13 oktober 2008

"Invandrare ska rädda oss"

Det kom ett brev från Inger-Siv:

I dagens Riksdag och Departement 28/08 får vi under ovanstående rubrik veta att ”invandringen måste öka från 20 000 till 300 000 per år om svensk välfärd ska förbli på dagens nivå enligt en SCB-rapport. ” De 300 0000 per år gäller invandring runt 2030.

Vi det laget borde ju barnbarn och barnbarnsbarn till dem som redan är här vara i yrkesverksamålder och kunna arbeta. Eller…? Med ca 7- 10 barn per invandrarfamilj borde det ju finnas en viss arbetskraftsreserv här! Kan man tycka.

Littorin kommenterade denna ”utveckling”: ”Vi måste göra flera saker samtidigt och gräva där vi står. Fler av de invandrare som redan bor här måste komma i arbete. Det handlar om
100 000 personer bara det.”

Just det! Varför är de inte redan idag i arbete? Kanske finns det inga arbeten i dessa varslens dagar?
”Om vi får personer med funktionshinder att arbeta mer så betyder det mycket. Dessutom måste vi arbeta längre innan vi går i pension.” ”Personer med funktionshinder”??
Vilka menar Littorin? Invandrarna?? Alla arbetsslöa (sic) ungdomar? Eller vilka?
Och visst – vi som är 65 plus måste jobba tills vi stupar. Det blir ju billigast så!

”Svenska för svårt för integration”

Detta är rubriken på en annan artikel i samma tidning. ”Om Sverige ska lyckas med integrationen av invandrare måste engelska användas som övergångsspråk.” hävdar Georges Lemaitre, migrationsexpert vid OECD:s enhet för arbetsmarknad och sociala frågor

Sverige ligger enligt OECD dåligt till när det gäller integrationen. ”En jämförelse mellan sju västeuropeiska länder när det gäller i vilken grad utomeuropeiska invandrare har fotfäste på arbetsmarknaden visar att Sverige ligger sist både när sysselsättningsgraden och andelen arbetslösa mäts.
Frankrike, Nederländerna, Norge, Danmark, Storbritannien har en lägre andel arbetslösa invandrare. Allra bäst är Spanien, enda landet där de utomeuropeiska invandrarna har jobb i högre utsträckning än infödda.”
Spanjorerna jublar förmodligen över att utlänningarna får jobb men inte spanjorerna själva.

Utlänningarna utgör 12-13 procent – eller 5 miljoner - av Spaniens befolkning
2007 tog Spanien emot 180 000 arbetskraftsinvandrare.
I år är arbetslösheten 10,4 % .
2009 beräknas arbetslösheten till 12,5 % men en del talar om 15% arbetslöshet år 2009.
Nu får de som nu blir arbetslösa i Spanien ta med sig 40-60% av a-kassan med sig hem plus löfte om att inte återvända på 3 år.

”Den främsta orsaken till skillnaderna mellan Sverige och de andra länderna är enligt OECD sammansättningen på invandrarna.. Medan nästan 40 procent av dem som invandrar till Storbritannien är arbetskraftsinvandrare utgör denna typ av invandring endast ett par procent av migrationen till Sverige. Invandringen till Sverige består till två tredjedelar av anhöriginvandring och en tredjedel som kommer av humanitära skäl. ”

Surprise! Surprise! Vi får m a o ta emot gökungarna, parasiterna - välfärdskarriäristerna, de arbetsovilliga, de oanställbara som kommer hit för att få livslång försörjning på de svenska skattebetalarnas bekostnad. Är det inte det vi alltid har sagt!!

” Den extremt låga andelen arbetskraftsinvandrare gör Sverige unikt i västvärlden” sade Lemaitre vid en integrationskonferens i Stockholm anordnad av statliga Globaliseringsrådet.

Och av detta drar politikerna, Svenskt näringsliv m fl slutsatsen att nu måste vi ha arbetskraftsinvandring för att försörja dem vi redan tagit hit!
2006 sade den ivriga bävern Maud Olofsson att ”vi måste ha 90 000 arbetskraftsinvandrare per år. Det finns precis så många jobb som vi har förmågan att tänka fram.”

Hurra för Maud O:s telepatiska förmåga. Min fråga om denna telepatiska förmåga även räckte till för att ”tänka fram” 90 000 nya bostäder per pr också fick aldrig något svar.
Varför blir jag inte förvånad?

7 Kommentarer:

Steen sa...

300 000 invandrare om året räddar välfärden

Invandringen måste öka från 20 000 till 300 000 per år, om välfärden i Sverige ska förbli på dagens nivå, enligt en SCB-rapport. Orealistiskt, säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.
**********************

Han siger dog, det er urealistisk

http://www.rod.se/politikomraden/arbete_och_naringsliv/300-000-invandrare-om-aret-raddar-valfarden

Anonym sa...

Ordet är som alltid, hyckleri, hyckleri, hyckleri!
Man brukar i debatter på påskrivet om hur bra (arbetskrafts)invandringen under 60-talet var.
Nogsamt glömmer man att man jämför äpplen med päron. De, då, började jobba efter ett par dagar, idag är det bidragsinvandring som gäller.
Jag vill nog också hävda att det finns mängder med kompetenta pensionärer inom olika yrkesgrupper som mer än gärna skulle vilja arbeta, gärna deltid.
Detta förhållande ses ju dock av Fucket som ett "hinder för de yngre på arbetsmarknaden" varför man gjort allt för att hindra sånt med avtalregler och lagar och med (s) bistånd.
Med stadigt över miljonen so vill arbeta, varför har vi då importerat alla dessa obildade kärnfysiker?
Dubbla budskap? Olika budskap från politikerna beroende på vem man vänder sig till?
J-a hyckleri tycker jag.
Jag tror man på politikerhåll avsiktligt vill destabilisera Sverige mha främmande kulturer, likt Sovjets försök i baltstaterna.
Makten är viktigare än allt annat!
//E

Anonym sa...

Ja vad skall man säga? Arbetet med att lösa upp staten Sverige tuffar på. Bidragsinvandrarna är väl den starkaste resursen i detta destruktiva arbete antar jag.

Snart behöver vi inte längre oroa oss över välfärden i Sverige, för snart äger begreppet "Sverige" ingen relevans. Vad har vi då? Jag tippar på en slags sönderfallande bananrepublik befolkad av grupper som hålls samman av helt andra intressen än att de är svenskar. Muslimerna kommer helt klart att vara den starkaste och största gruppen. Kristendomen får kanske en revansch. Även de som inte är troende kommer kanske att söka skydd i en nygammal auktoritär och revanschistisk kristendom som kan ge skydd. Olika etniska grupper baserade på geografiskt ursprung kommer säkert också att växa sig starkare.

Vad är meningen med detta? Blir människorna lyckligare av detta? Blir det geografiska område som tidigare kallades Sverige, en bättre plats att bo på? Vad är syftet? Allt börjar om från början och när Sverige dör bildas nya stater. Sedan börjar det om igen...

Leif Ekstedt sa...

Hur kommer det sig att många invandrare som hamnat i Sverige sticker till England OCH DÄR FÅR DOM JOBB. Här i Sverige får de enbart köra taxi och städa i England får de jobb som de är kvalificerade för.
Vi får väl ställa lite högre krav på våra företag också.

Anonym sa...

Leif Ekstedt, det kan ju vara så att Svenskarna storknar av den pågående idiotiska invandringspolitiken. Den är inte endast idiotisk pga att för många invandrarare släpps in, utan även av andra skäl. Tex då det gäller att välfärdssystemet är så lätt att utnyttja (passivisering), att svenska medborgarskap delas ut alldeles för lättvindigt (man tar sina rättigheter för givna men inte sina skyldigheter, ett medborgarskap skall man förtjäna), att kraven på integration (bla språket, och där har England en fördel då man talar ett internationellt språk) är alldeles för slappa, etc.

Om man drivit en ansvarsfull och förnuftig politik skulle den rasism eventuellt drabbar den arbetssökande invandraren i Sverige, förmodligen vara försumbar. Jag tror iofs tyvärr inte att svensken fått nog ännu, och vi är fortfarande alltför toleranta. Diskrimineringssnacket är mycket överdrivet och det är snarast en del av den offerretorik som en del lär invandrare att tillämpa i Sverige.

Anonym sa...

Men jag tycker ju den svenska invandringspolitiken är rätt okej faktiskt. Visst det finns väl ett och annat problem men ändå, de kan vi säkert lösa tillsammans.

Men att jag tycker så kanske beror på att jag vet vad jag pratar om.

Berit sa...

Anonym, dela med dig av dina kunskaper! Lite kött på benen, tack.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.