20 oktober 2008

Sandstormar och pengaflykt

Det skrivs så mycket om finanskrisens orsaker, att världsekonomin i grunden är sund och att det är pengarnas fel alltihop. Men ändå, borde det inte ligga något mer påtagligt än girighet bakom, när alla skuldsedlar plötsligt visar sig vara utan täckning?

Börskraschen på Wall Street år 1929 kom efter en lång period med en blomstrande bostadsmarknad och billig kredit, faktorer som verkar ligga bakom även den nuvarande krisen. Men så råkade jag läsa något som fick mig på andra tankar:

"Trots att den till en början föreföll kunna befria mänskligheten från mödosamt arbete, har traktorn nämligen också fört oss till ruinens brant genom oförsiktighet och överdrivet användande. Det har hänt förr under dess historia, men det mest anslående exemplet var i Amerika på 1920-talet.

Jag har sagt att det var traktorn som öppnade västerns stora prärier. Men de som följde efter de första pionjärerna var inte nöjda med det. De trodde att om marken blev produktiv av att man använde traktorer, skulle marken bli mer produktiv ju mer traktorerna användes. Tragiskt nog förhöll det sig inte så.

Västerns nya lantbrukare, de studerade inte klimatet. Visserligen klagade de över regnbristen och de kraftiga vindarna, men de tog ingen hänsyn till varningen. De plöjde och de plöjde, för de trodde att ju mer de plöjde, desto större skulle avkastningen bli. Sedan kom vindarna och blåste bort all den plöjda jorden.

Sandstormarna på 1920-talet och de extrema umbäranden som blev följden resulterade i det ekonomiska kaos som kulminerade med den amerikanska börsens sammanbrott 1929.

Men det kan tilläggas att den instabilitet och försämring som spred sig över världen var samma faktorer som stod bakom framväxten av fascismen i Tyskland och kommunismen i Ryssland, två ideologier som när de drabbade samman nästan ledde till mänsklighetens undergång."

Marina Lewycka, En kort berättelse om traktorer på ukrainska, sid 314

Aha! tänker kanske någon, det måste vara klimatet som orsakade bankkrisen. Men jag tror att den nutida motsvarigheten till jordflykten kanske vi inte kan upptäcka förrän i historiens backspegel. Al Gores koldioxidhysteri skapar fler problem än den löser.

Så tills vidare får vi nöja oss med de gängse förklaringarna om en överhettad bostadsmarknad och billiga krediter. Samt politikernas socialistiska idéer som gav upphov till att det byggdes en massa ofinansierade hus till de fattiga i USA. Nu när räkningen ska betalas av hela världen sitter socialister som Obama och al-Gore säkert i sina palats medan de fattiga får gå från hus och hem.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Helgläsning: Skuldsatt svensk blir aldrig fri
Affärsvärlden, 2008-10-10 16:12 John Hassler

När amerikaner försätts i personlig konkurs kan skulderna skrivas av efter en tid. Den som gjort en dålig affär får därmed en chans att börja om. I Sverige hänger skulderna med hela livet. Dags för en reform?

* Den utlösande faktorn bakom den stora finanskrisen är prisfallet på småhus i USA. Det hävdas ofta att bakgrunden till prisfallet var en oansvarig amerikansk penningpolitik som ledde till en abnorm värdestegring på småhus, en bubbla som förr eller senare måste spricka. Faktum är dock att varken prisuppgången eller prisfallet på småhus i USA varit särskilt extrema, åtminstone inte ut­ifrån ett svenskt perspektiv. ...

Det finns dock en stor skillnad mellan Sverige och USA. Fallet i amerikanska småhuspriser har drabbat banker och andra finansiella institutioner, särskilt sådana som lånat ut pengar till låginkomsttagare med små ekonomiska marginaler. Om småhuspriserna i Sverige igen skulle falla kraftigt kommer det dock knappast att sätta några svenska banker i konkurs. De svenska bankerna förlorade bara marginella belopp på lån till hushåll i början på 1990-talet, det var i stället kommersiella fastigheter som då satte vårt finansiella system i gungning. Orsaken är att det, till skillnad från i USA, är i princip omöjligt för en individ att bli av med sitt huslån. Även om en individ försätts i personlig konkurs och hans hus säljs på konkursauktion försvinner inte skulden. ....

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.