27 oktober 2008

Vem är Obama?

Under rubriken ”Vem är Obama” gjorde Hans Bergström flera intressanta avslöjanden i en ledare på DN nyligen, som förklarar vänsterns okritiska beundran för Obama.

”När man börjar titta på Barck Obamas idéprägling genom åren finner man en ovanlig samling mentorer med extrema bakgrunder och idéer.” Det rör sig inte om individer som han råkat möta under sina år i Chicagopolitiken ”utan om mentorer och sammanhang som säger något väsentligt om de idékretsar han kommer ur."
Bergström nämner tre av dem:

* Alice Palmer som visat aktiva sympatier för Sovjetunionen och som redaktör för The Black press Review bevakade 1986 års kommunistiska partikongress i Sovjetunionen. Hon handplockade Obama som sin efterträdare för senaten i Illionois delstatsförsamling 1996 vilket var starten på hans politiska bana.

* William Ayers som tillsammans med sin hustru Bernardine Dohrn bildade organisationen Weather Underground, den amerikanska motsvarigheten till Baader-Meinhoffligan och en militant utpost av den marxistiska studentrörelsen efter 1968.

”Under sin elva år långa period av inhemsk terrorism deltog Ayers i 30 bombdåd bl a mot kongressbyggnaden i Washington. Så sent som förra året har han klargjort att han ingenting ångrat. Han har tvärtom sagt att han önskat att han utfört fler terroraktioner.”

Ayers har spelat en betydelsefull roll för Obama. ”1996 höll paret Ayers-Dorhn valmöte för och med Obama i sin bostad. Paret engagerade Obama för att under åren 1995-99 ’höja den politiska medvetenheten’ i Chicagos allmänna skolor. Det skulle ske i enlighet med den förändringsfilosofi som utvecklats av den radikale aktivisten Saul Alinsky.

Ett huvuddrag i Alinskys filosofi är att vänsterradikaler ska gå ut i ’community organizing.’ Obamas tema ”change we can believe in” har sitt ursprung hos Alinsky och dennes bok “Reveille for Radicals.”
* Jeremiah Wright, pastor i Trinity Chuch var Obamas främste mentor och ledare under de 20 år han tillhörde församlingen som han lämnade först sommaren 2008!

Wright företräder en svart nationalistfilosofi och en ”befrielseteologi” som måste betecknas som extremistisk” skriver Bergström. ”Wright har så sent som i år hävdat att de makthavande vita i USA medvetet spridit hiv/aids för att döda de svarta.” Han har haft nära samverkan ”med de svarta muslimernas ledare Louis Farrakhan, bl a i en vänskapsresa till Libyens ledare Khadaffi medan denne ännu finansierade terrorism.” Titeln på Obamas bok ”Audacity of Hope” är hämtad från en predikan av Wright.

”Många andra med samma idéinriktning har spelat en roll i Obamas ideologiska skolning, även i mogen ålder och i sen tid” konstaterar Bergström och fortsätter ”Det intressanta är att de idéperspektiv som format Obama, och de kretsar han valt att gå in i, inte alls stämmer med den bild han velat ge inför 2008 års val (min fetstil) av en gränsöverskridare i det politiska mittfältet. Hans röstmönster gör det inte heller.

Dessa båda omständigheter reser frågan ”Vem är Obama ideologiskt?” Redan att ställa den, som Hilary Clinton gjorde, är att ägna sig åt ’hat’ och ’en otäck kampanj’ enligt bl a Expressens ledarsida. Verkligen?” slutar Bergström sin synnerligen avslöjande och intressanta ledare.

Det tycks finnas betydligt större anledning till oro än vad vi tidigare fått veta!
Hur mycket kan man t ex mot denna bakgrund lita på att Obama - enligt egen utsago – inte längre är muslim utan katolik! Det är helt klart mycket som inte stämmer.
Jag vågar påstå att Obama med framgång tillämpar de muslimska begreppen ”iham” dvs svindleri och ”taqija” – rätten att ljuga om lögnen gagnar islam eller en själv!

Inger-Siv Mattson


4 Kommentarer:

magnus sa...

Mycket intressant! Sjukt att detta knappt granskas av amerikanska medier.


Såg att Fjordman på Brussels Journal skriver att Daniel Pipes "lists some of the indirect ties he has to the Council on American-Islamic Relations (CAIR) and the Nation of Islam. Pipes states that "Obama's multiple links to anti-Americans and subversives mean he would fail the standard security clearance process for Federal employees. Islamic aggression represents America's strategic enemy; Obama's many insalubrious connections raise grave doubts about his fitness to serve as America's commander-in-chief."

Riktigt läskigt! (Fjordmans artikel är bra. Dess kommentar om rasproblem är nog, som Fjordman antyder, överdriven. Större problemet är nog Obamas radikala nymarxistiska och pro-islamiska hållning, samt risken att USA förlorar ledande ställning inom en demokratiernas hegemoni som säkrat världsfreden.)

Anonym sa...

Detta är inga nyheter för de som läst annat än Aftonhoran och Excessen, DN, SvD, nästan alla svenska tidningar.
Det är möjligen en förklaring till att våra (vänster)media fullkomligt fascinerats av denne Obama. Det tog ju månader innan media upptäckte att det faktiskt var TVÅ stycken som fajtades om presidentämbetet.
Pushandet och den positiva framtoningen av Obama i våra media, främst TV, har ju blivit till ett nästintill underdånigt rövslickande.
Obama gör, Obama säger, Obama tycker, Obama ska..
Petitesser som som hans dubiösa kontakter och d:o rådgivare som I-S mattson tar upp har nästan helt undanhållits.
Obama är i vissa avseenden som Mona S, vad har han egentligen gjort? Vad är HAN ansvarig för?
En i nån kanal intervjuad amerikan uttryckte USA-motsvarigheten till mycke snack, lite verkstad.
Med Obama vid makten i, trots allt, världens mäktigaste stat och en symbol för frihet och demokrati så kommer det inte att kännas bra. Misstanken om att det kanske blir en kryptomuslim som president gör det inte bättre.
McCain är för mig en helylleamerikan, Obama en snackare utan CV/historia.
//E

Anonym sa...

Vad säger Bibeln om ändens tid?

Han kom som en frälsare men var egentligen antichrist.

Anonym sa...

Bloggaren "An American Expat in Southeast Asia" har mycket att berätta om Obama's tid i Indonesien, t.ex. om hur han gick i skola där, och om hur han aktivt deltog i mengaji, undervisning i att recitera Koranen på arabiska. "En icke-praktiserande eller s.k. moderat muslimsk familj skulle aldrig låta sina barn delta i mengaji-klasser." (10 januari 2008, "Obama and the Inconvenient Truth")

Denna länk ger texter om Obama tillbaka till 27/8 2007. Om man längst ner på sidan klickar "Older posts" får man upp ytterligare 20 texter tillbaka till 20/1 2007. (Där tar det slut.)

Bloggaren (L H Martin) påpekar att man i Indonesien inte ser Obama som en muslimsk avfälling. Men han reagerar mot att Obama helt förtigit den här delen av sin bakgrund.

Han har tidigare sagt (Tracking down Obama in Indonesia - part 4, 24/1 2007): "Det verkar som att både Ann Dunham [Obamas mor] och hennes [dåvarande] man Lolo Soetoro Mangunharjo faktiskt var praktiserande muslimer ("devout Muslims") och att de uppfostrade sin son så."

Men religionsgränserna i Indonesien har, åtminstone tidigare, varit lite flytande. Landsfadern president Sukarno introducerade år 1945 "Pancasila" som nationell ideologi; mer moral än gudstro, kan man kanske säga. Det här var ju de år då man i nästan hela arabvärlden såg Marx som sin profet, åtminstone bland de ledande skikten.

Det verkligt intressanta just nu är dock frågan varför vi inte får veta någonting alls från Obama själv om denna hans muslimska bakgrund.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.