06 oktober 2008

Historien om AIDS


Nobelpriset i medicin aktualiserar frågan om uppkomsten av "humant immunbristvirus", det vill säga hiv. En seglivad konspirationsmyt anklagar CIA för att uppfunnit det i syfte att använda det som ett biologiskt vapen.

Men nu kan denna ondsinta skröna definitivt läggas i graven. Forskning visar att viruset fanns långt innan CIA existerade, nämligen i Kongo för hundra år sedan. Det ställde dock inte till några större problem på den tiden, eftersom byarna var isolerade från varandra och de AIDS-sjuka dog i stillhet ute i djungeln utan att ha spridit viruset vidare i någon större omfattning. 

Aha! tänker genast konspirationsteoretikern, det var i alla fall CIA som hämtade viruset från Kongo och spred det. Ingalunda, det var gruvdriften som startade i Kongo omkring 1910 som orsakade spridningen över landet, och sen över världen. Folk bröt upp ur byarna och blev rörligare.

Another one bites the dust

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Vanligtvis brukar det ju heta att "det var den onde vite mannen som dödade urbefolkningarna med de sjukdomar de medförde"

Vem vet vad framtidens PKiter kommer att säga? Kanske att den onde vite mannen iom detta fick sitt rättmätiga straff?

Anonym sa...

ROY ANDERSSON

är en i vänstersverige högt skattad filmare och debattör, vilkens minsta steg, rakt fram eller ned i diket, alltid hälsas med mediala applåder. Just denne Roy var det som på 1980-talet, bl.a. med en av socialstyrelsen beställd AIDS-film, blev Skandinaviens främste apologet för teorin, att HIV-viruset skapats i ett speciellt forskningscentrum i USA i syfte att förgöra andra nationer. Nämnda film fick omgående hård kritik, vilket inte hindrade Andersson att turnera med densamma runt om i Europa.

Redan på 1980-talet förkastades nämnda spekulationer av bl.a. den ledande molekylärbiologen professor Lennart Philipsson, som ansåg, att myten emanerade från en miljöpartistisk fraktion i DDR. Långt senare berättade en f.d. hög tjänsteman i dåvarande STASI i en intervju i Sveriges radio, att lögnerna om virusets uppkomst verkligen medvetet planterats i västvärlden - men inte av de gröna utan av en särskild propagandaavdelning inom STASI.

Roy Anderssons roll som megafon för lögnerna kände han väl till – och tillät sig att skrocka diskret och mumla något om ”en nyttig idiot”…

En nyttig idiot, dränkt i guldbaggar

Kommentar: Info.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.