22 oktober 2008

EU försvagar Europas kulturella försvar

Fjordmans anledning #2.

EU överlämnar systematiskt kontinenten till våra värsta fiender.
När de franska, nederländska och irländska väljarna förkastade EU-konstitutionen, gick EU-eliten vidare som om ingenting hade hänt. När den muslimska världen säger att EU bör verka för att utrota "islamofobi" gör de omedelbart ett medgivande.
När en organisation ignorerar intressen rörande sitt eget folk men genomför de intressen som gagnar folkets fiender, då har organisationen blivit en aktiv fientlig enhet som drivs av en korrupt klass av ynkliga förrädare. Detta är vad EU är i dag.

EU förstör medvetet de kulturella traditionerna i medlemsstaterna genom att låta dem översvämmas av invandrare och utrotar därmed inhemska traditioner. Detta är en grov kränkning av ursprungsbefolkningens rättigheter över en hel kontinent. Europa har några av jordens rikaste kulturella traditioner. Att ersätta detta med sharia-barbari är ett brott mot mänskligheten.
Europeiska unionen är för närvarande den viktigaste (men inte den enda) motorn bakom islamiseringen av Europa, kanske det största sveket i denna civilisations historia. Undfallenhet för islam och muslimer är så djupt nedsänkt i Eu's strukturella DNA att det enda sättet att stoppa islamisering av kontinenten är att bli av med EU. Alltihop.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

"EU:s Medelhavsbistånd
Fr.o.m. 2007 har MEDA-biståndet slagits ihop med EU:s biståndet till länderna i Östeuropa (Tacis). Det nya biståndsinstrumentet, som således omfattar alla EU:s grannländer i både öst och syd, kallas ENPI (European Neighbourhood Partnership Instrument). Detta bistånd beräknas under perioden 2007-2013 att uppgå till totalt ca 11 miljarder euro, varav ungefär 80 procent väntas gå till Medelhavsländerna.

För perioden 1996-2006 lämnade EU ett särskilt Medelhavsbistånd (MEDA-biståndet). För perioden 2000-2006 anslog EU 5,3 miljarder euro till Medelhavsbiståndet. Därtill erbjöd Europeiska Investeringsbanken krediter på drygt 7 miljarder euro."

Saxat från: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2688/a/19644

Det finns en mycket stor anledning att lyfta upp den så kallade "Barcelonaprocessen".

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.