den begränsad information som finns tillgänglig, visar att bara utkast och uträkning om hur lagstiftningen inom EU ska utföras kräver en byråkratisk personal på cirka 62,026 människor. Denna siffra avslöjar var EU: s verkliga lagstiftningsarbete faktiskt åstadkommit; i kommittéer, bakom stängda dörrar och dolt för allmänheten.
Merparten av arbetet äger rum utanför de centrala institutionerna inom expertgrupper, rådets grupper, och de så kallade kommittéerna inom kommittéförfarandet." Notera hur detta slutna och hemlighetsfulla förfarande med att utarbeta lagstiftning för en halv miljard människor liknar det som sker i en diktatur. EU följer en strategi för att dölja vanlig insyn och gömmer den verkliga makten bakom lager av byråkratiska komplikationer. Denna strategi följdes också under utarbetandet av den löjligt långa europeiska konstitutionen. Om någon presenterar ett kontrakt för dig på hundratals sidor, bestående av mer eller mindre obegripligt tekniskt språk, och som skulle styra alla aspekter av ditt liv och dina barn och barnbarns, och den personen sa att du bara behövde lita på hans ord och skriva på papperen, skulle du ha accepterat det?
Det är i huvudsak vad EU har gjort när det gäller ödet för en hel kontinent, inte bara en enda familj.
När vissa förargade människor, såsom nederländare och irländare, var ovänliga nog att inte blint ta emot sin nya livegenskap, beslutade EU att de ändå var bundna av kontraktet som de just förkastat. Det är arrogans av monumentalt mått, om inte klart förräderi. EU är ännu inte en totalitär enhet, men den har alla verktyg som behövs för att bli en. Man har lyckats korrumpera den nationella eliten att sälja ut friheten för sitt folk genom att bjuda in dem att delta i världens största bluff, som betalas av de europeiska skattebetalarna. Den över hela Europa växande förmyndarinstitutionen stör nu varje aspekt av det sociala och ekonomiska livet och styrs av en oansvarig och ofta fientlig minoritet av sociala ingenjörer som vill påtvinga alla sitt eget sätt att tänka.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.