26 oktober 2008

EU leder till begränsad yttrandefrihet

Fjordmans anledning # 7

EU bidrar inte till att främja frihet i Europa, utan ägnar i stället mycket tid åt att försöka avskaffa den lilla som är kvar.
EU, i samarbete med islamiska länder, skriver om skolböckerna över hela den europeiska kontinenten för att presentera en mer "positiv" bild av Islam.
EU betraktar media och utbildningssystemet mer och mer som en förlängd arm av staten. Detta är kännemärket för en totalitär stat, vilket EUSSR gradvishåller på att bli.

Man får en känsla av att EU: s koncept för ett "enat Europa” betyder en nation, ett folk - och en enda tillåten uppfattning. Det är också frestande att säga, en enda tillåten religion : Islam.


Enligt den brittiske författaren Daniel Hannan: "eurokrater ogillar instinktivt spontana aktiviteter. För dem är "oreglerat" nästan synonymt med "illegal".
Det byråkratiska tänkesättet kräver enhetlighet och tillståndsgivning, order. Eurokrater är särskilt upprörda eftersom många bloggare, har en anarkistisk tendens och är anti-Bryssel. I de franska, nederländska och den irländska folkomröstningen var MSM [vanliga nyhetsförmedlare] enhetligt för fördraget, medan Internet-aktiviteterna var överväldigande skeptiska.

Bruno Waterfield rapporterade nyligen om en hemlig rapport från kommissionen om den risk som frihetsivrarna utgör via internet. "Bortsett från officiella webbplatser, har Internet i stort sett blivit ett utrymme för anti-europeisk känslor. Möjligheten att nå en publik till en mycket låg kostnad, och med tanke på enkelhet i Nej- kampanjens meddelanden, har det visat sig vara lätt att hantera under kampanjperioder.

"EU: s lösning? Naturligtvis att reglera bloggarna!"


I skrivande stund, ser det ut som de mest radikala förslagen för att reglera blogsfären och oberoende webbplatser har urvattnats tills vidare, men det är ingen tvekan om att EU kommer att göra nya försök att censurera Internet, särskilt eftersom organisationen framgångsrikt har mutat många av de traditionella nyhetsförmedlarna. EU har uppmuntrat pan-europeiska lagar mot "rasism och hets mot folkgrupp."

Varje enskild åtgärd som EU har vidtagit visavi dessa ämnen har lett till fler begränsningar av yttrandefriheten, online och offline. Det finns ingen anledning att inte förvänta sig att trenden kommer att fortsätta, särskilt som EU konsekvent försöker att blidka muslimer och andra invandrargrupper på alla sätt.
EU: s försök att krossa oliktänkande och tysta kritik av dess idéer kommer att bli allt mer aggressiva och svåra att ignorera.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.