14 oktober 2008

Politisk Teater


Obama utsåg inte en kvinna till sin vicekandidat men han anser att amerikanska kvinnor ska göra allmän värnplikt och även ingå i direkta stridsstyrkor.

Han säger: "Om kvinnor registrerar sig för militärtjänst sänder det ett budskap till mina döttrar att de har skyldigheter mot detta land på samma sätt som pojkar har."

Som vanligt kan han inte bestämma sig riktigt utan säger att han inte nödvändigtvis vill placera kvinnor i stridande positioner men att hindra dem från att delta vid fronten är inte jämlikt.

USA har ett system där alla 18- åriga pojkar ska anmäla sig till Selective Service vilket i teorin betyder att de kan tas ut till militärtjänst men i praktiken fungerar det inte så, utan militärtjänst är frivillig.

"Kvinnor tjänstgör redan vid fronten i både Irak och Afghanistan och den nuvarande principen bör uppdateras för att spegla verkligheten," säger Obamas rådgivare.
Barack Obama kommer att konsultera militära befäl för att granska de restriktioner som förekommer.

Den nuvarande regeln, som McCain stöder, hindrar kvinnor från att delta i direkta strider, inkluderande som soldat i tanks, fältartilleri samt specialstyrkor.

Till min förvåning är inte alla feministledare helt förtjusta i tanken utan menar att "det är skillnad mellan män och kvinnor när fysisk styrka är av vikt och att civila feminister ställer oresonliga krav på militären."


Jag brukade vandra i fjällen i min "krafts dagar" och bar oftast en packning på runt 15 kg.
Militära elitstyrkor bär minimal packning på 18 kg men en typisk GI kan bära mer än dubbelt så mycket, 24 timmar om dygnet.
Om man slumpmässigt inkallar 1000 unga kvinnor och lika många unga män kommer man att få lika många bra soldater av båda könen?
Ska man skilja på dem och ha kvinnobrigader och mansbrigader?


2 Kommentarer:

Anonym sa...

Obama Ads in Burnout Paradise (ett tv-spel)

http://www.gamepolitics.com/2008/10/09/report-obama-ads-burnout-paradise

En marknad värd att exploatera i framtiden för att locka unga.

Anonym sa...

Israel har allmän värnplikt för män och kvinnor som fyllt 18 år -- tre år för män, två för kvinnor. Gifta kvinnor är undantagna.

Nästan redan från början (1948) beslöt man undanta kvinnor från front-tjänst. Skälet var den klara risken att de kunde falla i fiendens händer som krigsfångar. Det var rätt, menade man, att låta kvinnor dela soldaternas uppoffringar och risker; men risken för kvinnliga fångar att utsättas för våldtäkt och sexuella övergrepp var oändligt mycket större än den var för män. Sedan dess får kvinnor öva att använda vapen och tränas i front-tjänst, men de får inte tjänstgöra i front-enheter.

Israel Ministry of Foreign Affairs -- The Israel Defense Forces

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.