27 oktober 2008

EU misslyckas med att rådfråga sina medborgare och förolämpar dem därmed


 Fjordmans anledning #8

Den irländska folkomröstningen 2008 om den föreslagna EU-konstitutionen / Lissabon-fördraget är en kraftfull vittnesbörd om den onda karaktären i Europeiska unionen.

Före folkomröstningen, gjorde ett antal av EU: s ledare helt klart att Lissabon-fördraget var nästan identiskt med den europeiska konstitutionen, som hade avvisats av franska och nederländska väljare 2005, och som sedan förmodligen skulle ha varit död. Frankrikes tidigare president Valéry Giscard d'Estaing (ansvarig för utkastet till konstitutionen) sa:

"Förslagen i det ursprungliga konstitutionsfördraget är praktiskt taget oförändrade. De har helt enkelt spridits ut i de gamla fördragen i form av tillägg. Varför dessa subtila förändringar? Framför allt för att avvärja eventuella hot om folkomröstningar genom att undvika varje form av konstitutionellt vokabulär."

D'Estaing sa också:" Den allmänna opinionen kommer att ledas att anta, utan att veta om det, de förslag som vi inte vågar lägga fram direkt... Alla de tidigare förslagen kommer att finnas i den nya texten, men kommer att gömmas på något sätt."

Spaniens premiärminister José Luis Rodríguez Zapatero sade:"Vi har inte tagit bort en enda väsentlig punkt i det konstitutionella fördraget..."

Italiens president Giorgio Napolitano sade : "De som är mot EU är terrorister. Det är psykologisk terrorism att sprida ryktet att om en europeisk superstat." Irlands premiärminister Brian Cowen medgav att han inte hade läst Lissabon-fördraget i sin helhet, men försäkrade ändå sitt folk att det var bra och som irländare borde man rösta "ja" baserat på denna försäkran. Han sa att väljarna har blivit ombedda att ge EU "en mer ändamålsenlig och effektiv beslutsprocess. " Om en diktator beslutar att ignorera alla andras åsikter och genomföra en politik som han finner lämplig utan att rådfråga någon, kan detta ses som en "effektivare" beslutsprocess från en viss synvinkel. Är det denna typ av "effektivitet" som EU främjar? Mr Cowen säger det inte, men det är frestande att spekulera att svaret är "ja." Enligt ord och handling från EU-eliten, är folkets vilja bara en irriterande farthinder vilket fördröjer genomförandet av EU:s överlägset upplysta politik. Efter folkomröstningen, när det stod klart att irländarna inte lät sig föras bakom ljuset , avslöjade den irländske EU-kommissionären Charlie McCreevy att han inte hade läst Lissabon-fördraget själv:

"Jag vågar säga att det inte finns 250 personer av de 4,2 miljon invånare i Irland som har läst fördraget från pärm till pärm. Jag påstår också att det är inte ens är 10 procent av dessa 250 som kommer att förstå varje avsnitt och underavsnitt. Men är det något ovanligt med det?" menade kommissionären, och tillade: "Finns det någon som läste finansakten?" och hänvisar till det långa dokument som han utarbetade när han var finansminister i Irland. Låt oss upprepa detta igen... Den här mannen uppgav - troligen korrekt - att inte mer än ett par dussin människor, bland miljontals medborgare, faktiskt läst hela dokumentet men det var ändå meningen att de skulle rösta om det, och att han inte ser något grundläggande fel i detta.

EU: s konstitution / Lissabon-fördraget skulle avsluta överföringen av befogenheter till en ny pan-europeisk superstat med nästan obegränsad makt att styra frågor och livet för en halv miljard människor i ett tiotal länder, från Finland till Frankrike och från Irland till Polen. Den irländska befolkningen reagerade på det enda förnuftiga sättet, men EU: s ledare gjorde det helt klart att de skulle gå vidare med projektet att nedmontera de europeiska nationalstaterna oberoende av det folkliga motståndet. Frankrikes president Sarkozy och Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger i ett gemensamt uttalande att de "hoppas att andra medlemsstater kommer att fortsätta ratificeringsprocessen." Den tyske utrikesministern Frank-Walter Steinmeier sade: "Ratificeringsprocessen måste fortsätta. Jag är fortfarande övertygad om att vi behöver detta fördrag."

Den brittiske utrikesministern David Milliband sade Storbritannien skall gå vidare med ratificeringen: "Det är rätt att vi fortsätter med vår egen process." Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering säger: "Ratificeringsprocessen måste fortsätta" eftersom "reformen av Europeiska unionen är viktig för medborgarna, för demokrati och öppenhet."

Med andra ord: Skälet till att EU ignorerar viljan hos det irländska folket, liksom de franska och nederländska folken och många andra som aldrig fick chansen att uttrycka sina åsikter, är för "demokrati". Enligt författaren Martin Helme, var det helt uppenbart att makteliten inte skulle acceptera Irlands "nej." Efter den första chocken skulle de helt enkelt fortsätta med plan A:

Ett av de mest avskyvärda och upprörande argumenten som framhålls av eurokrater och deras vänner i den liberala media är att 862,415 irländska väljarna har ingen rätt att blockera önskemålet för cirka 450 miljoner européer. Denna snedvridning av sanningen får inte passera ostraffat. Först av allt, de få miljoner irländarna var faktiskt de enda medborgare i Europa som har blivit tillfrågade om synpunkter.

Resten av ca 446 miljoner blev aldrig tillfrågade. Hur kan någon politiker hävda att deras väljare vill ha ratificeringen av EU: s konstitution / Lissabon-fördraget när hela den politiska klassen eftertryckligt insisterade på att inte fråga folket?

I många länder erkänner politiker öppet att deras väljare skulle ha gjort samma sak som irländska väljare gjorde, det vill säga rösta nej till det ruttna förslaget. Så det är inte några få miljoner irländska väljarna som blockerar önskemålen för hundratals miljoner andra europeiska väljarna utan helt klart en massa irländska väljarna mot ett par tusen politiker och byråkrater som utgör EU: s makt elit.

För det andra, vad hände med de 20 miljoner franska och nederländska väljare som sade nej till samma dokument för tre år sedan? Europeiska kommissionen lade fram en ny plan i april 2008 som syftar till att öka EU-medborgarnas deltagande i beslutsfattandet i 27-nation blocket, samt göra det mer populärt. "Vi måste samråda med allmänheten", sade den svenska kommissionären Margot Wallström. Hon är känd för sin kommentar år 2005 att européerna måste godkänna den föreslagna EU-konstitutionen annars riskerar man en ny Holocaust. Tre år efter det att konstitutionen först avvisades, och fortfarande utan någon Holocaust i sikte, låtsas inte EU längre att man bryr sig om folkets vilja. När eurokrater talar om "samråd" med sina medborgare, förolämpar de dem. I april 2008, samlades människor från alla samhällsskikt och från de flesta politiska partier framför den kända och vackra Staatsoper (Operan) i mitten av Wien för att demonstrera mot ratificeringen av Lissabon-fördraget i det österrikiska parlamentet, som senare skedde utan att man höll en folkomröstning.

Opinionsundersökningar visar att en majoritet av österrikarna var övertygade om, som de borde vara, att politik bestäms nästan uteslutande av Bryssel. De ser lokala politiker som i stort sett helt utan makt, och många av dem var tveksamma till att ge ännu mer makt till det oansvariga EU. Opinionsundersökningar från mitten av 2008 visade att en stor majoritet av de holländarna fortfarande var emot Lissabon-fördraget, som är nästan identiskt med den konstitution som de nederländska väljarna röstade nej till med 62 procent mot 38 procent i 2005 års folkomröstning. Icke desto mindre går Nederländerna vidare med ratificeringen av fördraget, även efter att irländarna förkastat det, sade premiärminister Jan Peter Balkenende. Den politiska eliten är fast besluten att fortsätta en process som huvudsakligen kommer att avveckla det egna landet och minska det till bara en provins i en framväxande Eurabian superstat, och öppet ignorera sitt eget folk för att genomföra detta. Helme fastslår, "Regeringarna har självsvåldigt och medvetet agerat mot folkets vilja, förkastat sina egna grundlagar, korrumperat sina domstolar (därmed förstört rättssäkerheten) och började styra utan medgivande från folket eller rättsstatsprincipen.... Det är den väg som leder till revolution."

Bra! Thomas Jefferson sa, "Frihetens träd måste vederkvickas då och då med blod från patrioter och tyranner."

Jag har en känsla av att allt fler människor runt om i Europa är redo för det. Hur är det med politikerna?

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Ja vad ska man säga om EU??

Ett nej är ett ja där....demokrati in my ass.....

Anonym sa...

Bra sammanfattat. Ett tips är att du skriver ut datum och bakgrund till citaten du har i din text. Visa av citaten känner jag till men vissa skulle jag vilja veta varifrån dem kommer.
Se denna dokumentär
END OF NATIONS - EU Takeover & the Lisbon Treaty (MOVIE
http://www.wiseupjournal.com/?p=173

Berit sa...

Alla Fjordmans 10 anledningar, skrivna på engelska, kan du hitta på Gates of Vienna och där finns nog också länkar och hänvisningar.
Allt jag gjort tillsammans med en väninna är en så noggrann översättning som möjligt. Tack för uppskattningen!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.